» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 269/1316/2013 Zarządu Powiatu w tarnowksich Górach z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 265/1283/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Śląskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla Tarnogórskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującego przy Stanicy WOPR oraz pełniącego patrole łodzią motorową nad jeziorem Chechlo-Nakło w okresie letnim 2013 r.

Symbol: 269/1316/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 269/1316/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 311.9 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 269/1322/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/317/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie: prawa dzierżawy nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51 oraz prawa wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego wobec Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego Spółka Akcyjna jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 269/1322/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 269/1322/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 63.62 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 269/1321/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVIII/316/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w trybie bezprzetargowym, umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Symbol: 269/1321/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 269/1321/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 65.72 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 269/1320/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 269/1320/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 269/1320/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 62.59 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 269/1319/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia ratowników Tarnogórskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującego przy Stanicy WOPR nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie letnim 2013 r.

Symbol: 269/1319/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 269/1319/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 68.83 KB

Data wprowadzenia: 2013-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 269/1318/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla Tarnogórskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującego przy Stanicy WOPR oraz pełniącego patrole łodzią motorową nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie letnim 2013 r.

Symbol: 269/1318/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 269/1318/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 69.45 KB

Data wprowadzenia: 2013-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 269/1317/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 265/1284/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Śląskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia ratowników Tarnogórskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonujących przy Stanicy WOPR nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie letnim 2013 r.

Symbol: 269/1317/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 269/1317/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 59.65 KB

Data wprowadzenia: 2013-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 269/1315/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu finansowanie lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

Symbol: 269/1315/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 269/1315/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 88.2 KB

Data wprowadzenia: 2013-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 269/1314/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok.

Symbol: 269/1314/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 269/1314/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 48.6 KB
2) załączniki Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1313/2013 Zarzadu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 269/1313/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 269/1313/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 52.56 KB
2) załaczniki Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-05-31

WIĘCEJ »
POWRÓT