» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2021 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 grudnia 2021 roku

Tytuł:  Uchwała nr 231/1138/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022 - 2028

Symbol: 231/11/38/2021

Załączniki:
1) 231/1138/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 727.44 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 231/1137/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Symbol: 231/1137/2021

Załączniki:
1) 231/1137/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 168.39 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 231/1136/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Symbol: 231/1136/2021

Załączniki:
1) 231/1136/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 166.99 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 305.86 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 231/1135/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021 - 2028

Symbol: 231/1135/2021

Załączniki:
1) 231/1135/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 166.59 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 811.91 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 231/1134/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

Symbol: 231/1134/2021

Załączniki:
1) 231/1134/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 165.88 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 1355.36 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 231/1133/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok

Symbol: 231/1133/2021

Załączniki:
1) 231/1133/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 322.9 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 231/1132/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

Symbol: 231/1132/2021

Załączniki:
1) 231/1132/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 467.33 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 231/1131/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Bartłomieja Zylli nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 231/1131/2021

Załączniki:
1) 231/1131/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 174.25 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 231/1130/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022 -2024

Symbol: 231/1130/2021

Załączniki:
1) 231/1130/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 470.41 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 231/1129/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu ul. Królewskiej Tamy w Gliwicach kategorii drogi powiatowej

Symbol: 231/1129/2021

Załączniki:
1) 231/1129/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 399.76 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 231/1128/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu ul. Strzelców Bytomskich w Gliwicach kategorii drogi powiatowej

Symbol: 231/1128/2021

Załączniki:
1) 231/1128/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 301.22 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-17

WIĘCEJ »
POWRÓT