» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych » Dokumenty zarchiwizowane

Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, 42-600 Tarnowskie Góry, ul Opolska 26 – Etap 2

Symbol: AZ.272.4.42.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7516.95 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 320 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 274.87 KB

Data wprowadzenia: 2021-01-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego projektu pn „Przebudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach”

Symbol: AZ.272.4.40.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7630.05 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 304.66 KB

Data wprowadzenia: 2020-12-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej ppoż w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26

Symbol: AZ.272.4.43.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7040.61 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 353.34 KB

Data wprowadzenia: 2020-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Modernizacja wybranych przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego"

Symbol: AZ.272.4.39.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7487.3 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 321.74 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 313.82 KB

Data wprowadzenia: 2020-12-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa dachu budynku Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 6."

Symbol: AZ.272.4.41.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7750.46 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 329.21 KB

Data wprowadzenia: 2020-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remont dachu budynku mieszkalnego oraz gospodarczo – garażowego przy ul. Głównej 2 w Nakle Śląskim

Symbol: AZ.272.4.44.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 9588.67 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 319.81 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 244.57 KB

Data wprowadzenia: 2020-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa i nadbudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry"

Symbol: AZ.272.4.22.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 10563.8 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 346.07 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - II Typ: PDF, Rozmiar: 342.19 KB
4) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 314.3 KB

Data wprowadzenia: 2020-12-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Restauracja i konserwacja elewacji budynku II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - ETAP 2

Symbol: AZ.272.4.37.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 9874.04 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 255.15 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 331.41 KB

Data wprowadzenia: 2020-11-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach”

Symbol: AZ.272.4.36.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 10661 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 335.17 KB

Data wprowadzenia: 2020-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Rozbiórka budynków gospodarczych przy Domu Pomocy Społecznej w Łubiu - dokumentacja projektowa

Symbol: AZ.272.4.30.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7702.4 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 358.07 KB

Data wprowadzenia: 2020-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Świadczenie usługi ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zapewnienie i prowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca składowania odpadów na terenie nieruchomości po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”

Symbol: AZ.272.4.35.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6676.75 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 432.6 KB

Data wprowadzenia: 2020-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania"

Symbol: AZ.272.4.27.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5568.95 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 285.73 KB

Data wprowadzenia: 2020-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup aparatu RTG (analogowy) typu „telekomando” w ramach zadania pn. ”Wsparcie działań Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19”

Symbol: AZ.272.4.31.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3747.01 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 221.75 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 345.05 KB

Data wprowadzenia: 2020-10-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Izolacja ścian fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, ul. Karola Miarki 17 – I etap

Symbol: AZ.272.4.25.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7080.88 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 331.64 KB

Data wprowadzenia: 2020-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. "Remont wieży zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim"

Symbol: AZ.272.4.24.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8875.49 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 311.54 KB

Data wprowadzenia: 2020-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont wieży zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim"

Symbol: AZ.272.4.15.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8524.75 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 350.54 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 252.99 KB

Data wprowadzenia: 2020-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24"

Symbol: AZ.272.4.19.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 10025.56 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 350.98 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 466.67 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa wraz z transportem wszystkich rodzajów tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnogórskiego oraz odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych

Symbol: AZ.272.4.21.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6820.33 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 289.03 KB

Data wprowadzenia: 2020-07-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa i nadbudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry"

Symbol: AZ.272.4.22.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 10569.33 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 890.5 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-II Typ: PDF, Rozmiar: 242.79 KB
4) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 361.44 KB

Data wprowadzenia: 2020-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24”

Symbol: AZ.272.4.20.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8676.22 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 351.74 KB

Data wprowadzenia: 2020-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.272.4.17.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6162.5 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 242.81 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 253.73 KB

Data wprowadzenia: 2020-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Modernizacja wybranych przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego

Symbol: AZ.272.4.18.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8464.24 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 283.55 KB

Data wprowadzenia: 2020-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24"

Symbol: AZ.272.4.19.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8359.42 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 242.67 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-II Typ: PDF, Rozmiar: 235.89 KB
4) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 363.08 KB

Data wprowadzenia: 2020-06-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.272.4.17.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6187.12 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 234.97 KB

Data wprowadzenia: 2020-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont ogrodzenia Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach od strony ul. Ogrodowej"

Symbol: AZ.272.4.16.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6878.14 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 266.72 KB

Data wprowadzenia: 2020-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup i dostawa kserokopiarek i innych urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej

Symbol: AZ.272.4.12.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4888.24 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 245.35 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 339.91 KB

Data wprowadzenia: 2020-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.3.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 10720.04 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 325.81 KB

Data wprowadzenia: 2020-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach - etap I

Symbol: AZ.272.4.14.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6795.25 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 278.63 KB

Data wprowadzenia: 2020-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23"

Symbol: AZ.272.4.7.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 10794.19 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 420.43 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-2 Typ: PDF, Rozmiar: 390.45 KB
4) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 518.4 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23

Symbol: AZ.272.4.6.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 10591.76 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 439.58 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-2 Typ: PDF, Rozmiar: 392.49 KB
4) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 1013.38 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.3.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 10659.96 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 293.41 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej izolacji ścian fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Symbol: AZ.272.4.11.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6337.92 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 243.95 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa dachu budynku Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa

Symbol: AZ.272.4.2.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7562.54 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 327.02 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup i dostawa urządzeń drukujących i graficznych stanowiących wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej"

Symbol: AZ.272.4.12.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4953.98 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 398.39 KB

Data wprowadzenia: 2020-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.3.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 10710.75 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 288.41 KB

Data wprowadzenia: 2020-03-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Restauracja i konserwacja elewacji budynku II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - ETAP 1"

Symbol: AZ.272.4.1.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8337.39 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 289.02 KB

Data wprowadzenia: 2020-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. "Restauracja i konserwacja elewacji budynku II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - ETAP 1"

Symbol: AZ.272.4.8.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8293.52 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 340.71 KB

Data wprowadzenia: 2020-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji szkoły Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.9.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8553.12 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 340.58 KB

Data wprowadzenia: 2020-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Brynku przy ul. Park 2"

Symbol: AZ.272.4.4.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7256.79 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 273.21 KB

Data wprowadzenia: 2020-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.3.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 14303.74 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 341.54 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-2 Typ: PDF, Rozmiar: 341.64 KB
4) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 270.78 KB

Data wprowadzenia: 2020-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Restauracja i konserwacja elewacji budynku II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - ETAP 1

Symbol: AZ.272.4.1.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8592.87 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 275.87 KB

Data wprowadzenia: 2020-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących, 42-600 Tarnowskie Góry, ul Opolska 26- Etap 1"

Symbol: AZ.272.4.26.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7928.26 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 257.44 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-2 Typ: PDF, Rozmiar: 477.97 KB
4) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 388.65 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego projektu pn. "Przebudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.31.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7555.76 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 819.33 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 276.47 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Świadczenie usługi ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zapewnienie i prowadzenie wizyjnego systemu kontroli składowania odpadów na terenie nieruchomości po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r."

Symbol: AZ.272.4.28.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 9555.96 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 385.04 KB

Data wprowadzenia: 2019-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach - etap I"

Symbol: AZ.272.4.29.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6555.73 KB

Data wprowadzenia: 2019-11-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego projektu pn. "Przebudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.19.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6820.38 KB

Data wprowadzenia: 2019-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - etap I"

Symbol: AZ.272.4.22.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6187.91 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 302.32 KB

Data wprowadzenia: 2019-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, 42-600 Tarnowskie Góry, ul Opolska 26-Etap 1

Symbol: AZ.272.4.26.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7287.59 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 357.53 KB

Data wprowadzenia: 2019-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa palarni oraz wymiana stolarki aluminiowej w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń", ul. Włoska 24, 42-612 Tarnowskie Góry

Symbol: AZ.272.4.25.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7902.14 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 230.12 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 314.26 KB

Data wprowadzenia: 2019-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ścieków po Zakładach Chemicznych "TARNOWSKIE GÓRY" w Tarnowskich Górach w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2023r."

Symbol: AZ.272.4.16.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 2787.78 KB
2) klucz publiczny Typ: ASC, Rozmiar: 0.68 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 267.91 KB

Data wprowadzenia: 2019-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego projektu pn. "Przebudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.19.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6814.79 KB

Data wprowadzenia: 2019-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, innych urządzeń komputerowych, multimedialnych oraz urządzeń drukujących i graficznych stanowiących wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej"

Symbol: AZ.272.4.27.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5085.04 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 232.67 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - II Typ: PDF, Rozmiar: 236.6 KB
4) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 418.35 KB

Data wprowadzenia: 2019-10-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa pomieszczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach na cele sanitarne"

Symbol: AZ.272.4.24.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 11085.48 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 358.3 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - II Typ: PDF, Rozmiar: 545.11 KB
4) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 304.15 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup sprzętu komputerowego

Symbol: AZ.272.4.23.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5417.83 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 362.49 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie uproszczonej inwentaryzacji i wyceny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: AZ.272.4.14.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8711.51 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 344.3 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2020 - 2022

Symbol: AZ.272.4.20.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 9814.71 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 399.67 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu-2 Typ: PDF, Rozmiar: 365.06 KB
4) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 377.57 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont ogrodzenia Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach od strony ul. Ogrodowej"

Symbol: AZ.272.4.15.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7379.51 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 285.93 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont ogrodzenia Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach od strony ul. Ogrodowej"

Symbol: AZ.272.4.15.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7353.77 KB

