» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Projekty unijne

Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy pamiątkowej w ramach projektu „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.”

Załączniki:
1) informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2021-08-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej w ramach projektu "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFFR), poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT"

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) formularz ofertowy
3) wzór tablicy

Data wprowadzenia: 2021-08-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy na zakup i dostawę sprzętu fotograficznego i pomiarowego do Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach oraz zestawu lamp LED do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: BSR.042.1.2021

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2021-07-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy na zakup i dostawę wyposażenia pracowni dla technika pojazdów samochodowych do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2021-07-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia pracowni dla technika pojazdów samochodowych do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
3) Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
4) Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Data wprowadzenia: 2021-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Unieważnienie postępowania na zakup i dostawę wyposażenia pracowni dla technika pojazdów samochodowych do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Unieważnienie

Data wprowadzenia: 2021-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy na zakup i dostawę wyposażenia pracowni dla technika informatyka do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2021-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu fotograficznego i pomiarowego do Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach oraz zestawu lamp LED do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Symbol: BSR.042.1.2021

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załcznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
3) Załcznik nr 2 Formularz ofertowy
4) Załcznik nr 2 Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
5) Załcznik nr 3 Wzór umowy

Data wprowadzenia: 2021-06-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia pracowni dla technika pojazdów samochodowych do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
3) Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
4) Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Data wprowadzenia: 2021-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia pracowni dla technika informatyka do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
3) Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
4) Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Data wprowadzenia: 2021-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Unieważnienie postępowania na zakup i dostawę sprzętu fotograficznego i pomiarowego do Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach oraz zestawu lamp LED do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) UNIEWAZNIENIE

Data wprowadzenia: 2021-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Unieważnienie postępowania na zakup i dostawę wyposażenia pracowni dla technika informatyka do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Unieważnienie

Data wprowadzenia: 2021-06-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Unieważnienie postępowania na zakup i dostawę wyposażenia pracowni dla technika pojazdów samochodowych do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Unieważnienie

Data wprowadzenia: 2021-06-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy na zakup i dostawę urządzeń oraz sprzętu dla technika analityka do Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2021-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu fotograficznego i pomiarowego do Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach oraz zestawu lamp LED do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Symbol: BSR.042.1.2021

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załcznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
3) Załcznik nr 2 Formularz ofertowy
4) Załacznik nr 2 formularz - wersja edytowalna
5) Załcznik nr 3 Wzór umowy
6) PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TRE_CI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Data wprowadzenia: 2021-05-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia pracowni dla technika informatyka do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
3) Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
4) Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Data wprowadzenia: 2021-05-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia pracowni dla technika pojazdów samochodowych do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
3) Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
4) Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Data wprowadzenia: 2021-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia pracowni dla technika analityka w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
3) Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
4) Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Data wprowadzenia: 2021-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Unieważnienie postępowania na zakup i dostawę wyposażenia pracowni dla technika analityka w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Unieważnienie

Data wprowadzenia: 2021-05-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia pracowni dla technika analityka w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) formularz ofertowy
3) opis przedmiotu zamówienia
4) wzór umowy

Data dokumentu: 2021-04-29

Data wprowadzenia: 2021-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy na zakup i dostawę wyposażenia pracowni dróg i taboru dla zawodu technik transportu kolejowego w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2020-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia pracowni dróg i taboru dla zawodu technik transportu kolejowego w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1_ Opis przedmiotu zamówienia
3) Załącznik nr 2_ Formularz ofertowy
4) Załącznik nr 3_ Wzór umowy

Data wprowadzenia: 2020-09-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy na zakup i dostawę urządzeń elektronicznych, elektromechanicznych i elektrotechnicznych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: BSR.042.2.2020

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2020-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. – Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Podziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.

