» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja XXVIII z dnia 20.12.2016r.

Tytuł:  uchwała nr XXVIII/250/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Załączniki:
1) XXVIII/250/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 103.35 KB
2) XXVIII/250/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 15.5 KB

Data wprowadzenia: 2019-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVIII/240/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026

Załączniki:
1) XXVIII/240/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 586.91 KB
2) XXVIII/240/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 107 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Załączniki:
1) XXVIII/241/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 1330.46 KB
2) XXVIII/241/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 648 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVIII/251/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/18/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) XXVIII/251/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 107.47 KB
2) XXVIII/251/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 16.5 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr I/18/2014 Typ: DOC, Rozmiar: 48 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVIII/245/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026,

Załączniki:
1) XXVIII/245/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 517.97 KB
2) XXVIII/245/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 34 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVIII/244/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016

Załączniki:
1) XXVIII/244/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 695.42 KB
2) XXVIII/244/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 385.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVIII/243/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/119/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Tarnogórskiego przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji

Załączniki:
1) XXVIII/243/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 515.55 KB
2) XXVIII/243/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 30.5 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr XIV/119/2015 Typ: DOC, Rozmiar: 175 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVIII/252/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie udzielenia poparcia przedsięwzięciu pn: "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie" realizowanemu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Załączniki:
1) XXVIII/252/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 217.82 KB
2) XXVIII/252/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 30 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVIII/249/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Załączniki:
1) XXVIII/249/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 605.02 KB
2) XXVIII/249/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 103.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVIII/248/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Załączniki:
1) XXVIII/248/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 200.5 KB
2) XXVIII/248/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 46.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVIII/247/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego ograniczonym prawem rzeczowym - hipoteka

Załączniki:
1) XXVIII/247/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 109.48 KB
2) XXVIII/247/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 18 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVIII/246/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Załączniki:
1) XXVIII/246/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 213.49 KB
2) XXVIII/246/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 35 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVIII/242/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2017-2020",

Załączniki:
1) XXVIII/242/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 430.14 KB
2) XXVIII/242/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 16.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-23

WIĘCEJ »
POWRÓT