Data wprowadzenia: 2019-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej na terenie posesji przy ul. Opolskiej 21 w Tarnowskich Górach - Etap I"

Symbol: AZ.272.4.13.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8796.34 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 273.07 KB

Data wprowadzenia: 2019-07-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej grzewczej, cwu i cyrkulacji w DPS Miedary, ul. Zamkowa 7

Symbol: AZ.272.4.6.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 11974.39 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 249.2 KB

Data wprowadzenia: 2019-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Ochrona parków zabytkowych położonych w Brynku oraz Nakle Śląskim, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: AZ.272.4.10.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 10268.73 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 450.6 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni WSP SA w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.272.4.9.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 9969.48 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 302.68 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej grzewczej, cwu i cyrkulacji w DPS Miedary, ul. Zamkowa 7

Symbol: AZ.272.4.6.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 10387.53 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 402.29 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 317.1 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach - etap I"

Symbol: AZ.272.4.8.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8266.06 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 251.31 KB

Data wprowadzenia: 2019-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej restauracji i konserwacji elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego1

Symbol: AZ.272.4.5.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8494.89 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 335.44 KB

Data wprowadzenia: 2019-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup białego papieru kserograficznego A4 wraz transportem do budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.4.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6597.05 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 273.06 KB

Data wprowadzenia: 2019-02-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej grzewczej, cwu i cyrkulacji w DPS Miedary, ul. Zamkowa 7

Symbol: AZ.272.4.6.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 10328.57 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 338.77 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 295.8 KB

Data wprowadzenia: 2019-02-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa części budynku Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych, ul. Legionów 35, 42-600 Tarnowskie Góry"

Symbol: AZ.272.4.2.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 11740.6 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 401.14 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 326.81 KB

Data wprowadzenia: 2019-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej grzewczej, cwu i cyrkulacji w DPS Miedary, ul. Zamkowa 7

Symbol: AZ.272.4.25.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 10435.65 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 298.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-11-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Sienkiewicza 23 w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.16.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 9444.97 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 400.06 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 320.33 KB

Data wprowadzenia: 2018-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Zakup sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach, który będzie przeznaczony na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: AZ.272.4.24.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8940.45 KB
2) ogloszenie o zmianie ogloszenia Typ: PDF, Rozmiar: 403.12 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 890.35 KB
4) sprostowanie do informacji z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 183.17 KB

Data wprowadzenia: 2018-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany stolarki okiennej oraz naprawy przybudówki i tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu

Symbol: AZ.272.4.26.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7667.4 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 293.65 KB

Data wprowadzenia: 2018-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Wyposażenie warsztatów szkolnych."

Symbol: AZ.272.4.23.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6988.74 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 321.57 KB

Data wprowadzenia: 2018-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Budowa sieci oświetlenia alejek parkowych w Nakle Śląskim w rejonie ulicy Parkowej"

Symbol: AZ.272.4.19.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7506.36 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 356.5 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 364.43 KB

Data wprowadzenia: 2018-10-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Zakup sprzętu komputerowego oraz baterii"

Symbol: AZ.272.4.14.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7061.33 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 362.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Sienkiewicza 23 w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.16.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 9427.95 KB

Data wprowadzenia: 2018-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Budowa sieci oświetlenia alejek parkowych w Nakle Śląskim w rejonie ulicy Parkowej"

Symbol: AZ.272.4.19.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7530.38 KB

Data wprowadzenia: 2018-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7

Symbol: AZ.272.4.20.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 10606.5 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 365.25 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 553.6 KB

Data wprowadzenia: 2018-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.272.4.18.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 9820.2 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 583.99 KB

Data wprowadzenia: 2018-08-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach ul. Opolska 26

Symbol: AZ.272.4.15.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 9059.38 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 253.2 KB

Data wprowadzenia: 2018-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługa digitalizacji dokumentów analogowych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.17.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8313 KB

Data wprowadzenia: 2018-08-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Wyposażenie warsztatów szkolnych."

Symbol: AZ.272.4.11.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8948.97 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 599.24 KB

Data wprowadzenia: 2018-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby systemu spraw i dokumentów"

Symbol: AZ.272.4.13.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6427.16 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 353.14 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 293.42 KB

Data wprowadzenia: 2018-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Ochrona parku zabytkowego przy Zespole Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.9.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8238.76 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 299.88 KB

Data wprowadzenia: 2018-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Wyposażenie warsztatów szkolnych."

Symbol: AZ.272.4.11.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7819.84 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 293.89 KB

Data wprowadzenia: 2018-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Wymiana dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie wraz z demontażem starego dźwigu w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24 - segment "B"

Symbol: AZ.272.4.12.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 10000.32 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 362.18 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 266.39 KB

Data wprowadzenia: 2018-05-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:"Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych. Wyposażenie pomieszczeń biurowych oraz pomieszczenia socjalnego"

Symbol: AZ.272.4.5.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7395.7 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 359.7 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2 Typ: PDF, Rozmiar: 356.85 KB
4) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 453.6 KB

Data wprowadzenia: 2018-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa wraz z transportem wszystkich rodzajów tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: AZ.272.4.6.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 9470.63 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 245.75 KB

Data wprowadzenia: 2018-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu i adaptacji budynku Zamku wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Nakle Śląskim ul. Parkowa 1 na potrzeby Centrum Kultury Śląskiej"

Symbol: AZ.272.4.1.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8924.58 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 362.95 KB

Data wprowadzenia: 2018-02-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej grzewczej, cwu i cyrkulacji w DPS Miedary, ul. Zamkowa 7

Symbol: AZ.272.4.35.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8318.26 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 290.98 KB

Data wprowadzenia: 2018-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa przyłącza wodociągowego dla budynków Domu Pomocy Społecznej, Miedary, ul. Zamkowa 7"

Symbol: AZ.272.4.4.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 10596.74 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 270.78 KB

Data wprowadzenia: 2018-02-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Nadzór inwestorski dla realizacji zadania pn.: "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkól Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14"

Symbol: AZ.272.4.27.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 12809.54 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 341.88 KB

Data wprowadzenia: 2018-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn.: "Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1"

Symbol: AZ.272.4.32.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 12298.47 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 352.6 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 311.54 KB

Data wprowadzenia: 2018-01-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14"

Symbol: AZ.272.4.26.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 12573.36 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 351.29 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 338.28 KB

Data wprowadzenia: 2018-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oddymiania klatek schodowych budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.272.4.24.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 11417.27 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 250.19 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Gliwickiej 66 w Tarnowskich Górach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalne

Symbol: AZ.272.4.30.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 9212.33 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 356.51 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-2 Typ: PDF, Rozmiar: 549.96 KB
4) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 389.53 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1

Symbol: AZ.272.4.28.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 11502.14 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 349.75 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - II Typ: PDF, Rozmiar: 349.19 KB
4) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 309.3 KB

Data wprowadzenia: 2017-11-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych. Wyposażenie pomieszczeń archiwum oraz pomieszczeń sanitarnych.

Symbol: AZ.272.4.23.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7420.55 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 357.24 KB

Data wprowadzenia: 2017-11-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14

Symbol: AZ.272.4.26.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 12550.35 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 376.83 KB

Data wprowadzenia: 2017-11-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn."Zakup sprzętu komputerowego i drukarek laserowych"

Symbol: AZ.272.4.25.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5633.8 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 334.09 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 379.91 KB

Data wprowadzenia: 2017-11-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oddymiania klatek schodowych budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.24.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 11369.12 KB

Data wprowadzenia: 2017-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:"Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury"

Symbol: AZ.272.4.15.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 10460.85 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 340.12 KB

Data wprowadzenia: 2017-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup serwerów i systemu UTM ze wsparciem technicznym"

Symbol: AZ.272.4.18.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6190.7 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 352.8 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - II Typ: PDF, Rozmiar: 353.31 KB
4) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 261.71 KB

Data wprowadzenia: 2017-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa kardiomonitorów z centralą dla potrzeb Pododdziału Udarowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.21.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5320.85 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 353.1 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 11.10.2017r Typ: PDF, Rozmiar: 356.34 KB
4) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 13.10.2017r. Typ: PDF, Rozmiar: 355.22 KB
5) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 262.44 KB

Data wprowadzenia: 2017-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Utworzenie, uruchomienie i wdrożenie inicjalnej bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego obejmującej obszar Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: AZ.272.4.20.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7655.32 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 281.64 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup laptopa, oprogramowania, systemu operacyjnego"

Symbol: AZ.272.4.14.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5369.75 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 264.76 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa aparatu USG dla potrzeb Pododdziału Udarowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.272.4.17.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5025.01 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 182.66 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -II Typ: PDF, Rozmiar: 191.63 KB
4) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 267.58 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont pokrycia dachowego budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23"

Symbol: AZ.272.4.13.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 10181.26 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 252.19 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup sprzętu komputerowego, komputerów"

Symbol: AZ.272.4.9.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5686.05 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 322.45 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _II Typ: PDF, Rozmiar: 642.19 KB
4) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 351.3 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Nadzór inwestorski dla realizacji zadania pn.: "Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 28"

Symbol: AZ.272.4.11.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 12045.28 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 292.96 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 28"

Symbol: AZ.272.4.10.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 12193.87 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 363.81 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2 Typ: PDF, Rozmiar: 359.72 KB
4) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 334.79 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn.: "Remont warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23"

Symbol: AZ.272.4.5.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 9163.52 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 341.33 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23"

