» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja XXXIII z dnia 28.03.2017r.

Tytuł:  uchwała nr XXXIII/274/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
1) XXXIII/274/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 241.97 KB
2) XXXIII/274/2017 WORD Typ: DOC, Rozmiar: 29 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIII/275/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Tarnogórskiego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku

Załączniki:
1) XXXIII/275/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 432.56 KB
2) XXXIII/275/2017 WORD Typ: DOC, Rozmiar: 191.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIII/276/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Załączniki:
1) XXXIII/276/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 535.99 KB
2) XXXIII/276/2017 WORD Typ: DOC, Rozmiar: 156.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIII/278/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/232/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Załączniki:
1) XXXIII/278/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 200.32 KB
2) XXXIII/278/2017 WORD Typ: DOC, Rozmiar: 30 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr XXVII/232/2016 Typ: DOC, Rozmiar: 46.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIII/279/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/21/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXIII/279/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 105.56 KB
2) XXXIII/279/2017 WORD Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr I/21/2014 Typ: DOC, Rozmiar: 45 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIII/277/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026

Załączniki:
1) XXXIII/277/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 486.43 KB
2) XXXIII/277/2017 WORD Typ: DOC, Rozmiar: 35.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIII/280/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi złożonej przez państwa A. i J. K. na Starostę Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXIII/280/2017 WORD Typ: DOC, Rozmiar: 19 KB
2) XXXIII/280/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 194.45 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIII/271/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2016 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tarnogórskiego za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Załączniki:
1) XXXIII/271/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 9285.13 KB
2) XXXIII/271/2017 WORD Typ: DOC, Rozmiar: 18.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIII/273/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2015 - 2017" za rok 2016

Załączniki:
1) XXXIII/273/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 384.32 KB
2) XXXIII/273/2017 WORD Typ: DOC, Rozmiar: 17.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXIII/272/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2016

Załączniki:
1) XXXIII/272/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 643.42 KB
2) XXXIII/272/2017 WORD Typ: DOC, Rozmiar: 17.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-29

WIĘCEJ »
POWRÓT