Symbol: BSR.042.8.1.2020

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2020-08-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzeń elektronicznych, elektromechanicznych i elektrotechnicznych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Symbol: BSR.042.2.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia
3) wersja edytowalna Formularz Ofertowy
4) Załącznik nr 3 Wzór umowy
5) Załącznik nr 2 Furmularz Ofertowy

Data wprowadzenia: 2020-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej w ramach projektu "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFFR), poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT"

Załączniki:
1) informacja o wyborze wykonawcy

Data dokumentu: 2020-08-07

Data wprowadzenia: 2020-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. – Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Podziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs

Symbol: BSR.042.8.1.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 Wzór tablicy
3) Załącznik nr 2 Furmularz Ofertowy

Data wprowadzenia: 2020-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Symbol: BSR.041.16.2020

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2020-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy na zakup oraz dostawę jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek nitrylowych, maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Symbol: BSR.041.16.2020

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2020-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 – Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Podziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Symbol: BSR.042.5.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 Wzór tablicy
3) Załącznik nr 2 Furmularz Ofertowy

Data wprowadzenia: 2020-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Symbol: BSR.041.16.2020

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia dla części A
3) Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia dla części B
4) Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia dla części C
5) Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia dla części D
6) Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia dla części E
7) Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia dla części F
8) Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia dla części G
9) Załącznik nr 8 Formularz ofertowy dla części A
10) Załącznik nr 9 Formularz ofertowy dla części B
11) Załącznik nr 10 Formularz ofertowy dla części C
12) Załącznik nr 11 Formularz ofertowy dla części D
13) Załącznik nr 12 Formularz ofertowy dla części E
14) Załącznik nr 13 Formularz ofertowy dla części F
15) Załącznik nr 14 Formularz ofertowy dla części G
16) Załącznik nr 15 Wzór umowy dla części A
17) Załącznik nr 16 Wzór umowy dla części B
18) Załącznik nr 17 Wzór umowy dla części C
19) Załącznik nr 18 Wzór umowy dla części D
20) Załącznik nr 19 Wzór umowy dla części E
21) Załącznik nr 20 Wzór umowy dla części F
22) Załącznik nr 21 Wzór umowy dla części G
23) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego
24) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego 2
25) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego 3
26) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego 4

Data wprowadzenia: 2020-07-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zakup oraz dostawa jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek nitrylowych, maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Symbol: BSR.041.16.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia
3) Załącznik nr 2 Furmularz Ofertowy
4) Załącznik nr 2 Furmularz Ofertowy
5) Załącznik nr 3 Wzór umowy
6) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego
7) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego 2

Data wprowadzenia: 2020-07-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy na zakup i dostawę sprzętu komputerowego do szkół, dla których Powiat Tarnogórski jest organem prowadzącym w ramach projektu Zdalna Szkoła. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotyczące realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2020-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zakup i dostawę sprzętu komputerowego do szkół, dla których Powiat Tarnogórski jest organem prowadzącym w ramach projektu Zdalna Szkoła. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotyczące realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Opis przedmiotu zamówienia
3) Formularz ofertowy
4) Wzór umowy
5) zapytania i odpowiedzi do tresci zapytania ofertowego
6) zapytania i wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego 1

Data wprowadzenia: 2020-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy na zakup i dostawę wyposażenia pracowni gospodarki materiałowej do Technikum nr 13 w Radzionkowie w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2020-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia pracowni gospodarki materiałowej do Technikum nr 13 w Radzionkowie w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1
3) Załącznik nr 2
4) Załącznik nr 3
5) Załącznik nr 4

Data wprowadzenia: 2019-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Unieważnienie postępowania na zakup i dostawę wyposażenia pracowni gospodarki materiałowej do Technikum nr 13 w Radzionkowie w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Unieważnienie

Data wprowadzenia: 2019-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia pracowni gospodarki materiałowej do Technikum nr 13 w Radzionkowie w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Symbol: BSR.042.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1
3) Załącznik nr 2
4) Załącznik nr 3
5) Załącznik nr 4

Data wprowadzenia: 2019-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy na zakup i dostawę wyposażenia pracowni diagnostyki samochodowej do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: BSR.042.2.2019

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2019-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy dostawy urządzeń medycznych oraz wyrobów i materiałów ortopedycznych do Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data dokumentu: 2019-10-23

Data wprowadzenia: 2019-10-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia pracowni diagnostyki samochodowej do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Symbol: BSR.042.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1
3) Załącznik nr 2
4) Załącznik nr 3
5) Załącznik nr 4

Data wprowadzenia: 2019-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzeń medycznych oraz wyrobów i materiałów ortopedycznych do Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Symbol: BSR.042.2.2019

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) formularz ofertowy
3) opis przedmiotu zamówienia
4) wzór umowy
5) Oświadczenie o braku powiązań

