» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Tytuł:  Uchwała nr 288/1441/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 288/1441/2010

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 8557.33 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 288/1442/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zadysponywania rezerwą budżetu Powiatu tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 288/1442/2010

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 1239.06 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 288/1443/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 288/1443/2010

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 751.4 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 288/1444/2010 Zarzadu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 288/1444/2010

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 3973.08 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 288/1445/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowksich Górach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 288/1445/2010

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 5854.29 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 288/1446/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietrnia 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2010 rok

Symbol: 288/1446/2010

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 906.55 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 288/1440/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Adach - dyrektorowi Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu Leonardo da Vinci w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie".

Symbol: 288/1440/2010

Data wprowadzenia: 2010-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 288/1439/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach

Symbol: 288/1439/2010

Data wprowadzenia: 2010-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 288/1438/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony budynków znajdujących się na działce gruntu Nr 2059/1 o powierzchni 0,8898 ha, zapisanej w KW Nr 41945, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 54, na rzecz spółki Auto Land Service sp. z o. o. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej

Symbol: 288/1438/2010

Data wprowadzenia: 2010-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 288/1437/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Powiatu nr 283/1418/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia treści ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Gminie Świerklaniec, obrębie Nakło, karta mapy 2, wraz ze sprzedażą budynków i budowli usytuowanych na przedmiotowych nieruchomościach

Symbol: 288/1437/2010

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 98.5 KB
2) Załącznik nr 2 Typ: DOC, Rozmiar: 87.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 288/1435/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości treści wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 288/1435/2010

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do uchwały Typ: XLS, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2010-05-04

WIĘCEJ »
POWRÓT