» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 297/1485/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie wyznaczenia likwidatora Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21 w Tarnowskich Górach

Symbol: 297/1485/2010

Data wprowadzenia: 2010-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 297/1484/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 297/1484/2010

Załączniki:
1) Załącznki do uchwały nr 297/1484/2010 Typ: XLS, Rozmiar: 59.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1483/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zwolnienia wicedyrektora Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach - Pana Edwarda Szelenberga z realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych.

Symbol: 296/1483/2010

Data wprowadzenia: 2010-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1482/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Powiatowej Paradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.

Symbol: 296/1482/2010

Data wprowadzenia: 2010-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1481/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 296/1481/2010

Data wprowadzenia: 2010-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1480/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 276/1368/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zaopiniowania harmonogramu likwidacji gospodarstwa pomocniczego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach Auto Land Service.

Symbol: 296/1480/2010

Data wprowadzenia: 2010-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1479/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie podziału zadań związanych z realizacją uchwał LII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 296/1479/2010

Data wprowadzenia: 2010-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 296/1478/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 296/1478/2010

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 296/1478/2010 Typ: XLS, Rozmiar: 160.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 296/1477/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2010 rok

Symbol: 296/1477/2010

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 296/1477/2010 Zarządu Powiatu Typ: XLS, Rozmiar: 25.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 296/1476/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 296/1476/2010

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 296/1476/2010 Zarządu Powiatu Typ: XLS, Rozmiar: 42 KB

Data wprowadzenia: 2010-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 296/1475/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskieg na 2010 rok

Symbol: 296/1475/2010

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 296/1475/2010 Typ: XLS, Rozmiar: 46 KB

Data wprowadzenia: 2010-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 296/1474/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 296/1474/2010

Data wprowadzenia: 2010-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1473/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 296/1473/2010

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 296/1473/2010 Zarządu Powiatu Typ: XLS, Rozmiar: 20 KB

Data wprowadzenia: 2010-06-09

WIĘCEJ »
POWRÓT