Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2024-07-12

Utworzenie dokumentu: Remont sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Zgłoszenie instalacji telekomunikacyjnej TRG7117A
Utworzenie dokumentu: BA.6743.17.8.2024 MP, budowa komina, Józef Wons
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VII kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Utworzenie dokumentu: BA.6743.17.7.2024.RP - Ewelina Krupicka - wewnętrzna instalacja gazu i zbiornik na gaz

2024-07-11

Utworzenie dokumentu: Wystąpienie pokontrolne Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2024r. znak GN.683.58.10.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w prawie własności nieruchomości położonej w gminie Tarnowskie Góry obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczonej jako działka nr 2857/83 o powierzchni 0,0012 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2024r. znak GN.683.59.3.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w prawie własności nieruchomości położonej w gminie Tarnowskie Góry obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczonej jako działka nr 2883/137 o powierzchni 0,0007 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2024r. znak GN.683.59.2.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w prawie własności nieruchomości położonej w gminie Tarnowskie Góry obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczonej jako działka nr 2883/137 o powierzchni 0,0007 ha, przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2024r. znak GN.683.59.1.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w prawie własności nieruchomości położonej w gminie Tarnowskie Góry, obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczonej jako działka nr 2883/137 o powierzchni 0,0007 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.

2024-07-10

Edycja dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działki nr 261/22 z działkami sąsiednimi w Radzionkowie przy ul. Chodkiewicza w dniu 25.07.2024 o godzinie 9:00.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1375/233, 1367/232 z działkami sąsiednimi 136/9, 1379/239, 140/9, 1075/232 (obręb Wieszowa) położonych w Wieszowej przy ul. Tarnogórskiej.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1375/233, 1367/232 z działkami sąsiednimi 136/9, 1379/239, 140/9, 1075/232 (obręb Wieszowa) położonych w Wieszowej przy ul. Tarnogórskiej.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działki nr 261/22 z działkami sąsiednimi w Radzionkowie przy ul. Chodkiewicza w dniu 25.07.2024 o godzinie 9:00.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1375/233, 1367/232 z działkami sąsiednimi 136/9, 1379/239, 140/9, 1075/232 (obręb Wieszowa) położonych w Wieszowej przy ul. Tarnogórskiej.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1375/233, 1367/232 z działkami sąsiednimi 136/9, 1379/239, 140/9, 1075/232 (obręb Wieszowa) położonych w Wieszowej przy ul. Tarnogórskiej.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1375/233, 1367/232 z działkami sąsiednimi 136/9, 1379/239, 140/9, 1075/232 (obręb Wieszowa) położonych w Wieszowej przy ul. Tarnogórskiej.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1375/233, 1367/232 z działkami sąsiednimi 136/9, 1379/239, 140/9, 1075/232 (obręb Wieszowa) położonych w Wieszowej przy ul. Tarnogórskiej.
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VII kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.45.2024.KK - wewnętrzna instalacja gazu - Janusz Blazy
Edycja dokumentu: BA.6743.16.61.2024.MO - Kamela - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.16.2024.MO - Wandzich - Wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.102.2024.AB - Tyrała, Chmielewski - rozbudowa sieci wodociągowej
Utworzenie dokumentu: Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.56.2024.MH - Gerlich - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.44.2024.DW - wewnętrzna instalacja gazowa - Mateusz Kandora
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.07.2024r. znak GN.683.61.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczoną jako działka nr 2942/160 o powierzchni 0,0028 ha, która objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry, obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczoną jako działka nr 2897/93 o powierzchni 0,0035 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, która objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.07.2024r. znak GN.683.60.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczoną jako działka nr 2940/159 o powierzchni 0,0063 ha, która objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry, obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczoną jako działka nr 2859/92 o powierzchni 0,0015 ha, która objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.

2024-07-09

Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: BA.6743.19.43.2024 MP, Tobor Celina, wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.16.64.2024.AB - Pażdzierniok - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry, obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczoną jako działka nr 2859/92 o powierzchni 0,0015 ha, która objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.07.2024r. znak GN.683.61.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczoną jako działka nr 2942/160 o powierzchni 0,0028 ha, która objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.07.2024r. znak GN.683.60.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczoną jako działka nr 2940/159 o powierzchni 0,0063 ha, która objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry, obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczoną jako działka nr 2897/93 o powierzchni 0,0035 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, która objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.07.2024r. znak GN.683.60.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczoną jako działka nr 2940/159 o powierzchni 0,0063 ha, która objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.102.2024.AB - Tyrała - rozbudowa sieci wodociągowej
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 04.07.2024 r. nr NWXIV.7581.4.18.2024 o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.03.2024 r. nr GN.6821.44.2023 ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości działki nr 292/279, o powierzchni 0,1695 ha, jednostka ewidencyjna Tworóg, obręb ewidencyjny 0003 Hanusek, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą nr GL1T/00028846/3.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.55.2024 IDS - wewnętrzna instalacja gazu - Marcin Janus
Utworzenie dokumentu: BA.6743.12.17.2024 IDS - wewnętrzna instalacja gazu - Buszka Eugeniusz
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.54.2024.MH - budowa instalacji gazowej - Ewa Sprusińska

| Następne