Data wprowadzenia: 2019-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Unieważnienie postępowania na zakup i dostawę urządzeń medycznych oraz wyrobów i materiałów ortopedycznych do Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Unieważnienie

Data wprowadzenia: 2019-09-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzeń medycznych oraz wyrobów i materiałów ortopedycznych do Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Symbol: BSR.042.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
3) Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
4) Załącznik nr 3 Wzór umowy
5) Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Data dokumentu: 2019-08-16

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy dostawy narzędzi i urządzeń dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz dla Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2019-07-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę narzędzi i urządzeń dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz dla Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Symbol: BSR.042.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
3) Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
4) Załącznik nr 3 Wzór umowy
5) Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy pamiątkowej w ramach projektu "Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT.

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2019-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Unieważnienie postępowania na zakup i dostawę narzędzi i urządzeń dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz dla Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Unieważnienie

Data wprowadzenia: 2019-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej w ramach projektu "Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.

Załączniki:
1) INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę narzędzi i urządzeń dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz dla Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Symbol: BSR.042.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
3) Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
4) Załącznik nr 3 Wzór umowy
5) Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej w ramach projektu "Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT.

Symbol: BSR.042.5.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1
3) Załącznik nr 2

Data dokumentu: 2019-05-17

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu "Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.

Symbol: BSR.042.6.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1
3) Załącznik nr 2

Data dokumentu: 2019-05-17

Data wprowadzenia: 2019-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup i dostawę mebli w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2019-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup i dostawę książek do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Informacja

Data wprowadzenia: 2019-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę książek do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Symbol: BSR.042.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
3) Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
4) Załącznik nr 3 Wzór umowy
5) Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań
6) Informacja

Data wprowadzenia: 2019-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli do: • Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach, • Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach, • Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach, • Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach, • Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Symbol: BSR.042.2.2019

Załączniki:
1) 1) Zapytanie ofertowe
2) 2) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
3) 3) Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
4) 4) Załącznik nr 4 Wzór umowy
5) 5) Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Data wprowadzenia: 2019-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Unieważnienie postępowania na zakup i dostawę książek do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Unieważnienie postępowania

Data wprowadzenia: 2019-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę książek do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Symbol: BSR.042.2.2019

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1
3) Umowa
4) Załącznik nr 2
5) Oświadczenie o braku powiązań

Data wprowadzenia: 2019-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Unieważnienie postępowania na zakup i dostawę książek do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) Unieważnienie postępowania

Data wprowadzenia: 2019-01-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę książek do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) wykaz książek
3) wzór umowy
4) oświadczenie o braku powiązań
5) formularz ofertowy
6) informacja

Data wprowadzenia: 2019-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy pn.: Nadzór inwestorski nad realizacja zadania pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach".

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy

Data wprowadzenia: 2018-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy pamiątkowej w ramach projektu "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 14" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2018-11-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego - Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 realizowany w ramach projektu współfinansowanego z RPO WSL 2014-2020; dla osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. DZIAŁANIE 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. PODDZIAŁANIE 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Subregionu Centralnego.

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania

Data wprowadzenia: 2018-11-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy pamiątkowej w ramach projektu "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 14" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Podziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Symbol: BSR.042.7.2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1
3) Załącznik nr 2

Data dokumentu: 2018-11-07

Data wprowadzenia: 2018-11-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  zapytanie ofertowe - Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 realizowany w ramach projektu współfinansowanego z RPO WSL 2014-2020; dla osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. DZIAŁANIE 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. PODDZIAŁANIE 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Subregionu Centralnego.

Załączniki:
1) zapytanie_ofertowe
2) załączniki do zapytania

Data wprowadzenia: 2018-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na dostawie, montażu, uruchomieniu 4 szt. półautomatów spawalniczych oraz przeprowadzeniu instruktażu z zakresu ich użytkowania i obsługi w ramach projektu "Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFFR), działanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT.

