» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2021 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2021 roku

Tytuł:  Uchwała nr 181/923/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14

Symbol: 181/923/2021

Załączniki:
1) 181/923/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 253.89 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 268.72 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 181/922/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 181/922/2021

Załączniki:
1) 181/922/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 428.12 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 181/921/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dariuszowi Łuczakowi - naczelnikowi Wydziału Gospodarczego

Symbol: 181/921/2021

Załączniki:
1) 181/921/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 257.03 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 181/920/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXIX sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 181/920/2021

Załączniki:
1) 181/920/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 409.44 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 181/919/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2021 - 2024"

Symbol: 181/919/2021

Załączniki:
1) 181/919/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 250.37 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 9438.61 KB
3) załącznik (Word) Typ: DOCX, Rozmiar: 165.78 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 181/918/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przekazania gmino Powiatu Tarnogórskiego zadania Powiatu Tarnogórskiego związanego z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu

Symbol: 181/918/2021

Załączniki:
1) 181/918/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 248.13 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 284.67 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-21

WIĘCEJ »
POWRÓT