» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 lipca 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 293/1446/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: zlecenia do realizacji czynności likwidacyjnych wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji przy ul. Pyskowickiej 47-51

Symbol: 293/1446/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 293/1446/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 415.61 KB

Data wprowadzenia: 2013-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 293/1456/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: obciążenia nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

Symbol: 293/1456/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 293/1456/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 55.5 KB

Data wprowadzenia: 2013-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 293/1455/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę majątku ruchomego do umowy dzierżawy pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 293/1455/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 293/1455/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 44.58 KB

Data wprowadzenia: 2013-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 293/1454/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 123/584/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie: wynajęcia nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51, stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 293/1454/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 293/1454/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 53.1 KB

Data wprowadzenia: 2013-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 293/1453/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla Agaty Dorożyńskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Symbol: 293/1453/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 293/1453/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 51.44 KB

Data wprowadzenia: 2013-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 293/1452/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla Justyny Łapińskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 293/1452/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 293/1452/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 51.15 KB

Data wprowadzenia: 2013-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 293/1451/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla Rafała Kamińskiego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 293/1451/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 293/1451/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 51.68 KB

Data wprowadzenia: 2013-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 293/1450/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla Hanny Bonarskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Symbol: 293/1450/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 293/1450/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 51.59 KB

Data wprowadzenia: 2013-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 293/1449/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 293/1449/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 293/1449/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 51.13 KB

Data wprowadzenia: 2013-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 293/1448/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Symbol: 293/1448/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 293/1448/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 55.8 KB

Data wprowadzenia: 2013-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 293/1447/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerklaniec na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora świerklanieckiego (Orzech, Nowe Chechło) - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Lasowickiej w Nowym Chechle"

Symbol: 293/1447/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 293/1447/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 58.48 KB

Data wprowadzenia: 2013-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 293/1445/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: powierzenia funkcji likwidatora w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji przy ul. Pyskowickiej 47-51

Symbol: 293/1445/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 293/1445/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 50.19 KB

Data wprowadzenia: 2013-08-08

WIĘCEJ »
POWRÓT