» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 września 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 58/375/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 września 2019 roku w sprawie udzielenia Mariuszowi Sroce - p.o. dyrektora Technikum nr 13 w Radzionkowie pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów realizowanych przez jednostkę w roku budżetowym i w latach następnych

Symbol: 58/375/2019

Załączniki:
1) 58/375/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 263.16 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 58/374/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 września 2019 roku w sprawie udzielenia Marcinowi Ślęzakowi - p.o. dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów realizowanych przez jednostkę w roku budżetowym i w latach następnych

Symbol: 58/374/2019

Załączniki:
1) 58/374/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 290.03 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 58/373/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 września 2019 roku w sprawie udzielenia Wojciechowi Łempickiemu - p.o. dyrektora Centrum Kształcenie Ustawicznego w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów realizowanych przez jednostkę w roku budżetowym i w latach następnych

Symbol: 58/373/2019

Załączniki:
1) 58/373/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 277.88 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 58/372/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 września 2019 roku w sprawie udzielenia Mateuszowi Jankowskiemu - dyrektorowi Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów realizowanych przez jednostkę w roku budżetowym i w latach następnych

Symbol: 58/372/2019

Załączniki:
1) 58/372/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 281.54 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 58/371/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 września 2019 roku w sprawie udzielenia Barbarze Gierak -Pawlak - dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów realizowanych przez jednostkę w roku budżetowym i w latach następnych

Symbol: 58/371/2019

Załączniki:
1) 58/371/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 290.38 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 58/370/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 września 2019 roku w sprawie udzielenia Jerzemu Jankowskiemu - dyrektorowi Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów realizowanych przez jednostkę w roku budżetowym i w latach następnych

Symbol: 58/370/2019

Załączniki:
1) 58/370/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 277.4 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 58/369/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 września 2019 roku w sprawie udzielenia Jerzemu Jankowskiemu - dyrektorowi Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu PO WER, finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 58/369/2019

Załączniki:
1) 58/369/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 435.56 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 58/368/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 września 2019 roku w sprawie udzielenia Mariuszowi Sroce - p.o. dyrektora Technikum nr 13 w Radzionkowie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu PO WER, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 58/368/2019

Załączniki:
1) 58/368/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 426.74 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 58/367/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 września 2019 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał X sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 58/367/2019

Załączniki:
1) 58/367/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 829.03 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 58/366/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 września 2019 roku w sprawie udzielenia spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Tarnogórskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2019 roku z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych

Symbol: 58/366/2019

Załączniki:
1) 58/366/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 484.79 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 58/365/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Świerklaniec obejmującego centralną i zachodnią część obszaru sołectwa Świerklaniec

Symbol: 58/365/2019

Załączniki:
1) 58/365/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 402.04 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 58/364/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Świerklaniec obejmującego część obszaru sołectwa Orzech - etap I

Symbol: 58/364/2019

Załączniki:
1) 48/364/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 355.97 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 58/363/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Świerklaniec obejmującego sołectwo Nowe Chechło

Symbol: 58/363/2019

Załączniki:
1) 58/363/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 313.46 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 58/362/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 września 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/70/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok

Symbol: 58/362/2019

Załączniki:
1) 58/362/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 863.25 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
POWRÓT