» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2016 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 1 lutego 2016 roku

Tytuł:  Uchwała nr 110/419/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przekształcenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz przyjęcia statutu Powiatowego Zespołu Oświaty w Tarnowskich Górach

Symbol: 110/419/2016

Załączniki:
1) 110/419/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 55.56 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 110/418/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Aleksandrze Dawid - dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach do podejmowania czynności związanych z realizacją programu "Erasmus+. Projekt "Gwarancja jakości w praktyce zawodowej"

Symbol: 110/418/2016

Załączniki:
1) 110/418/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 69.19 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 110/417/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 110/417/2016

Załączniki:
1) 110/417/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 107.33 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 110/416/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 70/262/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 110/416/2016

Załączniki:
1) 110/416/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 59.86 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 110/415/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 110/415/2016

Załączniki:
1) 110/415/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 55.12 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 134.17 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-05

WIĘCEJ »
POWRÓT