» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 grudnia 2006 r.

Tytuł:  Uchwała nr 5/20/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na bieżące utrzymanie czystości w budynkach, utrzymanie czystości placów, chodników i parkingów, pielęgnacja terenów zielonych oraz odśnieżanie placów, chodników i parkingów wokół budynków, usługi portierskie w 2007 roku.

Symbol: 5/20/2006

Data wprowadzenia: 2006-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 5/19/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: 5/19/2006

Data wprowadzenia: 2006-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 5/18/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne.

Symbol: 5/18/2006

Data wprowadzenia: 2006-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 5/17/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Zarządu Powiatu ds. Rozwoju i Środków Unijnych Pana Bogusława Hajdy

Symbol: 5/17/2006

Data wprowadzenia: 2006-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 5/16/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr 208/1405/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 5/16/2006

Data wprowadzenia: 2006-12-22

WIĘCEJ »
POWRÓT