» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 22/106/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

Symbol: 22/106/2007

Załączniki:
1) Załączniki do uchwąły nr 22 - 106 - 2007 Typ: ZIP, Rozmiar: 160.84 KB

Data wprowadzenia: 2007-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/105/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie uchylenia części uchwały nr 15/82/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

Symbol: 22/105/2007

Data wprowadzenia: 2007-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł: 

Załączniki:
1) załączniki do uchwąły nr 22/106/2007 Typ: ZIP, Rozmiar: 160.84 KB

Data wprowadzenia: 2007-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/119/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na przebudowę drogi powiatowej S 3209 ul. Wiejska w Nowej Wsi Tworoskiej

Symbol: 22/119/2007

Data wprowadzenia: 2007-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/118/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na założenie osnowy poziomej III klasy dla Gminy Zbrosławice

Symbol: 22/118/2007

Data wprowadzenia: 2007-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/117/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem aplikacyjnym p.n. "Cyfrowa prezentacja atrakcji turystycznych i zabytków Powiatu Tarnogórskiego" w ramach Programu Operacyjnego 2007 - " Dziedzictwo Kulturowe"

Symbol: 22/117/2007

Data wprowadzenia: 2007-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/115/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 22/115/2007

Załączniki:
1) Uchwała nr 22/115/2007 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach Typ: ZIP, Rozmiar: 22.11 KB
2) Załącznik nr 1 do Reg. Org. - schemat organizacyjny Typ: ZIP, Rozmiar: 5.96 KB
3) załącznik nr 2 do Reg. Org. PZB podział etatów Typ: ZIP, Rozmiar: 5.51 KB

Data wprowadzenia: 2007-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/114/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na najem składników majątkowych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 22/114/2007

Data wprowadzenia: 2007-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/113/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie: upoważnienia Członka Zarządu Powiatu - Pani Krystyny Kosmali do podejmowania decyzji o wejściu w teren stanowiący własność Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 22/113/2007

Data wprowadzenia: 2007-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/112/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie Pani Danucie Minas.

Symbol: 22/112/2007

Data wprowadzenia: 2007-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/111/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie: odwołania Pana Piotra Tyczki ze stanowiska dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie.

Symbol: 22/111/2007

Data wprowadzenia: 2007-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/110/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie nadania imienia Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach.

Symbol: 22/110/2007

Data wprowadzenia: 2007-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/109/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącego przyjęcia zmian do uchwały nr XXXIII/279/2001 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia rzeczowych składników majątku trwałego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat Tarnogórski.

Symbol: 22/109/2007

Data wprowadzenia: 2007-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/108/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2006

Symbol: 22/108/2007

Załączniki:
1) uchwała nr 22/108/2007 Zarzadu Powiatu z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwąły dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika KonsumentĂ Typ: ZIP, Rozmiar: 21.56 KB

Data wprowadzenia: 2007-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/107/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 22/107/2007

Data wprowadzenia: 2007-03-22

WIĘCEJ »
POWRÓT