» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja LVIII z dnia 25.06.2014r.

Tytuł:  uchwała nr LVIII/528/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Załączniki:
1) LVIII/528/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 357.51 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVIII/530/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Załączniki:
1) VLIII/530/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 387.57 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVIII/527/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LVII/517/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm

Załączniki:
1) LVIII/527/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 94.41 KB
2) tekst ujednolicony uchwaly nr LVII/517/2014 Typ: DOC, Rozmiar: 54.5 KB

Data wprowadzenia: 2014-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVIII/529/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zajęcia stanowiska wobec wstępnie zaproponowanych przez Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia warunków finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014/2019 dla funkcjonujących w Powiecie Tarnogórskim zakładów opieki zdrowotnej,

Załączniki:
1) LVIII/529/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 166.11 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVIII/525/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016" za rok 2013

Załączniki:
1) VLIII/525/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 295.78 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVIII/526/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło-Nakło i nad akwenem Zielona w Kaletach w sezonie letnim 2014 r. w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz na zakup paliwa do radiowozów używanych w czasie pełnienia patroli

Załączniki:
1) LVIII/526/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 95.08 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVIII/531/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2013

Załączniki:
1) LVIII/531/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 92.44 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVIII/532/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uznania Rady Powiatu w Tarnowskich Górach za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana A. Sz. na działania Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach,

Załączniki:
1) LVIII/532/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 176.56 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVIII/533/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Kancelarię Adwokacką Marcin Nowak działającą w imieniu Henryka Września prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EDU RES Henryk Wrzesień na działania Starosty Tarnogórskiego

Załączniki:
1) LVIII/533/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 184.02 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVIII/534/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uznania Rady Powiatu w Tarnowskich Górach za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią M.W. na działania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
1) LVIII/534/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 177.62 KB

Data wprowadzenia: 2014-06-27

WIĘCEJ »
POWRÓT