Symbol: AZ.272.4.4.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 9110.53 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 431.3 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
4) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 309.52 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach sal gimnastycznych szkół Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: AZ.272.4.7.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6530.05 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 348.59 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych wraz z remontem systemu odwodnienia i kominów oraz wymianą obróbek blacharskich kominów oraz murków ogniowych budynku administracyjnego w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41"

Symbol: AZ.ZP.272.4.17.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6065.08 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 631.44 KB

Data wprowadzenia: 2017-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn.: "Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych"

Symbol: AZ.ZP.272.4.18.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 9080.78 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 1139.78 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 414.07 KB

Data wprowadzenia: 2017-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych"

Symbol: AZ.ZP.272.4.15.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8810.22 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 404.43 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2 Typ: PDF, Rozmiar: 406.65 KB
4) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 603.74 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: " Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice - kod statystyczny 241309_2, obrębów ewidencyjnych: Świętoszowice - identyfikator obrębu 0016, Czekanów - identyfikator obrębu 0002, Szałsza - identyfikator obrębu 0015, Przezchlebie - identyfikator obrębu 0013, Ziemięcice - identyfikator obrębu 0021"

Symbol: AZ.ZP.272.4.13.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6570.26 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 332.49 KB

Data wprowadzenia: 2016-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2017 - 2019"

Symbol: AZ.ZP.272.4.16.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5754.6 KB
2) zmiana ogłoszenia o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 502.2 KB
3) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 374.08 KB

Data wprowadzenia: 2016-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: część 1 - Remont i przebudowa nawierzchni dziedzińca przed Kaplicą oraz naprawa zewnętrznych schodów wejściowych na dziedziniec zadania pn.: "Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Kaplicy w Brynku wraz z remontem i przebudową przyległych nawierzchni utwardzonych"

Symbol: AZ.ZP.272.4.14.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7159.59 KB
2) informacja z otwarcia ofert Typ: PDF, Rozmiar: 297.47 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Rozliczenie ksiąg wieczystych

Symbol: AZ.ZP.272.4.8.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5268.43 KB

Data wprowadzenia: 2016-07-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.ZP.272.4.4.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o przetargu Typ: PDF, Rozmiar: 5841.6 KB

Data wprowadzenia: 2016-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Rozliczenie księgi wieczystej GL1T/00008425/0

Symbol: AZ.ZP.272.4.6.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5078.14 KB

Data wprowadzenia: 2016-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami, remont elewacji z obróbkami gzymsów międzykondygnacyjnych i rekonstrukcja drzwi wejściowych do budynku przy ul. Park 6 w Brynku

Symbol: AZ.ZP.272.4.3.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5570.43 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 296.66 KB

Data wprowadzenia: 2016-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.ZP.272.4.4.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5863.04 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Brynku, gmina Tworóg

Symbol: AZ.ZP.272.4.5.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5986.96 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup tuszy, taśm, tonerów i elementów grzewczych

Symbol: AZ.ZP.272.4.7.2015

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 2940.17 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych przy ul. Legionów 35 w Tarnowskich Górach na cele administracyjno - biurowe

Symbol: AZ.ZP.272.4.2.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5982.08 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 404.37 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ścieków po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2019 r.

Symbol: AZ.ZP.272.4.6.2015

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6780.07 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 1420.09 KB

Data wprowadzenia: 2015-11-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup sprzętu komputerowego"

Symbol: AZ.ZP.272.4.5.2015

Załączniki:
1) ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Typ: PDF, Rozmiar: 2835.26 KB

Data wprowadzenia: 2015-11-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup sprzętu komputerowego"

Symbol: AZ.ZP.272.4.1.2015

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 2805.25 KB

Data wprowadzenia: 2015-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Rozliczenie ksiąg wieczystych"

Symbol: OR.ZP.272.4.13.2015

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4991.25 KB

Data wprowadzenia: 2015-08-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zakup oprogramowania"

Symbol: OR.ZP.272.4.10.2015

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3670.26 KB

Data wprowadzenia: 2015-07-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice, obręby: Wieszowa, Boniowice, Karchowice, Zawada"

Symbol: OR.ZP.272.4.9.2015

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6323.68 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 241.94 KB

Data wprowadzenia: 2015-07-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa i remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Park 6 w Brynku"

Symbol: OR.ZP.272.4.8.2015

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5317.68 KB

Data wprowadzenia: 2015-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa i remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Park 6 w Brynku"

Symbol: OR.ZP.272.4.8.2015

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5350.73 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ścieków po Zakładach Chemicznych "TARNOWSKIE GÓRY" w Tarnowskich Górach"

Symbol: OR.ZP.272.4.6.2015

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5139.41 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Dostawa wraz z transportem tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników dla Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: OR.ZP.272.4.4.2015

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5634.33 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24"

Symbol: OR.ZP.272.4.7.2015

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5732.47 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zakup tuszy, taśm, tonerów i elementów grzewczych"

Symbol: OR.ZP.272.4.1.2015

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3689.58 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zakup sprzętu, oprogramowania, urządzeń i serwerów"

Symbol: OR.ZP.272.4.2.2015

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4280.03 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 250.37 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Łącza Internetowe"

Symbol: OR.ZP.272.4.52.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4086.54 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 254.9 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie badań i opracowanie wyników w ramach kontynuacji projektu pod nazwą: "Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: OR.ZP.272.4.49.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5373.97 KB

Data wprowadzenia: 2014-10-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Sprzęt komputerowy i elementy składowe"

Symbol: OR.ZP.272.4.40.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3348.89 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 255.87 KB

Data wprowadzenia: 2014-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup łącza"

Symbol: OR.ZP.272.4.47.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3789.07 KB

Data wprowadzenia: 2014-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie kursu uprawniającego do pracy wózkiem widłowym oraz nadającego uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.50.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8989.83 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Sprzęt komputerowy i elementy składowe"

Symbol: OR.ZP.272.4.40.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3352.05 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Rozliczenie ksiąg wieczystych"

Symbol: OR.ZP.272.4.42.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4953.15 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie kursu nowoczesne metody analityczne w chemii dla uczniów kształcących się w zawodzie technik analityk w Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.48.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8432.6 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w ramach projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.46.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 14004.29 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.45.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 12256.12 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie kursu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w ramach projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.27.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7792.09 KB

Data wprowadzenia: 2014-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Rozliczenie ksiąg wieczystych"

Symbol: OR.ZP.272.4.42.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4812.58 KB

Data wprowadzenia: 2014-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie kursu baristycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w ramach projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.34.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 8042.36 KB

Data wprowadzenia: 2014-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie kursów: wychowawcy kolonijnego, trenera fitness, animatora czasu wolnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w ramach projektu systemowego pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.35.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7830.22 KB

Data wprowadzenia: 2014-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup łączy internetowych - sygnału internetowego dla 55 laptopów"

Symbol: OR.ZP.272.4.36.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3688.64 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2 Typ: PDF, Rozmiar: 581.24 KB

Data wprowadzenia: 2014-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup łączy internetowych - sygnału internetowego w dwóch pracowniach komputerowych"

Symbol: OR.ZP.272.4.37.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3325.94 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 320.2 KB

Data wprowadzenia: 2014-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup tuszy, taśm, tonerów, elementów grzewczych do drukarek komputerowych"

Symbol: OR.ZP.272.4.29.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3411.89 KB

Data wprowadzenia: 2014-07-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Rozliczenie księgi wieczystej GL1T/00000815/5"

Symbol: OR.ZP.272.4.33.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Sprzęt komputerowy i elementy składowe"

Symbol: OR.ZP.272.4.28.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3244.06 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu parkingu wraz z zapewnieniem dozoru dla pojazdów usuniętych z drogi w myśl art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w latach 2014-2016"

Symbol: OR.ZP.272.4.24.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 2964.03 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Wymiana dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie wraz z demontażem starego dźwigu w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24 - segment "C"

Symbol: OR.ZP.272.4.31.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5167.92 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 204.13 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych kompleksowej termomodernizacji budynków Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: OR.ZP.272.4.30.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5644.49 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku PMDK w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 36 o zaplecze sanitarno - szatniowe wraz z termomodernizacją "

Symbol: OR.ZP.272.4.23.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5326.29 KB

Data wprowadzenia: 2014-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół ponadgimnzjalnych Powiatu Tarnogórskiego w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.25.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7327.82 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 2225.87 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w ramach projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.26.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7510.87 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonywanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości oraz innych opracowań w 2014 roku"

Symbol: OR.ZP.272.4.19.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3863.57 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostosowanie budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych"

Symbol: OR.ZP.272.4.22.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5523.5 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie staży/praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie

Symbol: OR.ZP.272.4.21.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7355.39 KB

Data wprowadzenia: 2014-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie kursów informatycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnogórskiego w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu systemowego pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.16.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7429.19 KB
2) zmiana ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 2716.78 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Doposażenie dwóch pracowni praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów dydaktycznych w Zespole Szkół Techniczno - Humanistycznych w Radzionkowie w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.17.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5619.98 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I Typ: PDF, Rozmiar: 242.26 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II Typ: PDF, Rozmiar: 201.05 KB
4) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III Typ: PDF, Rozmiar: 242.11 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.20.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5161.03 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Technikum nr 12 w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.18.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4445.83 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.13.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7832.79 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług geodezyjnych w 2014 roku

