Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2022-05-27

Utworzenie dokumentu: Mnich Izabela
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.123.2022 - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu - Halina Janik
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.33.2022 MO - Wójcik - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.17.5.2022.DW - budowa sieci wodociągowej - Miasto Kalety
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.52.2022 - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - sieć gazowa
Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, ul. Legionów 35” (działka nr 1035/6).
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.31.2022.AB - Tomasz Gołąbek - Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: II aktualizacja planu postępowań na 2022 rok - Powiat Tarnogórski
Utworzenie dokumentu: Gatys Irena
Utworzenie dokumentu: Haba Hanna
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.32.2022 EKG - Dariusz Zuber - Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.16.27.2022 MP - Adam Sylwa - Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.13.16.2022.EKG - Tomasz Żmuda. - budowa sieci wodociągowej z przyłączami
Edycja dokumentu: BA.6743.15.20.2022 MO - Frączek - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.15.24.2022.ESD - Koch-Kuberek - rozbudowa i przebudowa wewn. instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.119.2022 AN - Izabela Ordon -Gębka - rozbudowa sieci wodociągowej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.43.2022.MH - budowa wewnętrznej instalacji gazu - Danuta Olesińska

2022-05-26

Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.121.2022 MP, Giołbas Tomasz - budynek mieszkalny, jednorodzinny
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.24.2022.ESD - Koch-Kuberek - rozbudowa i przebudowa wewn. instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.122.2022.MH - Marek Szołtysik - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.30.2022 MP - Krzysztof Dąbrowski - przebudowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.120.2022.RP - Norbert i Dorota Drzyzga - budowa wewnętrznej instalacji gazowej
Edycja dokumentu: BA.6743.18.111.2022 MP, rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu, Bort Norbert i Jadwiga
Edycja dokumentu: BA.6743.18.117.2022 MP -Marcin Michalski, wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.17.6.2022 MO - Nowak - Budowa sieci wodociągowej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.29.2022.MH - Kazimierz Manowski - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.12.16.2022 IDS - Róża Szeja - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.28.2022.DW - Ewa Dybich - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.19.36.2022.AS - wewnętrzna instalacja gazu-Agnieszka Strykowska
Edycja dokumentu: Uchwała nr 268/1294/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2022 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.51.2022.AB - Janoszka - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.12.18.2022EKG - PSG Sp. z o.o - rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem
Edycja dokumentu: Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Edycja dokumentu: Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Utworzenie dokumentu: OTWARTE DANE I PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
Usunięcie dokumentu: OTWARTE DANE I PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
Edycja pozycji menu z: otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na: Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Edycja pozycji menu z: Ponowne wykorzystywanie na: otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Edycja dokumentu: OTWARTE DANE I PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
Edycja dokumentu: OTWARTE DANE I PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
Edycja dokumentu: Prowadzone rejestry i ewidencje oraz archiwa. Sposób udostępniania informacji w nich zawartych.
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XLII/385/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie odstąpienia od przyznania nagrody „Orła i Róży” w 2022 roku,
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XLII/384/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XL/367/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XLII/383/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2028,
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XLII/382/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XLII/381/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim” za rok 2021
Utworzenie pozycji menu: Sesja XLII w dniu 24.05.2022r.
Edycja dokumentu: BA.6743.13.14.2022AN-PSG Sp. z o.o - budowa sieci gazowej wraz z przyłączem
Utworzenie dokumentu: BA.6743.12.17.2022 IDS - wewnętrzna instalacja gazu - Zbigniew Penkaty

| Następne