» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Projekty uchwał » Projekty uchwał z poprzednich sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2012 rok

Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 20 grudnia 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 3459.54 KB
2) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 101.59 KB
3) w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 73.57 KB
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok Typ: PDF, Rozmiar: 576.1 KB
5) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków Typ: PDF, Rozmiar: 180.91 KB
6) sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 - 2015" Typ: PDF, Rozmiar: 3695.29 KB
7) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/327/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacj Typ: PDF, Rozmiar: 59.53 KB
8) w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z PRDPP ... Typ: PDF, Rozmiar: 60.91 KB
9) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 132.47 KB
10) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 45.86 KB
11) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/446/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2 Typ: PDF, Rozmiar: 67.14 KB
12) w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6 Typ: PDF, Rozmiar: 59.07 KB
13) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sobieskiego 5 Typ: PDF, Rozmiar: 58.74 KB
14) w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 23 Typ: PDF, Rozmiar: 61.21 KB

Data wprowadzenia: 2012-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 listopada 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 64.78 KB
2) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 roku zmienionej uchwałą Nr LIV/581/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach ... Typ: PDF, Rozmiar: 57.42 KB
3) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVI/453/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęÄ Typ: PDF, Rozmiar: 78.27 KB
4) w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/224/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON z późn. zm. Typ: PDF, Rozmiar: 91.3 KB
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok Typ: PDF, Rozmiar: 1154.83 KB
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 633.03 KB
7) w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/509/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udział Typ: PDF, Rozmiar: 63.78 KB
8) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 309.29 KB
9) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 54.94 KB
10) w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/232/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu i określenia liczby .. Typ: PDF, Rozmiar: 58.7 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 30 października 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVI/433/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ... Typ: PDF, Rozmiar: 3817.18 KB
2) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2015 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Typ: PDF, Rozmiar: 672.92 KB
3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na zadania inwestycyjne Typ: PDF, Rozmiar: 843.01 KB
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok Typ: PDF, Rozmiar: 10831.8 KB
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 5805.86 KB
6) w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym Typ: PDF, Rozmiar: 1570.31 KB
7) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ... Typ: PDF, Rozmiar: 3625.98 KB
8) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu tarnogórskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych pr Typ: PDF, Rozmiar: 5945.77 KB
9) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 6275.33 KB
10) w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/171/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 1733.71 KB

Data wprowadzenia: 2012-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 2 października 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Typ: PDF, Rozmiar: 1340.47 KB
2) w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu kontroli Zarządu Powiatu nad Przedsiębiorstwem NOVA sp. z o.o. Typ: PDF, Rozmiar: 481.16 KB
3) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Doświadczony pracownik - sprawny urząd" Typ: PDF, Rozmiar: 1036.59 KB
4) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki "WSP S.A." ... Typ: PDF, Rozmiar: 1617.12 KB
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok wraz z autopoprawkami Typ: PDF, Rozmiar: 33339.45 KB
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu wraz z autopoprawką Typ: PDF, Rozmiar: 8013.81 KB
7) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Typ: PDF, Rozmiar: 767.81 KB

Data wprowadzenia: 2012-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekt uchwały na nadzwyczajną sesję w dniu 6 września 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki "WSP S.A." ... Typ: PDF, Rozmiar: 2035.34 KB

Data wprowadzenia: 2012-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 sierpnia 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 3243 S - ul. Powstańców w Nakle Śląskim położonej na terenie gminy Świerklaniec Typ: PDF, Rozmiar: 2000.75 KB
2) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Gotowi do startu - staż!" Typ: PDF, Rozmiar: 1009.91 KB
3) w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały XXI/224/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON Typ: PDF, Rozmiar: 1093.03 KB
4) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/269/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 747.55 KB
5) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/270/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 753.92 KB
6) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/271/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 753.8 KB
7) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/272/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 740.26 KB
8) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/273/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 z siedzibą w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 751.38 KB
9) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/274/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górac Typ: PDF, Rozmiar: 750.88 KB
10) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/275/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 14 z siedzibą w ... Typ: PDF, Rozmiar: 767.15 KB
11) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/276/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 16 z siedzibą w Radzion Typ: PDF, Rozmiar: 900.94 KB
12) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz ustalenia jej składu osobowego Typ: PDF, Rozmiar: 523.79 KB
13) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/249/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej . Typ: PDF, Rozmiar: 1007.59 KB
14) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 765.78 KB
15) w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do otwartego projektu konkursowego nr 1/POKL/3.5/2012 organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji - Instytucję pośredniczącą II stopnia w rama Typ: PDF, Rozmiar: 1304.54 KB
16) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 2038.73 KB
17) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny dokonanej na rzecz Gminy Zbrosławice Typ: PDF, Rozmiar: 882.75 KB
18) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok Typ: PDF, Rozmiar: 8661.57 KB
19) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 5654.01 KB
20) w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012 - 2014" Typ: PDF, Rozmiar: 7434.35 KB
21) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki "WSP S.A." ... Typ: PDF, Rozmiar: 1807.25 KB

