Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2021-05-14

Utworzenie dokumentu: Zyśk Klaudia
Utworzenie dokumentu: Łuczak Dariusz
Utworzenie dokumentu: Leńdźwa Jarosław
Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu fotograficznego i pomiarowego do Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach oraz zestawu lamp LED do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT
Edycja dokumentu: BA.6743.18.47.2021 MO - Niewdana - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.46.2021 MO - Bielska-Maczurek - Rozbudowa oranżerii
Utworzenie dokumentu: Wrodarczyk Sylwia
Edycja dokumentu: BA.6743.18.44.2021 MO - Janik - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.54.2021 MO - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej
Utworzenie dokumentu: Bugajewski Grzegorz
Utworzenie dokumentu: Kurtyka Roman
Utworzenie dokumentu: Kostoń Danuta
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje
Utworzenie dokumentu: Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu "Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.23.2021.EKG - budowa sieci wodociągowej z przyłączem - Mateusz Banysz
Edycja dokumentu: BA.6743.14.21.2021.EKG - rozbudowa sieci gazowej z budową przyłącza gazu - Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Edycja dokumentu: BA.6743.16.16.2021.EKG - budowa sieci gazowej - Damarko Dawid Dariusz
Utworzenie dokumentu: Kansy Tomasz
Utworzenie dokumentu: Krawczyńska Joanna
Utworzenie dokumentu: Borowiec Karina
Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia pracowni dla technika analityka w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT
Utworzenie dokumentu: Machura Barbara

2021-05-13

Utworzenie dokumentu: Michalska Anna
Utworzenie dokumentu: Staśkiewicz Roman
Utworzenie dokumentu: Cyba Kornelia
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: BA.6743.14.20.2021.DW - rozbudowa sieci gazowej - Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Utworzenie dokumentu: Unieważnienie postępowania na zakup i dostawę wyposażenia pracowni dla technika analityka w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

2021-05-12

Edycja dokumentu: BA.6743.18. 51.2021.AN- przebudowa ściany konstrukcyjnej budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej - Paweł Rynek
Utworzenie dokumentu: Szwajnoch Anna
Utworzenie dokumentu: Płaszczymąka Sylwia
Utworzenie dokumentu: Szymik Marta
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.9.2021 PTC TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
Utworzenie dokumentu: Brachaczek Ewa
Edycja dokumentu: Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu pn.: Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni.
Utworzenie dokumentu: Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu pn.: Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni"
Edycja dokumentu: BA.6743.16.11.2021.DW - Wojciech Bacik i Monika Kruzel - budowa sieci wodociągowej z przyłączami
Edycja dokumentu: BA.6743.18.38.2021.ESD - PSG Sp. z o.o. - przebudowa sieci gazowej
Edycja dokumentu: BA.6743.18.43.2021.AN - rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz budową przyłaczy - z PSG Sp. z o.o.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.52.2021.AN- PSG Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy
Edycja dokumentu: BA.6743.18.50.2021.ESD - Konopka - rozbudowa wewn. instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.54.2021 MO - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej

2021-05-11

Edycja dokumentu: uchwała nr XXIX/272/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie powierzenia Gminie Radzionków zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3269S –ulicą Długą na terenie Gminy Radzionków
Utworzenie dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.
Utworzenie dokumentu: Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r.
Usunięcie dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r. - łączne
Usunięcie dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r. - łączne
Utworzenie dokumentu: Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.

| Następne