Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2021-11-30

Edycja dokumentu: BA.6743.18.167.2021 MP, Hałupka, wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Protokół z sesji w dniu 26 października 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Protokół z sesji w dniu 28 września 2021 roku
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Rejestr uchwał Rady Powiatu Tarnogórskiego
Przesunięcie dokumentu: Projekty uchwał na sesję w dniu 30 listopada 2021 roku
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Utworzenie dokumentu: Protokół Nr 35/21 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 października 2021 roku
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: BA.6743.15.29.2021 IDS - Andrzej Dragon - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.11.4.2021IDS- Renata, Zbigniew Gawron- sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Edycja dokumentu: BA.6743.12.20.2021 MP, Cieśliczka, sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Edycja dokumentu: BA.6743.12.21.2021 MP, Redmann, wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 228/1116/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Świerklańcu.
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 228/1115/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Tworogu.
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 228/1114/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Kaletach.
Edycja dokumentu: BA.6743.18.168.2021AN - Alojzy Pisalski, Teresa Pisalska - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.168.2021 - Alojzy Pisalski, Teresa Pisalska - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu – 7 grudnia 2021 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.14.75.2021.DW - Tomasz Kubik - budowa sieci wodociągowej

2021-11-29

Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.169.2021.RP - Aleksander Delęgowski - Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe - Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 66 - Etap 1
Utworzenie dokumentu: BA.6743.12.21.2021 MP
Utworzenie dokumentu: Udzielanie konsumentom bezpłatnych porad i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumenckich
Usunięcie dokumentu: Zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Utworzenie dokumentu: Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
Usunięcie dokumentu: Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
Usunięcie dokumentu: Składanie wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego w trybie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.
Usunięcie dokumentu: E-konsument.com - nowoczesne narzędzie dla konsumentów
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.167.2021 MP, Hałupka, wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.12.20.2021 MP, Cieśliczka, sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.77.2021.AB - Gmina Świerklaniec - Budowa kanalizacji deszczowej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.76.2021.MH - Urszula Białas - Budowa wewn. instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.76.2021.EKG - PSG Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza

2021-11-26

Edycja dokumentu: BA.6743.18.163.2021.RP - Dolores Jaworska - Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.163.2021.RP - Dolores Jaworska - Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.161.2021.RP - PPHU "RAFBAU" - Cztery wewnętrzne instalacje gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.161.2021.RP - PPHU "RAFBAU" - Cztery wewnętrzne instalacje gazu
Edycja dokumentu: Informacja o wynikach kontroli w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Informacja o wynikach kontroli w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświat w Tarnowskich Górach
Edycja dokumentu: BA.6743.14.74.2021.AB - Sławomir Chojnowski - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.14.62.2021.AB - Marianna Ćwiek - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.31.2021 IDS - Mateusz Tomczak - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji
Utworzenie dokumentu: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji.
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 29/21 z posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego w dniu 21.10.2021r.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Świerklaniec w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: likwidację urządzeń wodnych - rowu przydrożnego, przebudowę urządzenia wodnego - rowu oraz wykonanie urządzeń wodnych - nowego odcinka rowu przydrożnego.

| Następne