Data wprowadzenia: 2012-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 czerwca 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok Typ: PDF, Rozmiar: 445.59 KB
2) w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011 Typ: PDF, Rozmiar: 3270.4 KB
3) w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2011 roku Typ: PDF, Rozmiar: 9253.28 KB
4) w sprawie podjęcia działań w celu zmiany przebiegu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej Typ: PDF, Rozmiar: 2900.45 KB
5) w sprawie wystąpienia Powiatu Tarnogórskiego ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Typ: PDF, Rozmiar: 856.79 KB
6) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016" Typ: PDF, Rozmiar: 4476.21 KB
7) w sprawie przyjęcia "Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012-2016" Typ: PDF, Rozmiar: 7097.88 KB
8) w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXI/224/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON Typ: PDF, Rozmiar: 1041.42 KB
9) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/247/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji ... Typ: PDF, Rozmiar: 974.93 KB
10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 6039.29 KB
11) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok Typ: PDF, Rozmiar: 7985.09 KB
12) w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości Typ: PDF, Rozmiar: 3888.16 KB
13) w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 1830.29 KB
14) w sprawie likwidacji Filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryk Jordana w Tarnowskich Górach z siedzibą w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43 Typ: PDF, Rozmiar: 1080.92 KB
15) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 3 Typ: PDF, Rozmiar: 1104.77 KB
16) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23 Typ: PDF, Rozmiar: 1103.98 KB
17) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6 Typ: PDF, Rozmiar: 1093.12 KB
18) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 Typ: PDF, Rozmiar: 1115.6 KB
19) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5 Typ: PDF, Rozmiar: 1138.08 KB
20) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 Typ: PDF, Rozmiar: 1128.42 KB
21) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 14 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Strzelców Bytomskich 7 Typ: PDF, Rozmiar: 1132.49 KB
22) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 16 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 Typ: PDF, Rozmiar: 1129.22 KB
23) w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 z Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113 Typ: PDF, Rozmiar: 809.22 KB
24) w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113 Typ: PDF, Rozmiar: 1078.36 KB
25) w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 z Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113 Typ: PDF, Rozmiar: 798.94 KB
26) w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113 Typ: PDF, Rozmiar: 1194.36 KB
27) w sprawie wyłączenia VIII Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113 Typ: PDF, Rozmiar: 792.59 KB
28) w sprawie likwidacji VIII Liceum Profilowanego z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113 Typ: PDF, Rozmiar: 1147.62 KB
29) w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 4 z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 Typ: PDF, Rozmiar: 803.39 KB
30) w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 4 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 Typ: PDF, Rozmiar: 1093.42 KB
31) w sprawie wyłączenia XI Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 Typ: PDF, Rozmiar: 804.22 KB
32) w sprawie likwidacji XI Liceum Profilowanego z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 Typ: PDF, Rozmiar: 1108.32 KB
33) w sprawie wyłączenia V Liceum Profilowanego z Wieloprofilowego Zespołu Szkół z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6 Typ: PDF, Rozmiar: 788.12 KB
34) w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6 Typ: PDF, Rozmiar: 1024.36 KB
35) w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 Typ: PDF, Rozmiar: 786.64 KB
36) w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 Typ: PDF, Rozmiar: 1104.89 KB
37) w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5 Typ: PDF, Rozmiar: 813.16 KB
38) w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5 Typ: PDF, Rozmiar: 1086.16 KB
39) w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/175/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 896.12 KB

Data wprowadzenia: 2012-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 29 maja 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2011 Typ: PDF, Rozmiar: 1162.62 KB
2) załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2011 Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
3) w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem ChechĹ Typ: PDF, Rozmiar: 903.13 KB
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 2812.33 KB
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok Typ: PDF, Rozmiar: 7559.78 KB
6) w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013-2016" Typ: PDF, Rozmiar: 1661.3 KB
7) w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 2463.06 KB
8) w sprawie przyjęcia stopnia realizacji "Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022" Typ: PDF, Rozmiar: 8500.96 KB
9) w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 659.85 KB
10) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 610.06 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 kwietnia 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2010" Typ: PDF, Rozmiar: 17046.57 KB
2) w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 7876.81 KB
3) w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Śląskiej Typ: PDF, Rozmiar: 2088.86 KB
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 2833 KB
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok Typ: PDF, Rozmiar: 8565.69 KB
6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 848.88 KB
7) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/291/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia i ustanowienia "Zasad udzielania stypendium ..." Typ: PDF, Rozmiar: 489.46 KB
8) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania . Typ: PDF, Rozmiar: 886.64 KB
9) w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/171/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 20853.28 KB
10) w sprawie wyrażenia protestu w związku z likwidacją posterunków Policji w Powiecie Tarnogórskim Typ: PDF, Rozmiar: 1576.05 KB
11) w sprawie funkcjonowania Inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 889.07 KB
12) w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu oraz Promocji i Rozwoju i określenia liczby jej członków Typ: PDF, Rozmiar: 743.48 KB
13) w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu oraz Promocji i Rozwoju Typ: PDF, Rozmiar: 229.99 KB
14) w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" dla Pana Marka Breguły Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
15) w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 marca 2012 roku

