» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 grudnia 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 252/1292/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie: upoważnienia Członka Zarządu Powiatu - Pani Krystyny Kosmali do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we Wspólnocie Mieszkaniowej w Nakle przy ul. Powstańców 2a

Symbol: 252/1292/2009

Data wprowadzenia: 2010-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 252/1291/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Anny Górniak do udziału w czynnościach związanych ze zmianą użytków gruntowych z lasu na użytek rolny w odniesieniu do działek gruntu nr 94, 95 i 259/81 położonych w Łubiu, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 252/1291/2009

Data wprowadzenia: 2010-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 252/1290/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie wydania opinii dotyczącej "Projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania na przecięciu się drogi wojewódzkiej nr 789 z drogą powiatową nr 3250 S oraz drogą gminną w Kaletach Drutarni"

Symbol: 252/1290/2009

Data wprowadzenia: 2010-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 252/1289/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian do Uchwały nr 139/989/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu nagród dla dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 252/1289/2009

Data wprowadzenia: 2010-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 252/1288/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.

Symbol: 252/1288/2009

Załączniki:
1) Uchwała nr 252/1288/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 256.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 252/1287/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym dla Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24 wprowadzonym Uchwałą nr 145/711/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2008 roku

Symbol: 252/1287/2009

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 43.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 252/1286/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Symbol: 252/1286/2009

Data wprowadzenia: 2009-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 252/1285/09 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Symbol: 252/1285/2009

Załączniki:
1) Uchwała nr 252/1285/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 48 KB
2) Załącznik do uchwały nr 252/1285/2009 Typ: XLS, Rozmiar: 29.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 252/1284/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIV/321/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 252/1284/2009

Data wprowadzenia: 2009-12-18

WIĘCEJ »
POWRÓT