» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 406/1927/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie przyznania Stypendium Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży Powiatu Tarnogórskiego na rok szkolny 2014/2015

Symbol: 406/1927/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 406/1927/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 58.86 KB

Data wprowadzenia: 2014-08-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 406/1926/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości przyznawanego Stypendium Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 oraz przyjęcia wzoru umowy ze stypendystą i wzoru sprawozdania z realizacji planu indywidualnego rozwoju

Symbol: 406/1926/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 406/1926/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 98.3 KB

Data wprowadzenia: 2014-08-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 406/1925/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach poprzez wniesienie wkładu w formie prawa wierzytelności i wyrażenia zgody na objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach nowych akcji przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 406/1925/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 406/1925/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 59.69 KB

Data wprowadzenia: 2014-08-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 406/1924/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały nr LIV/496/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu powiatu tarnogórskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi

Symbol: 406/1924/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 406/1924/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 591.73 KB

Data wprowadzenia: 2014-08-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 406/1923/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach 14 sierpnia 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014 - 2020

Symbol: 406/1923/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 406/1923/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 6457.22 KB

Data wprowadzenia: 2014-08-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 406/1922/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 406/1922/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 406/1922/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 6443.12 KB

Data wprowadzenia: 2014-08-22

WIĘCEJ »
POWRÓT