Symbol: OR.ZP.272.4.11.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3829.99 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup edukacyjnych programów komputerowych dla Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach - Technikum nr 6, w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.15.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3569.11 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup sprzętu audio, video i komputerowego w ramach doposażenia pracowni projektowo - geodezyjnej w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.55.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3915.82 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przeprowadzenie kursów obsługi gastronomicznej dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanych w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.43.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 13456.12 KB
2) zmiana ogłoszenia o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2014-03-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Sprzęt komputerowy i oprogramowanie"

Symbol: OR.ZP.272.4.2.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3253.69 KB

Data wprowadzenia: 2014-02-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Łącza internetowe"

Symbol: OR.ZP.272.4.3.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3169.2 KB

Data wprowadzenia: 2014-02-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup tuszy, taśm, tonerów, elementów grzewczych do drukarek komputerowych i ksero"

Symbol: OR.ZP.272.4.1.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3330.55 KB

Data wprowadzenia: 2014-02-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: OR.ZP.272.4.9.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6779.07 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 854.06 KB

Data wprowadzenia: 2014-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Doposażenie dwóch pracowni praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów dydaktycznych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.38.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6246.88 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 244.67 KB

Data wprowadzenia: 2014-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Wymiana dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie wraz z demontażem starego dźwigu w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24 - segment B

Symbol: OR.ZP.272.4.6.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5235.43 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 251.27 KB

Data wprowadzenia: 2014-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG (135) oraz kursu operatora koparko - ładowarki dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawowodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.60.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 9852.69 KB

Data wprowadzenia: 2014-02-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanych w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.8.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5660.53 KB

Data wprowadzenia: 2014-02-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24

Symbol: OR.ZP.272.4.5.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5172.66 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 252.72 KB

Data wprowadzenia: 2014-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup sprzętu geodezyjnego i mebli w ramach doposażenia pracowni projektowo - geodezyjnej w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.33.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4532.6 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 445.83 KB

Data wprowadzenia: 2014-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.7.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6348.16 KB

Data wprowadzenia: 2014-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa wraz z transportem papieru kserograficznego dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: OR.ZP.272.4.52.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3987.3 KB

Data wprowadzenia: 2014-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup edukacyjnych programów komputerowych oraz materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.54.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4908.51 KB

Data wprowadzenia: 2014-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej - Technikum nr 9 w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.50.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3788.09 KB

Data wprowadzenia: 2014-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Doposażenie pracowni chemicznej w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno -Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.4.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3983.51 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 266.31 KB

Data wprowadzenia: 2014-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Technikum nr 7 w Zespole Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.53.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3742.91 KB

Data wprowadzenia: 2014-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Prowadzenie monitoringu środowiska w rejonie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 - Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach"

Symbol: OR.ZP.272.4.59.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4338.78 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.35.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7314.64 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup sprzętu geodezyjnego i mebli w ramach doposażenia pracowni projektowo - geodezyjnej w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.33.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4547.95 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 360.97 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Doposażenie pracowni teleinformatycznej i logistycznej w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.47.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3932.11 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Doposażenie dwóch pracowni praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów dydaktycznych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.38.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6207.44 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.49.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4529.42 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Technikum nr 7 w Zespole Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.53.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3753.61 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup edukacyjnych programów komputerowych oraz materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach, w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.54.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4814.78 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Technikum nr 13 w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie

Symbol: OR.ZP.272.4.51.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3745.87 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej - Technikum nr 9 w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.50.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3813.24 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.39.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3732.31 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 269.21 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Doposażenie pracowni teleinformatycznej i logistycznej w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.47.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3710.77 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Doposażenie pracowni chemicznej i pracowni analizy instrumentalnej w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.37.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4773.2 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Serwery, sprzęt komputerowy

Symbol: OR.ZP.272.4.42.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3211.14 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie, w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie

Symbol: OR.ZP.272.4.48.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4091.5 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie kursów: wizażu, modelingu, stylizacji paznokci oraz fotografii z fotografią kreatywną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu systemowego pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.41.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 12962.11 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.35.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.44.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5654.08 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług dozoru i ochrony mienia na nieruchomościach po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach, stanowiących własność Skarbu Państwa - Starosty Tarnogórskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, w latach 2014 - 2015

Symbol: OR.ZP.272.4.24.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4330.39 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących - Technikum nr 1 w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.36.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 761.72 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Prowadzenie monitoringu środowiska w rejonie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 - Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach"

Symbol: OR.ZP.272.4.27.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4696.36 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Doposażenie pracowni chemicznej i pracowni analizy instrumentalnej w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.37.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.39.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3747.88 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 319.25 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Doposażenie pracowni elektrycznej w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.32.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3483.28 KB
2) ogłoszenie o zmienie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 260.87 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Doposażenie pracowni chemicznej i pracowni analizy instrumentalnej w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.37.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących - Technikum nr 1 w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.36.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.35.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG (135) oraz kursu operatora koparko - ładowarki dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.31.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 9747.29 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup tuszy, taśm, tonerów, elementów grzewczych do drukarek komputerowych"

Symbol: OR.ZP.272.4.28.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3277.93 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice, obręby: Jasiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Ptakowice, Zbrosławice, Kamieniec, Łubek, Jaśkowice."

Symbol: OR.ZP.272.4.26.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie kursu uprawniającego do pracy wózkiem widłowym oraz nadającego uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.29.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7997.36 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2014 - 2016"

Symbol: OR.ZP.272.4.30.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" do wymogów ppoż. - III etap - wymiana drzwi przeciwpożarowych"

Symbol: OR.ZP.272.4.23.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5242.72 KB

Data wprowadzenia: 2013-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.25.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7594 KB
2) zmiana ogłoszenia o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 2844.46 KB

Data wprowadzenia: 2013-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przeprowadzenie zajęć z grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w roku szkolnym 2013/2014"

Symbol: OR.ZP.272.4.22.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-08-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: OR.ZP.272.4.21.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Serwery, sprzęt komputerowy, części zamienne i inne elementy"

Symbol: OR.ZP.272.4.6.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-05-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 3, 3a w Nakle Śląskim. Etap II. Przebudowa dachu budynku wraz z jego dociepleniem oraz dobudową kominów wentylacyjnych."

Symbol: OR.ZP.272.4.16.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5122.43 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-05-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn

Symbol: OR.ZP.272.4.14.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7777.92 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 333.98 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Świadczenie usług geodezyjnych w 2013 roku"

Symbol: OR.ZP.272.4.3.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3549.31 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej w Tarnowskich Górach, ul. Sobieskiego 5"

Symbol: OR.ZP.272.4.15.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5200.23 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Udzielenie kredytu długotermionwego dla Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: OR.ZP.272.4.12.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: OR.ZP.272.4.11.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - 2 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-02-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonywanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości oraz innych opracowań w 2013 roku"

Symbol: OR.ZP.272.4.4.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3678.23 KB

Data wprowadzenia: 2013-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn"

Symbol: OR.ZP.272.4.33.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wymiana dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie wraz z demontażem starego dźwigu w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24"

Symbol: OR.ZP.272.4.9.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4818.26 KB

Data wprowadzenia: 2013-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup wraz z dostawą tuszów, tonerów, taśm i części zamiennych"

Symbol: OR.ZP.4.5.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3137.69 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 309.52 KB

Data wprowadzenia: 2013-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przeprowadzenie zajęć z grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w roku szkolnym 2012/2013"

Symbol: OR.ZP.4.28.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 9039.79 KB

Data wprowadzenia: 2013-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa wraz z transportem papieru kserograficznego dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach"

Symbol: OR.ZP.272.4.1.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 2808.96 KB

Data wprowadzenia: 2013-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego"

Symbol: OR.ZP.272.4.31.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3189.44 KB

Data wprowadzenia: 2012-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Łącza internetowe"

Symbol: OR.ZP.272.4.26.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3115.99 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Parkowej 3, 3a w Nakle Śląskim"

Symbol: OR.ZP.272.4.29.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4817.51 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego - Geodeta Powiatowy"

Symbol: OR.ZP.272.4.24.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3046.69 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 356.74 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego"

Symbol: OR.ZP.272.4.25.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3061.34 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z promocją projektu Centrum Kultury Śląskiej"

Symbol: OR.ZP.272.4.23.2012; SKPS.042.6.3.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego"

Symbol: OR.ZP.272.4.21.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Typ: PDF, Rozmiar: 3050.45 KB

Data wprowadzenia: 2012-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonego pn.: Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach

Symbol: OR.ZP.272.4.22.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-09-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg"

Symbol: OR.ZP.272.4.20.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) zmiana ogłoszenia o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Kompleksowa kampania internetowa promująca projekt pn. Centrum Kultury Śląskiej"

Symbol: OR.ZP.272.4.16.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-06-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Zakup wraz z dostawą licencji"

Symbol: OR.ZP.272.4.17.2012, SKPS.042.1.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3095.4 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa i montaż stolarki okiennej w budynkach szkół Powiatu Tarnogórskiego - Centrum Kształcenia Ustawicznego, Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 6

Symbol: OR.ZP.272.4.18.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4660.12 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Zakup wraz z dostawą serwerów, sprzętu komputerowego, elementów komputerowych, elementów elektronicznych, elektrycznych i wyposażenia dodatkowego"

Symbol: OR.ZP.272.4.19.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3056.17 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 376.97 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II Typ: PDF, Rozmiar: 314.92 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa tuszów, tonerów, taśm i elementów grzewczych"

Symbol: OR.ZP.272.4.8.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3022.76 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 310.67 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II Typ: PDF, Rozmiar: 304.92 KB
4) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej"