Załączniki:
1) projekty uchwał Typ: ZIP, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 lutego 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2011 roku Typ: PDF, Rozmiar: 5198.06 KB
2) w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowanego w powiecie tarnogórskim w latach 2012 - 2014" Typ: PDF, Rozmiar: 5566.99 KB
3) w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu Typ: PDF, Rozmiar: 3395.73 KB
4) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 828.94 KB
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 6067.11 KB
6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok Typ: PDF, Rozmiar: 5341.13 KB
7) w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Okrzei 3 Typ: PDF, Rozmiar: 902.07 KB
8) w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 23 Typ: PDF, Rozmiar: 939.38 KB
9) w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6 Typ: PDF, Rozmiar: 933.58 KB
10) w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. K. Miarki 17 Typ: PDF, Rozmiar: 924.09 KB
11) w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sobieskiego 5 Typ: PDF, Rozmiar: 937.23 KB
12) w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 14 Typ: PDF, Rozmiar: 907.28 KB
13) w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 14 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Strzelców Bytomskich 7 Typ: PDF, Rozmiar: 929.54 KB
14) w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 16 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej 2 Typ: PDF, Rozmiar: 922.95 KB
15) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113 Typ: PDF, Rozmiar: 716.21 KB
16) w sprawie zamiaru likwidacji VIII Liceum Profilowanego z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113 Typ: PDF, Rozmiar: 798.1 KB
17) w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113 Typ: PDF, Rozmiar: 793.49 KB
18) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5 Typ: PDF, Rozmiar: 797.5 KB
19) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 Typ: PDF, Rozmiar: 813.25 KB
20) w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6 Typ: PDF, Rozmiar: 885.68 KB
21) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 4 z siedzibą w Radzionkowie ul. Zofii Nałkowskiej 2 Typ: PDF, Rozmiar: 809.69 KB
22) w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum Profilowanego z siedzibą w Radzionkowie ul. Zofii Nałkowskiej 2 Typ: PDF, Rozmiar: 776.73 KB
23) w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Tarnowskich Górach z siedzibą w Kaletach ul Rogowskiego 43 Typ: PDF, Rozmiar: 1303.67 KB
24) w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/175/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 20 Typ: PDF, Rozmiar: 1452.48 KB
25) w sprawie oddelegowania radnych Rady Powiatu w Tarnowskich Górach do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Typ: PDF, Rozmiar: 470.58 KB
26) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Typ: PDF, Rozmiar: 545.37 KB

Data wprowadzenia: 2012-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 26 stycznia 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty - Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności komisji w 2011 roku Typ: PDF, Rozmiar: 3319.08 KB
2) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłat Typ: PDF, Rozmiar: 1531.68 KB
3) w sprawie Planu inwestycji i remontów Powiatu Tarnogórskiego na lata 2012 - 2014 Typ: PDF, Rozmiar: 635.06 KB
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 5465.73 KB
5) autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 3909 KB
6) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
7) autopoprawka do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok Typ: PDF, Rozmiar: 25654.57 KB
8) II autopoprawka do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok Typ: PDF, Rozmiar: 25277.38 KB
9) III autopoprawka do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok Typ: PDF, Rozmiar: 16161.74 KB
10) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Przebudowa drogi i chodnika - ulicy Powstańców Śląskich w Tworogu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionaln Typ: PDF, Rozmiar: 510.36 KB
11) w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do projektu "Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Panew w Krupskim Młynie" współfinansowanego ze środków rezerwy subwencji ogólne Typ: PDF, Rozmiar: 437.28 KB
12) w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach radnego Joachima Ganszyńca ... Typ: PDF, Rozmiar: 575.02 KB
13) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 633.33 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 10 stycznia 2012 roku godz. 14:30

Załączniki:
1) w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 198.9 KB
2) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 173.04 KB
3) w sprawie powołania Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska Typ: PDF, Rozmiar: 441.35 KB
4) w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska Typ: PDF, Rozmiar: 198.37 KB
5) sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Typ: PDF, Rozmiar: 301.26 KB
6) w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej Typ: PDF, Rozmiar: 206.53 KB
7) w sprawie wytycznych dla Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2012 rok Typ: PDF, Rozmiar: 972.57 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 10 stycznia 2012 roku godz. 14:00

Załączniki:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 5465.73 KB
2) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok - projekt uchwały Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok - autopoprawka Typ: PDF, Rozmiar: 25654.57 KB
4) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok - II autopoprawka Typ: PDF, Rozmiar: 25277.38 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-09

WIĘCEJ »
POWRÓT