Załączniki:
1) informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2018-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe - dostawa, montaż, uruchomienie 4 szt. półautomatów spawalniczych oraz przeprowadzenie instruktażu z zakresu użytkowania i obsługi w ramach projektu "Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 - działanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT

Załączniki:
1) zapytanie_ofertowe

Data wprowadzenia: 2018-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy pamiątkowej w ramach projektu "Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Działanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT

Symbol: BSR.042.5.2018

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data dokumentu: 2018-06-14

Data wprowadzenia: 2018-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej w ramach projektu "Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) formularz ofertowy
3) projekt tablicy

Data wprowadzenia: 2018-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Unieważnienie postępowania pn.: Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej w ramach projektu "Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT

Załączniki:
1) unieważnienie_postępowania

Data wprowadzenia: 2018-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej w ramach projektu "Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2018-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z postępowania związanego z dostawą gaśnic wraz z skrzyniami w ramach projektu "Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby Centrum Usług Społecznych"

Załączniki:
1) protokół

Data wprowadzenia: 2018-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej w ramach projektu "Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Podziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Symbol: BSR.042.4.5.2018

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data dokumentu: 2018-05-14

Data wprowadzenia: 2018-05-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na dostawie gaśnic wraz z skrzynkami w ramach projektu "Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Działanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT.

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) formularz ofertowy

Data wprowadzenia: 2018-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy pamiątkowej w ramach projektu "Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Działanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Symbol: BSR.042.3.9.2018

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data dokumentu: 2018-05-09

Data wprowadzenia: 2018-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy pamiątkowej w ramach projektu "Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Działanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Symbol: BSR.042.3.9.2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1
3) Załącznik nr 2

Data dokumentu: 2018-04-30

Data wprowadzenia: 2018-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej w ramach projektu "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 14" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Podziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Symbol: BSR.042.7.3.2018

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy

Data dokumentu: 2018-04-26

Data wprowadzenia: 2018-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej w ramach projektu "Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Podziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Symbol: BSR.042.4.4.2018

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1
3) Załącznik nr 2

Data dokumentu: 2018-04-25

Data wprowadzenia: 2018-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej w ramach projektu "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 14" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Podziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Symbol: BSR.042.7.3.2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1
3) Załącznik nr 2

Data dokumentu: 2018-04-12

Data wprowadzenia: 2018-04-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy pamiątkowej w ramach projektu "Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Działanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Symbol: BSR.042.3.6.2018

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załączniki
3) Unieważnienie

Data dokumentu: 2018-03-13

Data wprowadzenia: 2018-03-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej w ramach projektu "Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Działanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT.

Załączniki:
1) zapytanie
2) załącznik nr 1

Data dokumentu: 2017-09-15

Data wprowadzenia: 2017-12-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej ww ramach projektu "Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Działanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.

Symbol: BSR

Załączniki:
1) protokół

Data wprowadzenia: 2017-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej w ramach projektu "Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Działanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT.

Symbol: BSR

Załączniki:
1) informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT w zakresie praktyk i staży

Załączniki:
1) protokół praktyki i staże

Data wprowadzenia: 2017-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT

Załączniki:
1) protokół kursy i szkolenia

Data wprowadzenia: 2017-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej w ramach projektu "Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Działanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT.

Załączniki:
1) informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2017-08-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT

Załączniki:
1) kursy i szkolenia
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2017-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT w zakresie praktyk i staży

Załączniki:
1) praktyki i staże
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2017-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT w zakresie praktyk i staży

Załączniki:
1) protokół

Data wprowadzenia: 2016-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, podniesienie umiejętności oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, celem wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia

Załączniki:
1) protokół

Data wprowadzenia: 2016-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT w zakresie praktyk i staży

Załączniki:
1) ogłoszenie
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2016-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT

Załączniki:
1) ogłoszenie
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2016-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu analizy finansowej, analizy ekonomicznej (metoda analizy uproszczonej) oraz analizy wrażliwości dla projektu pn. "Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach" planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego.

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2016-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu analiz finansowych, analiz ekonomicznych (metoda analizy uproszczonej) oraz analiz wrażliwości dla czterech projektów planowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- ZIT Subregionu Centralnego.

Załączniki:
1) informacja o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 2016-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu analiz finansowych, analiz ekonomicznych (metoda analizy uproszczonej) oraz analiz wrażliwości dla czterech projektów planowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- ZIT Subregionu Centralnego.