Symbol: OR.ZP.272.4.12.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4340.86 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu pn.: Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kalety

Symbol: OR.ZP.272.4.3.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4411.14 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 292.43 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: OR.ZP.272.4.14.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 6459.39 KB
2) zmiana ogłoszenia o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 1964.68 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa wraz z transportem tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników dla Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: OR.ZP.272.4.7.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) zmiana ogłoszenia o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Świadczenie usług geodezyjnych w 2012 roku"

Symbol: OR.ZP.272.4.6.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 2814.37 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: OR.ZP.272.4.13.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 7138.94 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Wykonanie materiałów promocyjnych - gry planszowej - związanych z promocją projektu Centrum Kultury Śląskiej"

Symbol: OR.ZP.272.4.1.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3493.44 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Modernizacja gospodarki cieplnej w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Nakle Śląskim przy ul. Głównej 2, Parkowej 2, Parkowej 3, 3a"

Symbol: OR.ZP.272.4.10.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4972.62 KB

Data wprowadzenia: 2012-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Wykonywanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości oraz innych opracowań w 2012 roku"

Symbol: OR.ZP.272.4.5.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3614.43 KB

Data wprowadzenia: 2012-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usług dozoru i ochrony mienia na nieruchomościach po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach, stanowiących własność Skarbu Państwa - Starosty Tarnogórskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, w latach 2012 - 2013"

Symbol: EO.ZP.3431-44/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3892.47 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Wykonywanie wycen nieruchomości w 2012 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-42/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 2871.42 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z promocją projektu Centrum Kultury Śląskiej"

Symbol: EO.ZP.3431-43/11; CSF.3092-3/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 659.49 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Łącza Internetowe"

Symbol: EO.ZP.3431-37/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 462.53 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie badań i opracowanie wyników w ramach kontynuacji projektu pod nazwą: "Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-34/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 599.17 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Prowadzenie monitoringu środowiska w rejonie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 - Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach""

Symbol: EO.ZP.3431-35/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 657.99 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Zakup wraz z dostawą samochodu osobowego"

Symbol: EO.ZP.3431-41/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 331.81 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: Oddymianie klatek schodowych wraz z elektrycznym systemem sterowania oddymiania w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.ZP.3431-40/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 665.61 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Zakup wraz z dostawą serwerów, sprzętu komputerowego, elementów komputerowych, elementów elektronicznych, elektrycznych i wyposażenia dodatkowego"

Symbol: EO.ZP.3431-38/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 474.51 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, elementów komputerowych, i wyposażenia dodatkowego"

Symbol: EO.ZP.3431-36/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 469.27 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "WYBÓR BANKU PROWADZĄCEGO OBSŁUGĘ BANKOWĄ POWIATU TARNOGÓRSKIEGO"

Symbol: EO.ZP.3431-39/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 526.08 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 52.12 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Wykonywanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości oraz innych opracowań"

Symbol: EO.ZP.3431-33/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 547 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Sprzęt komputerowy i elementy komputerowe"

Symbol: EO.ZP.3431-30/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 475.23 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Szwedzka 2 w Tarnowskich Górach - segment B

Symbol: EO.ZP.3431-32/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 676.83 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "WYBÓR BANKU PROWADZĄCEGO OBSŁUGĘ BANKOWĄ POWIATU TARNOGÓRSKIEGO"

Symbol: EO.ZP.3431-31/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 527.78 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Serwery, sprzęt komputerowy, elementy komputerowe, elementy elektroniczne, elektryczne i wyposażenie dodatkowe"

Symbol: EO.ZP.3431-21/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 486.75 KB

Data wprowadzenia: 2011-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Organizacja studiów podyplomowych dla 15 pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-28/11; CSF.3092-9/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 597.35 KB

Data wprowadzenia: 2011-09-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: Remont pokrycia dachowego Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach - Segment B

Symbol: EO.ZP.3431-26/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 682.69 KB

Data wprowadzenia: 2011-09-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Zakup łączy internetowych - sygnału internetowego dla 55 laptopów"

Symbol: EO.ZP.3431-23/11; CSF.3092-8/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 516.87 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 47.2 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II Typ: PDF, Rozmiar: 109.07 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Łącze internetowe"

Symbol: EO.ZP.3431-24/11; CSF.3092-13/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 495.35 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Zakup oprogramowania"

Symbol: EO.ZP.3431-16/11; CSF.3092-13/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 742.76 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Zakup łączy internetowych - Zakup sygnału Internetowego w dwóch pracowniach komputerowych"

Symbol: EO.ZP.3431-19/11; CSF.3092-8/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 535.2 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zakup łączy internetowych

Symbol: EO.ZP.3431-18/11; CSF.3092-8/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zamówieniu: "Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem"

Symbol: EO.ZP.3431-14/11; CSF.3092-8/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 506.77 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-17/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 1011.07 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówiemiu na: "Zakup sprzętu i oprogramowania"

Symbol: EO.ZP.3431-11/11; CSF.3092-8/2010

Załączniki:
1) Ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 526.41 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 36.16 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - II Typ: PDF, Rozmiar: 52.57 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówiemiu na: "Dostosowanie budynków Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach do wymogów przepisów przeciwpożarowych"

Symbol: EO.ZP.3431-10/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 613.56 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ścieków po Zakładach Chemicznych "TARNOWSKIE GÓRY" w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-15/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 13001.05 KB
2) informacja o wniesieniu odwołania Typ: PDF, Rozmiar: 114.16 KB
3) kopia odwołania Typ: PDF, Rozmiar: 1172.36 KB
4) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 274.22 KB
5) info o przedłużeniu terminu składania ofert Typ: PDF, Rozmiar: 109.67 KB
6) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II Typ: PDF, Rozmiar: 458.82 KB
7) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III Typ: PDF, Rozmiar: 404.5 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu: "Wykonywanie wycen nieruchomości w 2011 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-12/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 5083.09 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówiemiu na: "Wdrażanie rozwiązań na rzecz profesjonalizacji i przejrzystości urzędu oraz zwiększania zaufania publicznego - wymiana doświadczeń, a także na rzecz poprawy zdolności zarządczych urzędów"

Symbol: EO.ZP.3431-7/11, CSF.3092-9/2011

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówiemiu na: "Dostawa tuszów, tonerów, taśm i elementów grzewczych"

Symbol: EO.ZP.3431-2/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 447.04 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówiemiu na: zakup oprogramowania

Symbol: EO.ZP.3431-1/11, CSF.3092-13/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o przetargu na zakup oprogramowania Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówiemiu na: "Świadczenie usług geodezyjnych w 2011 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-4/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówiemiu na: "Organizację udziału Powiatu Tarnogórskiego w Targach inwestycyjnych w kraju i za granicą"

Symbol: EO.ZP.3431-5/11, CSF.3092-1/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-03-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu na: "Realizację szkoleń dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-6/11, CSF.3092-9/2011

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) zmiana ogłoszenia o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu na: "Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-3/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonywanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości oraz innych opracowań w 2011 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-56/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o zamówieniu na: "Organizację wystaw poplenerowych Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - Powiat Tarnogórski 2010"

Symbol: EO.ZP.3431-55/10; CSF.3092-12/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Organizację wystaw poplenerowych Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - Powiat Tarnogórski 2010"

Symbol: EO.ZP.3431-55/10; CSF.3092-12/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 552.73 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Łącze Internetowe"

Symbol: EO.ZP.3431-52/10

Załączniki:
1) Ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 442 KB

Data wprowadzenia: 2010-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Usługi prawne świadczone na rzecz Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-46/10

Załączniki:
1) Ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 591.86 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 39.85 KB

Data wprowadzenia: 2010-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zakup i wdrożenie oprogramowania map"

Symbol: EO.ZP.3431-47/10; CSF.3092-5/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 700.76 KB

Data wprowadzenia: 2010-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zakup i wdrożenie oprogramowania map"

Symbol: EO.ZP.3431-47/10; CSF.3092-5/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 696.17 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Udzielenie kredytu dla Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EO.ZP.3431-43/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 984.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wybór banku prowadzącego obsługę bankową Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-37/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 580.54 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 40.54 KB

Data wprowadzenia: 2010-09-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie materiałów promocyjnych oraz świadczenie usług związanych z promocją inwestycyjną Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-32/10; CSF.3092-10/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 727.92 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 45.12 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2 Typ: PDF, Rozmiar: 44.91 KB

Data wprowadzenia: 2010-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zakup i wdrożenie oprogramowania map."

Symbol: EO.ZP.3431-38/10; CSF.3092-5/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 690.1 KB

Data wprowadzenia: 2010-09-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont pokrycia dachowego Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach przy ul. Włoskiej 24 - segment B i C.

