» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » sesja XXXIV z dnia 30.12.2008r.

Tytuł:  Uchwała Nr XXXIV/326/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2009 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXXIV/326/2008 * Typ: DOC, Rozmiar: 70.5 KB

Data dokumentu: 2009-01-07

Data wprowadzenia: 2009-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIV/325/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2009 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXXIV/325/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 128 KB

Data dokumentu: 2009-01-07

Data wprowadzenia: 2009-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIV/324/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2009 rok

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXXIV/324/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 40 KB

Data dokumentu: 2009-01-07

Data wprowadzenia: 2009-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIV/323/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/298/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dni 28 października 2008 r. w sprawie nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-01-07

Data wprowadzenia: 2009-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIV/322/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXXIV/322/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 125 KB

Data dokumentu: 2009-01-07

Data wprowadzenia: 2009-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIV/321/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/250/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXXIV/321/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 32.5 KB

Data dokumentu: 2009-01-07

Data wprowadzenia: 2009-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIV/320/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/250/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-01-07

Data wprowadzenia: 2009-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXXIV/319/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 79 KB
2) załacznik czesc 1 Typ: XLS, Rozmiar: 135.5 KB
3) zaczłaczniki czesc 2 Typ: XLS, Rozmiar: 117.5 KB

Data dokumentu: 2009-01-07

Data wprowadzenia: 2009-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIV/318/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przejęcia zadań i zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Tarnogórskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu ochrony zabytków i pieki nad zabytkami przez Wojewodę Śląskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-01-07

Data wprowadzenia: 2009-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIV/317/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 1 im. św. Karola Boromeusza w Mysłowicach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-01-07

Data wprowadzenia: 2009-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIV/316/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Ludwika Rydygiera w Katowicach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-01-07

Data wprowadzenia: 2009-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIV/315/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXXIV/315/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 44 KB
2) załącznik Typ: XLS, Rozmiar: 29.5 KB

Data dokumentu: 2009-01-07

Data wprowadzenia: 2009-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIV/314/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXXIV/314/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 58 KB
2) załczanik Typ: XLS, Rozmiar: 74 KB
3) załacznik nr 2 Typ: XLS, Rozmiar: 110.5 KB

Data dokumentu: 2009-01-07

Data wprowadzenia: 2009-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIV/313/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza nieruchomości położonej w Nakle Śląskim przy ul. Głównej.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-01-07

Data wprowadzenia: 2009-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIV/312/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXX/290/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-01-07

Data wprowadzenia: 2009-01-07

WIĘCEJ »
POWRÓT