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2016-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 23 osób, uczestników wizyty studyjnej w firmie JCommerce S.A. w Katowicach ul. Kościuszki 227, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 26.01.2015

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2015-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece nad grupą 21 osób - uczestników wizyty studyjnej w firmie JCommerce S.A. w Katowicach ul. Kościuszki 227, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 26.01.2015

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2015-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece nad grupą 18 osób - uczestników wizyty studyjnej w firmie JCommerce S.A. w Katowicach ul. Kościuszki 227, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 19.01.2015

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 20 osób, uczestników wizyty studyjnej w firmie JCommerce S.A. w Katowicach ul. Kościuszki 227, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 19.01.2015

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 22 osób, uczestników wizyty studyjnej w Zakładach Mięsnych HAM, ul. Szybowa 7, 41-922 Radzionków, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 19.11.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej 19 uczestników w Zakładach Mięsnych HAM w Radzionkowie, ul. Szybowa 7, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 19.11.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 25 osób, uczestników wizyty studyjnej w Firmie FAMUR S.A., ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 13.11.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej 22 uczestników w Firmie FAMUR S.A., ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 13.11.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej 20 uczestników w Firmie FAMUR, ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 28.10.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 23 osób, uczestników wizyty studyjnej w Firmie FAMUR, ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 28.10.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 55 osób, uczestników wizyty studyjnej w Firmie DANONE, ul. Świerczyniecka 85, 43-150 Bieruń, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 24.10.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej 50 uczestników w Firmie DANONE, ul. Świerczyniecka 85, 43-150 Bieruń, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 24.10.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej 15 uczestników w Zakładach Mięsnych HAM w Radzionkowie, ul. Szybowa 7, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 21.10.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 17 osób, uczestników wizyty studyjnej w Zakładach Mięsnych HAM, ul. Szybowa 7, 41-922 Radzionków, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 21.10.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 26 osób, uczestników wizyty studyjnej w ALVERNIA STUDIOS Nieporaz, ul. Ferdynanda Wspaniałego 1, 32-566 Alwernia, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 17.10.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej 23 uczestników w ALVERNIA STUDIOS Nieporaz, ul. Ferdynanda Wspaniałego 1, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 17.10.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 28 osób, uczestników wizyty studyjnej w ALVERNIA STUDIOS Nieporaz, ul. Ferdynanda Wspaniałego 1, 32-566 Alwernia, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 16.10.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej 25 uczestników w ALVERNIA STUDIOS Nieporaz, ul. Ferdynanda Wspaniałego 1, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 16.10.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej 10 uczestników w McDonald’s Tarnowskich Górach, ul. Korola 71, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 30.09.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 22 osób, uczestników wizyty studyjnej w Gospodzie u Wrochema, ul. Pyskowicka 39, 42-612 Tarnowskie Góry, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 25.09.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej 19 uczestników w Gospodzie u Wrochema, ul. Pyskowicka 39, 42-612 Tarnowskie Góry, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 25.09.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej 19 uczestników w Firmie IKEA, Al. Roździeńskiego 95, 40-203 Katowice, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 18.09.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-09-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 22 osób, uczestników wizyty studyjnej w Firmie IKEA , Al. Roździeńskiego 95, 40-Katowice, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 18.09.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-09-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 11 osób, uczestników wizyty studyjnej w Centrum Ogrodniczym "Ogród Śląski" 42-622 Świerklaniec, ul. Tarnogórska 75, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 09.06.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej 34 uczestników w Urzędzie Skarbowym ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 05.06.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 17 osób, uczestników wizyty studyjnej w Operze Ślaskiej, ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 05.06.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej 15 uczestników w Operze Ślaskiej, ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 05.06.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 11 osób, uczestników wizyty studyjnej w Centrum Ogrodniczym "Ogród Śląski" 42-622 Świerklaniec, ul. Tarnogórska 75, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 09.06.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-05-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej 9 uczestników w Centrum Ogrodniczym "Ogród Śląski" ul. Tarnogórska 75, 42-622 Świerklaniec, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 09.06.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-05-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej 23 uczestników w Hotelu Czarny Las, 42-289 Woźniki koło Częstochowy, ul. Czarny Las 8, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 02.06.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-05-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 26 osób, uczestników wizyty studyjnej w Hotelu Czarny Las, 42-289 Woźniki koło Częstochowy, ul. Czarny Las 8, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 02.06.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data dokumentu: 2014-05-26

Data wprowadzenia: 2014-05-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 46 osób, uczestników wizyty studyjnej w Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, 42-625 Ożarowice, ul. Wolności 90, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 20.05.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data dokumentu: 2014-04-22

Data wprowadzenia: 2014-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej 42 uczestników w Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 20.05.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data dokumentu: 2014-04-22

