» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 sierpnia 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 315/1604/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz na realizację wydatków bieżących Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 315/1604/2001

Załączniki:
1) Uchwała nr 315/1604/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 sierpnia 2010 roku Typ: PDF, Rozmiar: 115.94 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 315/1603/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 315/1603/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 315/1603/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 sierpnia 2010 roku Typ: PDF, Rozmiar: 641.52 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 315/1602/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo

Symbol: 315/1602/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 315/1602/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 sieprnia 2010 roku Typ: PDF, Rozmiar: 143.71 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 315/1601/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 315/1601/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 315/1601/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 sierpnia 2010 roku Typ: PDF, Rozmiar: 279.87 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 315/1600/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwałynr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskioch Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 315/1600/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 315/1600/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 sierpnia 2010 roku Typ: PDF, Rozmiar: 86.54 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 315/1599/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 315/1599/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 315/1599/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 sierpnia 2010 roku Typ: PDF, Rozmiar: 84.17 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 315/1598/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie korekty uchwały nr 310/1562/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lipca 2010roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 315/1598/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 315/1598/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 sierpnia 2010 roku Typ: PDF, Rozmiar: 71.09 KB

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 315/1597/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Gminie Ożarowice, obrębie: Pyrzowice, karta mapy 1.

Symbol: 315/1597/2010

Załączniki:
1) Wykaz Typ: ZIP, Rozmiar: 7.01 KB

Data wprowadzenia: 2010-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 315/1596/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Symbol: 315/1596/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 315/1595/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: 315/1595/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 315/1594/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Województwa Śląskiego do sformułowania, podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.3 "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" realizowanego zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 449/353/III/2010 z dnia 02 marca 2010r. Zasadami realizacji projektu systemowego Instytucji Pośredniczącej.

Symbol: 315/1594/2010

Załączniki:
1) pełnomocnictwo Typ: PDF, Rozmiar: 56.76 KB

Data wprowadzenia: 2010-08-25

WIĘCEJ »
POWRÓT