Symbol: EO.ZP.3431-39/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 668.4 KB

Data wprowadzenia: 2010-08-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawa i montaż stolarki okiennej w budynkach szkół Powiatu Tarnogórskiego - I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 28 (II etap)

Symbol: EO.ZP.3431-40/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 582.74 KB

Data wprowadzenia: 2010-08-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Serwery, sprzęt komputerowy, elementy komputerowe, elementy elektroniczne i elektryczne"

Symbol: EO.ZP.3431-35/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 508.87 KB
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 38.53 KB
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2 Typ: PDF, Rozmiar: 39.72 KB

Data wprowadzenia: 2010-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie materiałów promocyjnych oraz świadczenie usług związanych z promocją inwestycyjną Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP/3431-32/10, CSF.3092-10/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4888.05 KB

Data wprowadzenia: 2010-07-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania: "Przebudowa Pałacu Myśliwskiego oraz Budynku Nowego wraz z zagospodarowaniem terenu ośrodka - Domu Pomocy Społecznej w Miedarach - Etap I rozbudowa budynku "Nowego"

Symbol: EO.ZP.3431-36/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 1098.29 KB

Data wprowadzenia: 2010-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania "Centrum Kultury Śląskiej" przebudowa budynku Zamku w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 1 wraz z infrastrukturą techniczną - Etap I

Symbol: EO.ZP.3431-20/10; CSF.3092-3/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 1694.99 KB

Data wprowadzenia: 2010-07-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Tarnogórskiego na lata 2011 - 2020"

Symbol: EO.ZP.3431-31/10; CSF.3092-12/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 689.26 KB

Data wprowadzenia: 2010-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup modułów portalowych

Symbol: EO.ZP.3431-33/10; CSF.3092-5/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 509.43 KB

Data wprowadzenia: 2010-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowa Pałacu Myśliwskiego oraz Budynku Nowego wraz z zagospodarowaniem terenu ośrodka - Domu Pomocy Społecznej w Miedarach - Etap I rozbudowa budynku "Nowego"

Symbol: EO.ZP.3431-34/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 740.01 KB

Data wprowadzenia: 2010-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawa tuszów, tonerów

Symbol: EO.ZP.3431-27/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 407.95 KB

Data wprowadzenia: 2010-06-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie Strategii Rozwoju Kultury Powiatu Tarnogórskiego na lata 2010 - 2020"

Symbol: EO.ZP.3431-28/10; CSF.3092-7/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 610.52 KB
2) zmiana ogłoszenia o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 103.51 KB

Data wprowadzenia: 2010-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Kontrakt na Roboty wg FIDIC Czerwona Księga pn. "Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów, na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.ZP.3431-29/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 560.7 KB

Data wprowadzenia: 2010-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania "Centrum Kultury Śląskiej" przebudowa budynku Zamku w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 1 wraz z infrastrukturą techniczną - Etap I

Symbol: EO.ZP.3431-20/10; CSF.3092-3/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 11500.11 KB

Data wprowadzenia: 2010-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Świerklaniec"

Symbol: EO.ZP.3431-22/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 363.61 KB

Data wprowadzenia: 2010-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zakup i wdrożenie oprogramowania map."

Symbol: EO.ZP.3431-26/10, CSF.3092-5/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 390.64 KB
2) zmiana ogłoszenia o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 43.23 KB

Data wprowadzenia: 2010-05-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zakup i wdrożenie oprogramowania portal."

Symbol: EO.ZP.3431-25/10, CSF.3092-5/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 357.61 KB
2) zmiana ogłoszenia o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 48.75 KB
3) zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 2 Typ: PDF, Rozmiar: 78.28 KB

Data wprowadzenia: 2010-05-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zakup i wdrożenie systemu interaktywnej podróży śladem Śląskich Książąt i Magnatów."

Symbol: EO.ZP.3431-24/10, CSF.3092-5/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 283.32 KB
2) zmiana ogłoszenia o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 54.2 KB
3) zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 2 Typ: PDF, Rozmiar: 62.87 KB

Data wprowadzenia: 2010-05-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Centrum Kultury Śląskiej" przebudowa budynku Zamku w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 1 wraz z infrastrukturą techniczną - Etap I

Symbol: EO.ZP.3431-19/10; CSF.3092-3/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 801.13 KB
2) zmiana treści ogłoszenia Typ: PDF, Rozmiar: 310.83 KB
3) zmiana treści ogłoszenia - SIWZ Typ: PDF, Rozmiar: 572.58 KB
4) zmiana treści ogłoszenia - 2 Typ: PDF, Rozmiar: 572.58 KB

Data wprowadzenia: 2010-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Udzielenie kredytu dla Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EO.ZP.3431-21/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 607.79 KB

Data wprowadzenia: 2010-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Serwery, elementy systemowe"

Symbol: EO.ZP.3431-23/10, CSF.3092-9/09

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 264.13 KB

Data wprowadzenia: 2010-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach szkół Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-17/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 609.6 KB

Data wprowadzenia: 2010-04-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tarnowskie Góry"

Symbol: EO.ZP.3431-3/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 600.47 KB

Data wprowadzenia: 2010-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Ożarowice"

Symbol: EO.ZP.3431-16/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 604.7 KB

Data wprowadzenia: 2010-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przeprowadzenie kampanii billboardowej"

Symbol: EO.ZP.3431-13/10; CSF.3092-12/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 501.39 KB

Data wprowadzenia: 2010-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Elementy systemowe"

Symbol: EO.ZP.3431-15/10; CSF.3092-5/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 423.88 KB

Data wprowadzenia: 2010-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Lasowice"

Symbol: EO.ZP.3431-2/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 4029.4 KB

Data wprowadzenia: 2010-03-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Świadczenie usług geodezyjnych w 2010 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-11/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 3161.22 KB

Data wprowadzenia: 2010-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonywanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości oraz innych opracowań w 2010 roku".

Symbol: EO.ZP.3431-7/10

Załączniki:
1) Ogłoszenie o przetargu Typ: PDF, Rozmiar: 484.37 KB

Data wprowadzenia: 2010-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawa tuszów, tonerów i elementów grzewczych

Symbol: EO.ZP.3431-12/10

Załączniki:
1) Ogłoszenie o przetargu Typ: PDF, Rozmiar: 387.7 KB

Data wprowadzenia: 2010-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Wykonywanie wycen nieruchomości w 2010 roku

Symbol: EO.ZP.3431-5/10

Data wprowadzenia: 2010-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę sprzętu komputerowego"

Symbol: EO.ZP.3431-8/10; CSF.3092-5/2010

Data wprowadzenia: 2010-02-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu "Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów, na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-1/10

Data wprowadzenia: 2010-01-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Od klepiska do boiska - kompleks rekreacyjno - sportowy przy PMDK im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-4/10; CSF.3092-16/09

Data wprowadzenia: 2010-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zakup koparko - ładowarki wraz oprzyrządowaniem służącym do czyszczenia rowów"

Symbol: EO.ZP.3431-47/09

Data wprowadzenia: 2009-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu geodezyjno - prawnego nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych"

Symbol: EO.ZP.3431-60/09

Data wprowadzenia: 2009-11-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Prowadzenie monitoringu środowiska w rejonie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 - Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-46/09

Data wprowadzenia: 2009-11-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie zadań w ramach projektu pod nazwą "Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-55/09; CSF.3092-9/09

Data wprowadzenia: 2009-11-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zakup koparko - ładowarki wraz oprzyrządowaniem służącym do czyszczenia rowów"

Symbol: EO.ZP.3431-47/09

Data wprowadzenia: 2009-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonywanie wycen nieruchomości i innych opracowań w latach 2009/2010"

Symbol: EO.ZP.3431-52/09

Data wprowadzenia: 2009-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i elementów elektronicznych"

Symbol: EO.ZP.3431-44/09

Data wprowadzenia: 2009-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i elementów elektronicznych"

Symbol: EO.ZP.3431-48/09

Data wprowadzenia: 2009-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych oraz docieplenie zachodnich ścian szczytowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców Śląskich 2A, 2B, 2C"

Symbol: EO.ZP.3431-45/09

Data wprowadzenia: 2009-09-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Strzybnica"

Symbol: EO.ZP.3431-37/09

Data wprowadzenia: 2009-08-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Rybna"

Symbol: EO.ZP.3431-36/09

Data wprowadzenia: 2009-08-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: " Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i elementów elektronicznych"

Symbol: EO.ZP.3431-40/09

Data wprowadzenia: 2009-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Inwentaryzację oraz przeliczenie podstawowej i szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej na terenie gmin: Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Radzionków, Świerklaniec i Tarnowskie Góry.

Symbol: EO.ZP.3431-38/09

Data wprowadzenia: 2009-07-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont pokrycia dachowego Domu Pomocy Spolecznej PRZYJAŹŃ w Tarnowskich Górach Segment A"

Symbol: EO.ZP.3431-29/09

Data wprowadzenia: 2009-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Inwentaryzację oraz przeliczenie podstawowej i szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej na terenie gmin: Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Radzionków, Świerklaniec i Tarnowskie Góry.

Symbol: EO.ZP.3431-38/09

Data wprowadzenia: 2009-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu geodezyjno - prawnego nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych"

Symbol: EO.ZP.3431-39/09

Data wprowadzenia: 2009-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu geodezyjno - prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr S 3259, o nazwie ul. Z. Nałkowskiej w Radzionkowie"

Symbol: EO.ZP.3431-33/09

Data wprowadzenia: 2009-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kalety."

Symbol: eo.zp.3431-23/09

Data wprowadzenia: 2009-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont dachu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących przy ul. Opolskiej 26 w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-35/09

Data wprowadzenia: 2009-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont pokrycia dachowego Domu Pomocy Społecznej "PRZYJAŹŃ" w Tarnowskich Górach Segment A"

Symbol: EO.ZP.3431-29/09

Data wprowadzenia: 2009-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę wraz z transportem papieru kserograficznego dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-34/09

Data wprowadzenia: 2009-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjnej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w 2009 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-26/09

Data wprowadzenia: 2009-05-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i elementów elektronicznych"

Symbol: EO.ZP.3431-19/09

Data wprowadzenia: 2009-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont budynku internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-31/09

Data wprowadzenia: 2009-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Inwentaryzację oraz przeliczenie podstawowej i szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej na terenie gmin: Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Radzionków, Świerklaniec i Tarnowskie Góry"

Symbol: EO.ZP.3431-24/09

Data wprowadzenia: 2009-05-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjnej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w 2009 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-26/09

Data wprowadzenia: 2009-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Udzielenie kredytu dla Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-30/09

Data wprowadzenia: 2009-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę tuszów, tonerów i elementów grzewczych"

Symbol: EO.ZP.3431-7/09

Data wprowadzenia: 2009-04-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę wraz z transportem tablic rejestracyjnych"

Symbol: EO.ZP.3431-25/09

Data wprowadzenia: 2009-04-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Radzionków."