Data wprowadzenia: 2014-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej 10 uczestników w Salonie Fryzjerskim "Cyrulik Śląski" ul. Bolesława Chrobrego 38, 40-881 Katowice, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 28.04.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe str 1
2) Zapytanie ofertowe str. 2

Data wprowadzenia: 2014-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 12 uczestników wizyty studyjnej w Salonie Fryzjerskim "Cyrulik Śląski" ul. Bolesława Chrobrego 38, 40-881 Katowice, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 28.04.2014

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 2014-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 21 uczestników wizyty studyjnej w Hotelu Zamek Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48 w Lublińcu, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 22.04.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej w Hotelu Zamek Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48, nad grupą 18 osób - uczestników projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 22.04.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 21 uczestników wizyty studyjnej w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o., Bielsko-Biała, ul. Sarni Stok 93, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 14.04.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o., Bielsko - Biała, ul. Sarni Stok 93, nad grupą 18 osób - uczestników projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 14.04.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o., Bielsko - Biała, ul. Sarni Stok 93, nad grupą 18 osób - uczestników projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 07.04.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 21 uczestników wizyty studyjnej w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o., Bielsko-Biała, ul. Sarni Stok 93, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 07.04.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 23 uczestników wizyty studyjnej w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, Al. Ks. Bp. Bursche 3, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 07.04.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej w Hotelu Gołębiewski w Wiśle nad grupą 20 osób - uczestników projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 07.04.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej w PKP Cargo S.A. Tarnowskie Góry, ul. Piłsudskiego 21 nad grupą 21 osób - uczestników projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 31.03.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik
2) Plik

Data wprowadzenia: 2014-03-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu ul. Zamkowa 1, nad grupą 29 osób - uczestników projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 26.03.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 32 uczestników wizyty studyjnej w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, ul. Zamkowa 1, organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 26.03.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej w firmie Hoger Sp. z o.o. Radzionków, ul. Strzelców Bytomskich 100 nad grupą 21 osób - uczestników projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 28.03.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 24 uczestników wizyty studyjnej w firmie Hoger Sp. z o. o. Radzionków ul. Strzelców Bytomskich 100 organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 28.03.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej w firmie Hoger Sp. z o.o. Radzionków, ul. Strzelców Bytomskich 100 nad grupą 19 osób - uczestników projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 24.03.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 22 uczestników wizyty studyjnej w firmie Hoger Sp. z o. o. Radzionków ul. Strzelców Bytomskich 100 organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 24.03.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 25 uczestników wizyty studyjnej w firmie Hoger Sp. z o. o. Radzionków ul. Strzelców Bytomskich 100 organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 20.03.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-03-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej w firmie Hoger Sp. z o.o. Radzionków, ul. Strzelców Bytomskich 100 nad grupą 22 osób - uczestników projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 20.03.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-03-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej w firmie Fiat Auto Poland Tychy nad grupą 56 osób - uczestników projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 18.03.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 61 uczestników wizyty studyjnej w firmie Fiat Auto Poland Tychy organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 18.03.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na transporcie 9 uczestników wizyty studyjnej w firmie Norman Spółka z o.o. w Radzionkowie organizowanej w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 11.03.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej w firmie Norman Spółka z o.o. w Radzionkowie nad grupą 7 osób - uczestników projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w dniu 11.03.2014

Symbol: SKPS.042.3.14.2014

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na ubezpieczeniu 15 osób podczas wizyty studyjnej w dniu 23.11.2013 na Targach Fryzjerskich i Kosmetycznych w Sosnowcu - uczestników projektu systemowego pn. "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: SKPS.042.3.25.2013

Załączniki:
1) zapytanie ubezpieczenie

Data wprowadzenia: 2013-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej w dniu 23.11.2013 na Targach Fryzjerskich i Kosmetycznych w Sosnowcu nad grupą 20 osób - uczestników projektu systemowego pn. "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: SKPS.042.3.25.2013

Załączniki:
1) opieka targi fryzjerskie

Data wprowadzenia: 2013-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie uczestników projektu systemowego "Mam zawód-mam pracę w regionie" oraz ich opiekunów (23 osoby) na wizytę studyjną na Targach Fryzjerskich i Kosmetycznych w Sosnowcu w dniu 23.11.2013r.

