» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 kwietnia 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 27/139/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Symbol: 27/139/2019

Załączniki:
1) 27/139/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 851.4 KB

Data wprowadzenia: 2019-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 27/138/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 27/138/2019

Załączniki:
1) 27/138/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2154.8 KB

Data wprowadzenia: 2019-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 27/137/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji na okaziciela serii A15 Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 27/137/2019

Załączniki:
1) 27/137/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 210.93 KB

Data wprowadzenia: 2019-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 27/136/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał V sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 27/136/2019

Załączniki:
1) 27/136/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 485.22 KB

Data wprowadzenia: 2019-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 27/135/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych niektórych dróg położonych w miejscowości Toszek na terenie powiatu gliwickiego

Symbol: 27/135/2019

Załączniki:
1) 27/135/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 410.52 KB

Data wprowadzenia: 2019-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 27/134/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3311S - ulicy 1 Maja i ulicy Fabrycznej w Kaletach

Symbol: 27/134/2019

Załączniki:
1) 27/134/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 650.46 KB

Data wprowadzenia: 2019-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 27/133/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przekazania Gminom Powiatu Tarnogórskiego zadania Powiatu Tarnogórskiego związanego z przygotowanie i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu

Symbol: 27/133/2019

Załączniki:
1) 27/133/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 505.1 KB

Data wprowadzenia: 2019-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 27/132/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Świerklańcu, obręb Świerklaniec, stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 27/132/2019

Załączniki:
1) 27/132/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1305.87 KB

Data wprowadzenia: 2019-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 27/131/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenie Justynie Schmidt - Łakomy - naczelnikowi Wydziału strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do prowadzenia spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego

Symbol: 27/131/2019

Załączniki:
1) 27/131/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 250.13 KB

Data wprowadzenia: 2019-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 27/130/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 27/130/2019

Załączniki:
1) 27/130/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2027.62 KB

Data wprowadzenia: 2019-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 27/129/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019 - 2023"

Symbol: 27/129/2019

Załączniki:
1) 27/129/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1363.78 KB

Data wprowadzenia: 2019-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 27/128/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich Górach

Symbol: 27/128/2019

Załączniki:
1) 27/128/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1785.26 KB

Data wprowadzenia: 2019-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 27/127/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Symbol: 27/127/2019

Załączniki:
1) 27/127/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1740.45 KB

Data wprowadzenia: 2019-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 27/126/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowskich Górach

Symbol: 27/126/2019

Załączniki:
1) 27/126/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 198.88 KB

Data wprowadzenia: 2019-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 27/125/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowskich Górach

Symbol: 27/125/2019

Załączniki:
1) 27/125/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 191.5 KB

Data wprowadzenia: 2019-04-19

WIĘCEJ »
POWRÓT