Symbol: E0.ZP.3431-5/09

Data wprowadzenia: 2009-04-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zarządzanie Międzygminną Strefą Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej na terenie Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-2/09

Data wprowadzenia: 2009-03-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej 2 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych - budowa kuchni i stołówki".

Symbol: EO.ZP.3431-4/09

Data wprowadzenia: 2009-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Świadczenie usług geodezyjnych"

Symbol: EO.ZP.3431-21/09

Data wprowadzenia: 2009-03-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonywanie wycen nieruchomości w 2009 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-20/09

Data wprowadzenia: 2009-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i adaptację budynku Zamku wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Nakle Śląskim ul. Parkowa 1 na potrzeby "Centrum Kultury Śląskiej"

Symbol: EO.ZP.3431-15/09

Data wprowadzenia: 2009-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Inwentaryzację, opracowanie projektu oraz założenie geodezyjnej osnowy poziomej szczegółowej II i III klasy na terenie obiektu Kalety, Krupski Młyn i Tworóg."

Symbol: EO.ZP.3431-1/09

Data wprowadzenia: 2009-02-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zagospodarowanie terenu i miejsc parkingowych w otoczeniu budynku zlokalizowanego przy ul. H. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach".

Symbol: EO.ZP.3431-3/09

Data wprowadzenia: 2009-02-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-13/09

Data wprowadzenia: 2009-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:"Wykonywanie wycen nieruchomości i ekspertyz przez rzeczoznawcę majątkowego w 2009 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-10/09

Data wprowadzenia: 2009-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu posadzki na tarasie budynku Pałacu w Łubiu przy ul. Pyskowickiej 34"

Symbol: EO.ZP.3431-57/08

Data wprowadzenia: 2009-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Utrzymanie czystości, świadczenie usług dozoru i ochrony mienia terenu dawnych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w latach 2009 do 2010"

Symbol: EO.ZP.3431-68/08

Data wprowadzenia: 2008-12-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanu geodezyjno - prawnego nieruchomości zajętych pod pasami drogowymi dróg powiatowych S 2901 (II etap), S 3259, skrzyżowanie ulic Gliwicka - Legionów - Wyszyńskiego (planowane rondo)"

Symbol: EO.ZP.3431-67/08

Data wprowadzenia: 2008-12-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Sienkiewicza 23 w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-66/08

Data wprowadzenia: 2008-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ochrony przeciwpożarowej budynków Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach, ul. K. Miarki 17"

Symbol: EO.ZP.3431-63/08

Data wprowadzenia: 2008-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu posadzki na tarasie budynku Pałacu w Łubiu przy ul. Pyskowickiej 34"

Symbol: EO.ZP.3431-57/08

Data wprowadzenia: 2008-11-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i elementów sieciowych"

Symbol: EO.ZP.3431-51/08

Data wprowadzenia: 2008-11-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Usługi prawne świadczone na rzecz Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-62/08

Data wprowadzenia: 2008-11-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie, przy ul. Nałkowskiej 2 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Symbol: EO.ZP.3431-61/08

Data wprowadzenia: 2008-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Publikację ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-55/08

Data wprowadzenia: 2008-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont auli szkolnej w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.ZP.3431-56/08

Data wprowadzenia: 2008-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Usługi prawne świadczone na rzecz Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-59/08

Data wprowadzenia: 2008-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu posadzki na tarasie budynku Pałacu w Łubiu przy ul. Pyskowickiej 34"

Symbol: EO.ZP.3431-57/08

Data wprowadzenia: 2008-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:"Świadczenie usług geodezyjnych"

Symbol: EO.ZP.3431-50/08

Data wprowadzenia: 2008-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanu geodezyjno - prawnego nieruchomości zajętych pod pasami drogowymi dróg powiatowych: S 3305, S 3301, S 3200, S 3310"

Symbol: EO.ZP.3431-54/08

Data wprowadzenia: 2008-09-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i elementów sieciowych"

Symbol: EO.ZP.3431-49/08

Data wprowadzenia: 2008-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę serwerów i urządzeń serwerowych wraz z oprogramowaniem"

Symbol: EO.ZP.3431-40/08

Data wprowadzenia: 2008-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę tuszów, tonerów i elementów grzewczych"

Symbol: EO.ZP.3431-45/08

Data wprowadzenia: 2008-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont auli szkolnej w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-41/08

Data wprowadzenia: 2008-08-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu i remontu budynków na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Nakle Śląskim"

Symbol: EO.ZP.3431-43/08

Data wprowadzenia: 2008-08-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Prowadzenie monitoringu środowiska w rejonie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 - Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-44/08

Data wprowadzenia: 2008-08-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Malowanie korytarzy i klatki schodowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-37/08

Data wprowadzenia: 2008-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Udzielenie kredytu dla Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-36/08

Data wprowadzenia: 2008-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont auli szkolnej w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-41/08

Data wprowadzenia: 2008-07-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Budowę kompleksu boisk przy ul. Pokoju 14 w Tarnowskich Górach w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

Symbol: EO.ZP.3431-38/08

Data wprowadzenia: 2008-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Malowanie korytarzy i klatki schodowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-37/08

Data wprowadzenia: 2008-06-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Prowadzenie monitoringu środowiska w rejonie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 - Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-34/08

Data wprowadzenia: 2008-06-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachowego Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-22/08

Data wprowadzenia: 2008-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Malowanie sal gimnastycznych w Edukacyjnym Centrum Ubioru i Rzemiosła, ul. Legionów 35 oraz w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych, ul. Pokoju 14 w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-28/08

Data wprowadzenia: 2008-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie zdjęć panoramicznych dziesięciu obiektów zabytkowych położonych na terenie Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-33/08

Data wprowadzenia: 2008-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wymiana okien w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-32/08

Data wprowadzenia: 2008-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont pokrycia dachowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-21/08

Data wprowadzenia: 2008-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i remontu obiektów Domu Pomocy Społecznej w Miedarach - dla zapewnienia standaryzacji usług ośrodka - zlokalizowanego w Miedarach ul. Zamkowa 7"

Symbol: EO.ZP.3431-23/08

Data wprowadzenia: 2008-05-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę gadżetów reklamowych wraz z transportem do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-30/08

Data wprowadzenia: 2008-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wymiana okien w zasobie mieszkaniowym Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-26/08

Data wprowadzenia: 2008-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ścieków po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach.

Symbol: EO.ZP.3431-31/08

Data wprowadzenia: 2008-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont i modernizacja kotłów nr 1 i nr 2 typ WLM 2,5 w kotłowni w Nakle Śląskim, ul. Powstańców"

Symbol: EO.ZP.3431-27/08

Data wprowadzenia: 2008-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i remontu obiektów Domu Pomocy Społecznej w Miedarach - dla zapewnienia standaryzacji usług ośrodka - zlokalizowanego w Miedarach ul. Zamkowa 7"

Symbol: EO.ZP.3431-23/08

Data wprowadzenia: 2008-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont pokrycia dachowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-21/08

Data wprowadzenia: 2008-04-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"

Symbol: EO.ZP.3431-4/08

Data wprowadzenia: 2008-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Modernizacja instalacji elektrycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-20/08

Data wprowadzenia: 2008-04-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu i remontu budynków na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Nakle Śląskim"

Symbol: EO.ZP.3431-1/08

Data wprowadzenia: 2008-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i remontu obiektów Domu Pomocy Społecznej w Miedarach - dla zapewnienia standaryzacji usług ośrodka - zlokalizowanego w Miedarach ul. Zamkowa 7"

Symbol: EO.ZP.3431-23/08

Data wprowadzenia: 2008-04-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do nieruchomości Inkubator Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 49"

Symbol: EO.ZP.3431-19/08

Data wprowadzenia: 2008-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę serwera wraz z systemem operacyjnym"

Symbol: EO.ZP.3431-3/08

Data wprowadzenia: 2008-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę tuszów, tonerów i taśm"

Symbol: EO.ZP.3431-18/08

Data wprowadzenia: 2008-03-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Świadczenie usług geodezyjnych"

Symbol: EO.ZP.3431-13/08

Data wprowadzenia: 2008-02-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę odzieży reklamowej wraz z transportem do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-5/08

Data wprowadzenia: 2008-02-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu i remontu budynków na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Nakle Śląskim"

Symbol: EO.ZP.3431-1/08

Data wprowadzenia: 2008-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonywanie podziałów nieruchomości i wznawianie punktów granicznych w 2008 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-7/08

Data wprowadzenia: 2008-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę sprzetu komputerowego i oprogramowania"

Symbol: EO.ZP.3431-4/08

Data wprowadzenia: 2008-02-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonywanie wycen nieruchomości w 2008 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-6/08

Data wprowadzenia: 2008-01-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę tuszów, tonerów i taśm"

Symbol: EO.ZP.3431-2-65/07

Data dokumentu: 2008-01-08

Data wprowadzenia: 2008-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dzierżawę kserokopiarek"

