» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 września 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 59/383/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Symbol: 59/383/2019

Załączniki:
1) 59/383/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2696.35 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 59/382/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 59/382/2019

Załączniki:
1) 59/382/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 6068.87 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 59/381/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 210/889/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanej komórki organizacyjnej z późn. zm.

Symbol: 59/381/2019

Załączniki:
1) 59/381/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 319.8 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 59/380/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 213/902/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli z późn. zm

Symbol: 59/380/2019

Załączniki:
1) 59/380/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 313.27 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 59/379/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 września 2019 roku w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Symbol: 59/379/2019

Załączniki:
1) 59/379/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 274.4 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 59/378/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 września 2019 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego informacji o działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach na terenie powiatu tarnogórskiego w 2018 roku

Symbol: 59/378/2019

Załączniki:
1) 59/378/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 189.48 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 5947.79 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 59/377/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Świerklaniec obejmującego część północnego obszaru sołectwa Nakło Śląskie

Symbol: 59/377/2019

Załączniki:
1) 59/377/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 344.59 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 59/376/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Świerklaniec obejmującego część południowego obszaru sołectwa Nakło Śląskie

Symbol: 59/376/2019

Załączniki:
1) 59/376/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 765.98 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-12

WIĘCEJ »
POWRÓT