Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2023-11-29

Edycja dokumentu: BA.6743.11.6.2023 MP, Wewnętrzna instalacja gazu, Kubkowska Barbara
Edycja dokumentu: BA.6743.19.83.2023.DW - wewnętrzna instalacja gazowa - Adam Waida
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: BA.6743.19.82.2023.AB - Maria Dworczyk - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.214.2023.AN - budowa ziemnej linii kablowej - Tauron Dystrybucja S. A.
Edycja dokumentu: BA.6743.18.217.2023.DW - wewnętrzna instalacja gazowa - Adam Cieślik
Utworzenie dokumentu: Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 34126 (34126N!) POTĘPA (KKA_KRUPSKIMI_POTEPA)
Edycja dokumentu: Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego zawiadamiające o wystąpieniu do Wójta Gminy Tworóg o wydanie opinii w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla zadania budowy sieci gazowej w ramach zadania "Gazyfikacja" miejscowości Hanusek, Boruszowice
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.11.2023 r. znak OŚR.6540.4.2023
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.81.2023 - Zacharz - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.221.2023.EKG - Seget - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 146/93 położonej w obrębie Koty, gmina Tworóg.

2023-11-28

Edycja dokumentu: Rejestr uchwał Rady Powiatu Tarnogórskiego
Przesunięcie dokumentu: Projekty uchwał na sesję w dniu 28 listopada 2023 roku
Utworzenie dokumentu: Protokół z sesji w dniu 24 października 2023 roku
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Utworzenie dokumentu: Sesja w dniu 28.11.2023r.
Edycja dokumentu: BA.6743.19.73.2023.MO - Rupik - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.16.95.2023 MP, przebudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, Pradela
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.220.2023.RP - Ewa Orminska i Urszula Siwy - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: Wniosek o wydanie zaświadczenia, że działka nie znajduje się w uproszczonym planie urządzenia lasu oraz nie wymaga uzyskania decyzji, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.92.2023.KK - rozbudowa budowa garażu - Patrycjusz Krawczyk
Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 44/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.91.2023.ESD - Misiak - budowa sieci wodociągowej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.219.2023.ESD - Sójka - wewn. instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 383/1785/2023 ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w latach 2024-2026 w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowego, okresowego pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 383/1784/2023 ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w latach 2024-2028 w zakresie pomocy społecznej polegających na prowadzeniu domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.83.2023.DW - wewnętrzna instalacja gazowa - Adam Waida
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.218.2023.AB - Danuta i Teodor Niemiec - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.82.2023.AB - Maria Dworczyk - wewnętrzna instalacja gazu

2023-11-27

Utworzenie dokumentu: Protokół Nr 61/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 października 2023 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.15.52.2023.AN - budowa linii kablowej nM- 1 kV - Tauron Dystrybucja S.A.
Edycja dokumentu: INFORMACJA O PETYCJACH
Edycja dokumentu: REJESTR PETYCJI KIEROWANYCH DO RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Edycja dokumentu: REJESTR PETYCJI KIEROWANYCH DO STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Utworzenie dokumentu: Petycja nr 10.2023
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry, obręb Strzybnica, oznaczoną jako działka nr 2416/15 o powierzchni 0,0004 ha.

2023-11-24

Edycja dokumentu: BA.6743.18.211.2023.AS - budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym - Antoni i Agnieszka Sowa
Edycja dokumentu: BA.6743.16.94.2023.AS - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym - Sabina Bramowska
Edycja dokumentu: BA.6743.18.212.2023.DW - wewnętrzna instalacja gazu - Tomasz Klica
Edycja dokumentu: BA.6743.18.212.2023.DW - wewnętrzna instalacja gazu - Tomasz Klica
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.217.2023.DW - wewnętrzna instalacja gazowa - Adam Cieślik
Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 43/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie aktualizacji "Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Tarnogórskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"
Edycja dokumentu: BA.6743.14.85.2023.KK - wewnetrzna instalacja gazu - Krzysztof Zarzyński
Edycja dokumentu: BA.6743.15.53.2023.ESD - Szydło - przebudowa budynku handlowego i zm. spos. użytk. na budynek mieszk. jedn.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.53.2023.ESD - Szydło - przebudowa budynku handlowego i zm. spos. użytk. na budynek mieszk. jedn.
Utworzenie dokumentu: zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr TRG7109A w Kotach przy ul. Wiejskiej, działka ewidencyjna numer 428/103.
Edycja dokumentu: BA.6743.19.80.2023.DW - wewnętrzna instalacja gazowa - Paweł Sławiński

| Następne