» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja LI z dnia 19.06.2018r.

Tytuł:  uchwała nr LI/403/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Załączniki:
1) LI/403/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 109.94 KB
2) LI/403/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 12.44 KB

Data wprowadzenia: 2018-08-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LI/407/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych

Załączniki:
1) LI/407/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 198.75 KB
2) LI/407/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 12.4 KB

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LI/405/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zasad i procedur przeprowadzenia głosowania społecznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego celem realizacji części budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2019 w formie budżetu partycypacyjnego

Załączniki:
1) LI/405/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 726.76 KB
2) LI/405/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 43.17 KB

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LI/406/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/360/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) LI/406/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 176.65 KB
2) LI/406/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 12.4 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr XLIII/360/2017 Typ: DOC, Rozmiar: 47 KB

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LI/404/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026

Załączniki:
1) LI/404/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 3816.93 KB
2) LI/404/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 21.06 KB

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LI/402/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok,

Załączniki:
1) LI/402/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 104.72 KB
2) LI/402/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 10.28 KB

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LI/401/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) LI/401/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 308.4 KB
2) LI/401/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 19.9 KB

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LI/400/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok

Załączniki:
1) LI/400/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 102.73 KB
2) LI/400/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 9.26 KB

Data wprowadzenia: 2018-06-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LI/399/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2017r.-31.12.2017r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok

Załączniki:
1) LI/399/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 102.06 KB
2) LI/399/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 9.94 KB

Data wprowadzenia: 2018-06-21

WIĘCEJ »
POWRÓT