» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » II kadencja (2002-2006) » Sesja LII z dnia 27.06.2006r.

Tytuł:  Uchwała nr LII / 522/ 2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia zasad udzielenia stypendiów dla studentów z Powiatu Tarnogórskiego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Powiatu Tarnogórskiego w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rok akademicki 2006/2007 pod nazwą „Szansa dla studentów”.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 1634.93 KB

Data wprowadzenia: 2006-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LII / 516 /2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 6.68 KB

Data wprowadzenia: 2006-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LII / 512 / 2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zrzeczenia się przez Powiat Tarnogórski prawa własności nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LII / 521 / 2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Tarnogórskiego w roku szkolnym 2006/2007.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 1939.31 KB

Data wprowadzenia: 2006-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LII / 517 / 2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 6.31 KB

Data wprowadzenia: 2006-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LII / 524 / 2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/285/2004 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 4.7 KB

Data wprowadzenia: 2006-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LII /514/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zrzeczenia się przez Powiat Tarnogórski prawa własności nieruchomości położonych w Nakle Śląskim, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LII / 511/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok, przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego, przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego oraz przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 do Uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok".

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 24.27 KB

Data wprowadzenia: 2006-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LII / 518/ 2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LII / 519/ 2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie wystąpienia do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w celu pozyskania środków finansowych na realizację projektu pn. „Spora szansa dla uczniów” na stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 706.92 KB

Data wprowadzenia: 2006-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LII / 513/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zrzeczenia się przez Powiat Tarnogórski prawa własności nieruchomości położonych w Miasteczku Śląskim, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LII / 515/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie darowizny na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości położonych w Krupskim Młynie przy ul. J. Krasickiego 4, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LII / 523 / 2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr S 3237 na obszarze gminy Ożarowice.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LII / 520 / 2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa pn. „Szansa dla studentów” na rok akademicki 2006/2007

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 707.75 KB

Data wprowadzenia: 2006-07-11

WIĘCEJ »
POWRÓT