Symbol: SKPS.042.3.25.2013

Załączniki:
1) transport targi fryzjerskie

Data wprowadzenia: 2013-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie uczestników projektu systemowego "Mam zawód-mam pracę w regionie" oraz ich opiekunów na wizytę studyjną u pracodawcy: 23 osób - Fabryce Zakładów Mechanicznych "Bumar-Łabędy" Gliwice ul. Mechaników 9 w dniu 29.10.2013r.

Symbol: SKPS.042.3.25.2013

Załączniki:
1) transport Bumar

Data wprowadzenia: 2013-10-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej w dniu 29.10.2013 w Fabryce Zakładów Mechanicznych "Bumar-Łabędy" nad grupą 20 osób - uczestników projektu systemowego pn. "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: SKPS.042.3.25.2013

Załączniki:
1) opieka Bumar

Data wprowadzenia: 2013-10-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej w PKO Tarnowskie Góry nad grupą 15 osób - uczestników projektu systemowego pn. "Mam zawód-mam pracę w regionie" w dniach 29.10.2013 r. (7 osób) i 30.10.2013r. (8 osób)

Symbol: SKPS.042.3.25.2013

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2013-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytaniem ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece nad uczestnikami projektu "Mam zawód mam pracę w regionie" podczas wizyt studyjnych w terminach od 9 do 24 października 2013r.

Symbol: SKPS.042.3.25.2013

Załączniki:
1) opieka od 9X do 24X

Data wprowadzenia: 2013-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie uczestników projektu systemowego pn. "Mam zawód-mam pracę w regionie" oraz ich opiekunów na wizyty studyjne w terminach od 9 do 24 października 2013r.

Symbol: SKPS.042.3.25.2013

Załączniki:
1) zapytanie transport od 9X do 24X

Data wprowadzenia: 2013-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na ubezpieczeniu 6 osób - uczestników projektu systemowego pn. "Mam zawód-mam pracę w regionie" na czas wizyty studyjnej u pracodawcy Hotel Gołębiewski na trasie Tarnowskie Góry - Wisła Al. Ks. Bp. Bursche 3 - Tarnowskie Góry i Wodmetal Dom na trasie Tarnowskie Góry - Radzionków - Rybnik, ul. Magnolii 25 - Tarnowskie Góry

Symbol: SKPS.042.3.25.2013

Załączniki:
1) ubezpieczenie 2 i 3 pazdziernik

Data wprowadzenia: 2013-09-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej w Hotelu Gołębiewski nad grupą 16 osób (2 października 2013) i firmie Wodmetal Dom w Rybniku nad grupą 20 osób (3 października 2013) - uczestników projektu systemowego pn. "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: SKPS.042.3.25.2013

Załączniki:
1) zapytanie opieka 2 i 3 pazdziernik

Data wprowadzenia: 2013-09-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 19 osób 2 października 2013 r. (Tarnowskie Góry - Wisła Al. Ks. Bp. Bursche 3 - Tarnowskie Góry)oraz 23 osób 3 października 2013r. (Tarnowskie Góry - Radzionków - Rybnik, ul. Magnolii 25 - Tarnowskie Góry - Radzionków)

Symbol: SKPS.042.3.25.2013

Załączniki:
1) przewoz osob 2 i 3 pazdziernika 2013

Data wprowadzenia: 2013-09-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opiece podczas wizyty studyjnej w firmie Wodmetal Dom w Rybniku nad grupą 21 osób - uczestników projektu systemowego pn. "Mam zawód-mam pracę w regionie" w dniu 24 września 2013r.

Symbol: SKPS.042.3.25.2013

Załączniki:
1) zapytanie opieka 24 wrzesnia

Data wprowadzenia: 2013-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przewozie 24 osób - uczestników projektu systemowego pn. "Mam zawód - mam prace w regionie" oraz ich opiekunów na wizytę studyjną u pracodawcy Wodmetal Dom na trasie Tarnowskie Góry - Rybnik, ul. Magnolii 25 - Tarnowskie Góry dnia 24 września 2013 r.

Symbol: SKPS.042.3.25.2013

Załączniki:
1) transport wizyty studyjne 24 wrzesien

Data wprowadzenia: 2013-09-18

WIĘCEJ »
POWRÓT