» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XXX z dnia 27.11.2012r.

Tytuł:  UCHWAŁA NR XXX/335/2012 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/509/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Tarnogórski

Załączniki:
1) tekst ujednolicony uchwały LVI/509/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku Typ: DOC, Rozmiar: 40.5 KB
2) XXX/335/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 173.17 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR XXX/330/2012 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 roku zmienionej uchwałą Nr LIV/581/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2006 roku, uchwałą Nr LV/594/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2006 roku, uchwałą Nr II/30/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku oraz uchwałą Nr XIV/153/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2007 roku, w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze

Załączniki:
1) XXX/330/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 176.91 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XLVI/473/2006 z dnia 22 lutego 2006 Typ: DOC, Rozmiar: 78.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXX/334/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) XXX/334/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 50.99 KB
2) załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXX/331/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVI/453/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Załączniki:
1) XXX/331/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 53.74 KB
2) obwieszczenie Typ: PDF, Rozmiar: 189.74 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXX/332/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2012 roku sprawie zmiany uchwały Nr XXI/224/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późn. zm.

Załączniki:
1) XXX/332/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXI/224/2012 z dnia 27 marca 2012 roku Typ: DOC, Rozmiar: 45 KB

Data wprowadzenia: 2012-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXX/333/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) XXX/333/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 627.51 KB

Data wprowadzenia: 2012-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXX/337/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/232/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) XXX/337/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 53.05 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXII/232/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku Typ: DOC, Rozmiar: 46 KB

Data wprowadzenia: 2012-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXX/336/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2013 rok

Załączniki:
1) XXX/336/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 57.6 KB

Data wprowadzenia: 2012-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXX/338/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

Załączniki:
1) XXX/338/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 50.6 KB

Data wprowadzenia: 2012-12-03

WIĘCEJ »
POWRÓT