» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 lutego 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 132/634/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 132/634/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 132/634/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 5092.54 KB

Data wprowadzenia: 2012-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 132/633/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 132/633/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 132/633/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 5358.49 KB

Data wprowadzenia: 2012-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 132/632/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 132/632/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 132/632/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 618.2 KB

Data wprowadzenia: 2012-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 132/631/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 132/631/2012

Załączniki:
1) 132/631/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 1940.94 KB

Data wprowadzenia: 2012-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 132/636/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 47/222/2011 z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: 132/636/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 132/636/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 227.11 KB

Data wprowadzenia: 2012-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 132/635/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu

Symbol: 132/635/2012

Załączniki:
1) 132/635/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 2997.75 KB

Data wprowadzenia: 2012-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 132/630/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012 - 2014"

Symbol: 132/630/2012

Załączniki:
1) 132/630/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 5254.33 KB

Data wprowadzenia: 2012-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 132/637/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach

Symbol: 132/637/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 132/637/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 225.69 KB

Data wprowadzenia: 2012-02-15

WIĘCEJ »
POWRÓT