» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XXI z dnia 26.02.2008r.

Tytuł:  Uchwała Nr XXI/203/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2007 roku.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-03-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/204/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załącznik do Uchwała Nr XXI/204/2008 Typ: XLS, Rozmiar: 77.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-03-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/205/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załącznik do Uchwała Nr XXI/205/2008 Typ: XLS, Rozmiar: 309 KB

Data wprowadzenia: 2008-03-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/206/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIV/321/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-03-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/207/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zasad i warunków używania sztandaru Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-03-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/208/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXI/208/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 61 KB

Data wprowadzenia: 2008-03-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/209/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/88/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie nabycia przez Powiat Tarnogórski 48 sztuk akcji GTL S.A.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-03-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/210/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie utworzenia Filii Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Tarnowskich Górach z siedzibą w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-03-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/211/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zamiaru przekazania Gminie Radzionków do prowadzenia z dniem 1 września 2008 roku V Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-03-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/212/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-03-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/214/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych w związku ze zmianą numeracji nieruchomości przy ul. Strzelniczej w Tarnowskich Górach - Dzielnicy Bobrowniki Śl. - Piekary Rudne.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXI/214/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 63 KB

Data wprowadzenia: 2008-03-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/213/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny ½ udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Radzionkowie przy pl. Jana Pawła II 8.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-03-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/215/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie nabycia do zasobu Powiatu Tarnogórskiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pyrzowicach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-03-03

WIĘCEJ »
POWRÓT