» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 marca 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 24/127/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego".

Symbol: 24/127/2007

Załączniki:
1) Uchwałą nr 24/127/2007 Zarządu Powiatu z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierża Typ: ZIP, Rozmiar: 20.55 KB

Data wprowadzenia: 2007-03-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 24/129/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na remont i wymianę przyłącza kanalizacyjnego wraz z wykonaniem izolacji zewnętrznej ścian piwnic i drenażu dla budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. St. Staszica w Tarnowskich Górach

Symbol: 24/129/2007

Data wprowadzenia: 2007-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 24/128/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na koszt obsługi kredytu długoterminowego zaciągniętego zgodnie z uchwałami Rady Powiatu nr IV/53/2007 oraz nr IV/54/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku

Symbol: 24/128/2007

Data wprowadzenia: 2007-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 24/126/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego - p. Krystyny Kosmali do prowadzenia negocjacji w sprawach o ustalenie kwot odszkodowań za działki gruntu zajęte pod pas drogowy drogi powiatowej Tworóg - Świniowice na odcinku objętym inwestycją drogową p.n. "Przebudowa drogi powiatowej S-2901 Tworóg - Świniowice" w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustalenia górnych granic stawek odszkodowania za 1m2 zajętego gruntu.

Symbol: 24/126/2007

Data wprowadzenia: 2007-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 24/125/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Symbol: 24/125/2007

Data wprowadzenia: 2007-03-22

WIĘCEJ »
POWRÓT