» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja XV w dniu 17.12.2019r.

Tytuł:  Uchwała nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Załączniki:
1) XV/157/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1910 KB
2) XV/157/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 91.04 KB

Data wprowadzenia: 2020-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XV/156/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028

Załączniki:
1) XV/156/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 3435.87 KB
2) XV/156/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 33.91 KB

Data wprowadzenia: 2020-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XV/163/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Załączniki:
1) XV/163/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 209.07 KB
2) XV/163/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 13.64 KB

Data wprowadzenia: 2020-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XV/166/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana T.F. na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XV/166/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 196.22 KB
2) XV/166/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 12.85 KB

Data wprowadzenia: 2020-11-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XV/165/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Załączniki:
1) XV/165/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 196.36 KB
2) XV/165/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 11.74 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XV/164/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Załączniki:
1) XV/164/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 601.45 KB
2) XV/164/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 29.87 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XV/158/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XV/158/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 110.56 KB
2) XV/158/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 12.38 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XV/153/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) XV/153/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 610.79 KB
2) XV/153/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 37.76 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XV/162/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Załączniki:
1) XV/162/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 102.43 KB
2) XV/162/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 9.03 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XV/160/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/70/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok z późn. zm.,

Załączniki:
1) XV/160/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 186.43 KB
2) XV/160/20019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 11.32 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr V/70/2019 Typ: DOC, Rozmiar: 59 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XV/154/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Załączniki:
1) XV/154/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 3820.41 KB
2) XV/154/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 16.01 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XV/161/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26

Załączniki:
1) XV/161/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 104.72 KB
2) XV/161/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 9.22 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XV/159/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej

Załączniki:
1) XV/159/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 103.07 KB
2) XV/159/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 9.51 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XV/155/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Załączniki:
1) XV/155/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 216.67 KB
2) XV/155/2019 word Typ: DOCX, Rozmiar: 15.28 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-19

WIĘCEJ »
POWRÓT