Symbol: EO.ZP.3431-2-59/07

Data dokumentu: 2007-12-19

Data wprowadzenia: 2007-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Ubezpieczenie Powiatu Tarnogórskiego w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk"

Symbol: EO.ZP.3431-2-61/07

Data wprowadzenia: 2007-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawa plotera A-O"

Symbol: EO.ZP.3431-2-62/07

Data dokumentu: 2007-12-18

Data wprowadzenia: 2007-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu (u.p.u.l.) stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz wykonanie inwentaryzacji stanu lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na terenie gmin i miast Powiatu Tarnogórskiego, obowiązujących w latach 2009 - 2018"

Symbol: EO.ZP.3431-2-63/07

Data wprowadzenia: 2007-12-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości zajętych pod pasami drogowymi dróg powiatowych"

Symbol: EO.ZP.3431-2-64/07

Data wprowadzenia: 2007-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wybór banku prowadzącego obsługę bankową Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-2-66/07

Data wprowadzenia: 2007-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Inkubator Przedsiębiorczości - rozwój w korzystnych warunkach. Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót modernizacji budynku biurowego i budynku hali wraz z zagospodarowaniem terenu Inkubatora w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 49"

Symbol: EO.ZP.3431-2-44/07

Data wprowadzenia: 2007-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę tuszów, tonerów i taśm"

Symbol: EO.ZP.3431-2-53/07

Data wprowadzenia: 2007-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont dachu budynku Pałacu Myśliwskiego zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 7 w Miedarach, gmina Zbrosławice"

Symbol: EO.ZP.3431-2-56/07

Data wprowadzenia: 2007-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz klap dymowych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Zbrosławicach, ul. Wolności 34"

Symbol: EO.ZP.3431-2-54/07

Data wprowadzenia: 2007-09-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"

Symbol: EO.ZP.3431-2-55/07

Data wprowadzenia: 2007-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Założenie geodezyjnej osnowy poziomej szczegółowej II i III klasy na terenie obiektu Zbrosławice" - część I "Inwentaryzacja osnowy wysokościowej i sporządzenie projektu osnowy wysokościowej III i IV klasy na terenie Powiatu Tarnogórskiego" - część II

Symbol: EO.ZP.3431-2-48/07

Data wprowadzenia: 2007-09-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie kompleksowej ekspertyzy budowlanej budynku przy ul. Mickiewicza 29 w Tarnowskich Górach."

Symbol: EO.ZP.3431-2-50/07

Data wprowadzenia: 2007-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"

Symbol: EO.ZP.3431-2-49/07

Data wprowadzenia: 2007-08-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Inkubator Przedsiębiorczości - rozwój w korzystnych warunkach. Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót modernizacji budynku biurowego i budynku hali wraz z zagospodarowaniem terenu Inkubatora w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 49".

Symbol: EO.ZP.3431-2-44/07

Data wprowadzenia: 2007-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Założenie ewidencji budynków dla obrębu ewidencyjnego obręb Kalety k.m.1 dod.1 Jędrysek należącego do gminy Kalety"

Symbol: EO.ZP.3431-2-39/07

Data wprowadzenia: 2007-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, ul. K. Miarki 17"

Symbol: EO.ZP.3431-2-25/07

Data wprowadzenia: 2007-07-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przeprowadzenie prac wstępnych w ramach kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kalety"

Symbol: EO.ZP.3431-2-38/07

Data wprowadzenia: 2007-06-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Bobrowniki Śl. należącego do gminy Tarnowskie Góry" - część I "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Stare Tarnowice należącego do gminy Tarnowskie Góry" - część II "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Pniowiec należącego do gminy Tarnowskie Góry" - część III

Symbol: EO.ZP.3431-2-20/07

Data wprowadzenia: 2007-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Rozbiórka budynków w Nakle Śląskim"

Symbol: EO.ZP.3431-2-16/07

Data wprowadzenia: 2007-05-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów sportowych placówek oświatowych Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-2-17/07

Data wprowadzenia: 2007-05-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie remontu budynku sali gimnastycznej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6"

Symbol: EO.ZP.3431-2-3/07

Data wprowadzenia: 2007-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie audytu zewnętrznego projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-2-31/07

Data wprowadzenia: 2007-05-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę tuszów, tonerów i taśm"

Symbol: EO.ZP.3431-2-32/07

Data wprowadzenia: 2007-05-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie kompleksowej ekspertyzy budowlanej budynku przy ul. Mickiewicza 29 w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-2-13/07

Data wprowadzenia: 2007-05-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Usunięcie usterek instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Karłuszowiec 5, Sienkiewicza 16, Mickiewicza 41 w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-2-19/07

Data wprowadzenia: 2007-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem"

Symbol: EO.ZP.3431-2-30/07

Data wprowadzenia: 2007-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawa sprzętu komputerowego"

Symbol: EO.ZP.3431-2-10/07

Data wprowadzenia: 2007-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę kiosków internetowych"

Symbol: EO.ZP.3431-2-26/07

Data wprowadzenia: 2007-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont i wymiana przyłącza kanalizacyjnego wraz z wykonaniem izolacji zewnętrznej ścian piwnic i drenażem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-2-14/07

Data wprowadzenia: 2007-04-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie remontu budynku sali gimnastycznej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6"

Symbol: EO.ZP.3431-2-3/07

Data wprowadzenia: 2007-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"

Symbol: EO.ZP.3431-2-23/07

Data wprowadzenia: 2007-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Udzielenie kredytu dla Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-2-15/07

Data wprowadzenia: 2007-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonywanie podziałów nieruchomości i wznawianie punktów granicznych w 2007 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-2-11/07

Data wprowadzenia: 2007-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie wycen nieruchomości w 2007 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-2-5/07

Data wprowadzenia: 2007-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania”

Symbol: EO.ZP.3431-2-2/07

Data wprowadzenia: 2007-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę tuszów i tonerów”

Symbol: EO.ZP.3431-2-4/07

Data wprowadzenia: 2007-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie remontu budynku sali gimnastycznej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6”

Symbol: EO.ZP.3431-2-3/07

Data wprowadzenia: 2007-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: ”Ubezpieczenie Powiatu Tarnogórskiego”

Symbol: EO.ZP.3431-2-6/07

Data wprowadzenia: 2007-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę łącza internetowego wraz z sygnałem internetowym dla budynku przy ulicy Mickiewicza 41"

Symbol: EO.ZP.3431-2-62/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawa mebli biurowych wraz z transportem"

Symbol: EO.ZP.3431-2-57/06

Data wprowadzenia: 2006-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie instalacji automatycznego wykrywania pożaru oraz bezprzewodowego systemu sygnalizacji przyzywowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Zbrosławicach, ul. Wolności 34”

Symbol: EO.ZP.3431-2-61/06

Data wprowadzenia: 2006-11-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawa mebli biurowych wraz z transportem"

Symbol: EO.ZP.3431-2-57/06

Data wprowadzenia: 2006-11-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie projektu zagospodarowania terenu i miejsc parkingowych w otoczeniu budynku zlokalizowanego przy ulicy H. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-2-50/06

Data wprowadzenia: 2006-11-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawa serwera www, systemu operacyjnego i motoru baz danych"

Symbol: EO.ZP.3431-2-60/06

Data wprowadzenia: 2006-11-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie wycen nieruchomości i ekspertyz przez rzeczoznawcę majątkowego w latach 2007-2008"

Symbol: EO.ZP.3431-2-59/06

Data wprowadzenia: 2006-11-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół w ramach projektu: Pracownie Komputerowe dla szkół – edycja 2006”

Symbol: EO.ZP.3431-2-53/06

Data wprowadzenia: 2006-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawa mebli biurowych wraz z transportem"

Symbol: EO.ZP.3431-2-57/06

Data wprowadzenia: 2006-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zeskanowanie i wpisanie do Bazy zarysów pomiarowych, map ewidencyjnych i zasadnicznych, map klasyfikacyjnych terenu Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-2-51/06

Data wprowadzenia: 2006-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę łącza internetowego wraz z sygnałem internetowym"

Symbol: EO.ZP.3431-2-55/06

Data wprowadzenia: 2006-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i adaptację budynków internatów i kuchni ze stołówką Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zlokalizowanego przy ul. Strzelców Bytomskich 7 w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-2-40/06

Data wprowadzenia: 2006-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"

Symbol: EO.ZP.3431-2-54/06

Data wprowadzenia: 2006-09-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Usługi prawne świadczone na rzecz Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach”

Symbol: EO.ZP.3431-2-47/06

Data wprowadzenia: 2006-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Inwentaryzację osnowy II i III klasy i opracowanie projektu osnowy II i III klasy dla obiektu Zbrosławice”

Symbol: EO.ZP.3431-2-45/06

Data wprowadzenia: 2006-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Opracowanie projektu remontu dachu budynku Pałacu Myśliwskiego, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 7 w Miedarach, gmina Zbrosławice”

Symbol: EO.ZP.3431-2-44/06

Data wprowadzenia: 2006-07-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie zamknięć rocznych operatów pomiarowych ewidencji gruntów na terenie Powiatu Tarnogórskiego”

Symbol: EO.ZP.3431-2-36/06

Data wprowadzenia: 2006-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Remont auli szkolnej w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – Etap I”

Symbol: EO.ZP.3431-2-38/06

Data wprowadzenia: 2006-06-29

WIĘCEJ »
POWRÓT