» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XXVI z dnia 28.08.2012r.

Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/312/2012 Rady Powiatu w TArnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/275/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 14 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Strzelców Bytomskich 7 

Załączniki:
1) XXVI/312/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 293.2 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXV/275/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/307/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego 

Załączniki:
1) XXVI/307/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 329.15 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXV/267/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Typ: DOC, Rozmiar: 67.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/306/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/249/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży Powiatu Tarnogórskiego 

Załączniki:
1) XXVI/306/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 564.79 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXIV/249/2012 z dnia 29 maja 2012 roku Typ: DOC, Rozmiar: 77 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/305/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/276/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 16 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 

Załączniki:
1) XXVI/305/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 282.47 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXV/276/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/304/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/274/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 

Załączniki:
1) XXVI/304/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 275.51 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXV/274/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/303/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/273/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 z siedzibą w Tarnowskich Górach  przy ul. Sobieskiego 6 

Załączniki:
1) XXVI/303/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 284.82 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXV/273/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/302/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/272/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach  przy ul. Karola Miarki 17 

Załączniki:
1) XXVI/302/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 284.58 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXV/272/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/301/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/271/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach  przy ul. Sienkiewicza 6 

Załączniki:
1) XXVI/301/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 281.14 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXV/271/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/300/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/270/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23 

Załączniki:
1) XXVI/300/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 283.58 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXV/270/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/299/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/269/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 z  siedzibą w Tarnowskich Górach  przy ul. Okrzei 3 

Załączniki:
1) XXVI/299/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 278.53 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXV/269/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Typ: DOC, Rozmiar: 40.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/296/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 3243 S - ul. Powstańców w Nakle Śląskim położonej na terenie gminy Świerklaniec 

Załączniki:
1) XXVI/296/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 1051.55 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/311/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012 - 2014"

Załączniki:
1) XXVI/311/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 253.38 KB
2) XXVI/311/2012 ZAŁĄCZNIK Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/310/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) XXVI/310/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 4430.54 KB

Data wprowadzenia: 2012-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/298/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały XXI/224/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
1) XXVI/298/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 456.45 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXI/224/2012 z dnia 27 marca 2012 roku Typ: DOC, Rozmiar: 44 KB

Data wprowadzenia: 2012-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/297/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Gotowi do startu - staż!"

Załączniki:
1) XXVI/297/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 331.87 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/308/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do otwartego projektu konkursowego Nr 1/POKL/3.5/2012 organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji - Instytucję pośredniczącą II stopnia w ramach działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Załączniki:
1) XXVI/308/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 311.76 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/309/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny dokonanej na rzecz Gminy Zbrosławice

Załączniki:
1) XXVI/309/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 221.86 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-30

WIĘCEJ »
POWRÓT