» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Projekty uchwał » Projekty uchwał z poprzednich sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2011 rok

Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 grudnia 2011 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 Typ: PDF, Rozmiar: 5575.13 KB
2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok Typ: PDF, Rozmiar: 14510.37 KB
3) w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 Typ: PDF, Rozmiar: 1218.08 KB
4) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą długu Typ: PDF, Rozmiar: 5057.13 KB
5) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
6) w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 16839.69 KB
7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach, której przedmiotem będą ... Typ: PDF, Rozmiar: 1100.86 KB
8) w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2011-2018 Typ: PDF, Rozmiar: 896.21 KB
9) załącznik do uchwały w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2011-2018 Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
10) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2012 rok Typ: PDF, Rozmiar: 4558.86 KB
11) w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2012 rok Typ: PDF, Rozmiar: 1701.26 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 29 listopada 2011 roku

Załączniki:
1) w sprawie aktualizacji załącznika do uchwały Nr XVI/177/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórsk Typ: ZIP, Rozmiar: 35115.21 KB
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognoza kwoty długu na lata 2011-2020 Typ: PDF, Rozmiar: 5623.29 KB
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok Typ: PDF, Rozmiar: 22933.87 KB
4) w sprawie wyrażenia zgody na przejecie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z Powiatu Lublinieckiego przez Powiat Tarnogórski Typ: PDF, Rozmiar: 780.31 KB
5) w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr VI/73/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON Typ: PDF, Rozmiar: 1285.87 KB
6) w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 4800.18 KB
7) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Profesjonalizm w Urzędzie" Typ: PDF, Rozmiar: 983.71 KB
8) w sprawie wyrażenia zgody na ponowne użyczenie nieruchomości położonej w Nakle Śląskim przy ulicy Parkowej dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim Typ: PDF, Rozmiar: 1345.21 KB
9) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/207/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zasad i warunków używania sztandaru Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 636.53 KB
10) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2012 rok Typ: PDF, Rozmiar: 808.83 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 25 października 2011 roku

Załączniki:
1) Zmiana statutu PZOFO Typ: PDF, Rozmiar: 947.28 KB
2) Strategia Rozwoju Kultury Typ: PDF, Rozmiar: 66466.74 KB
3) WPF Typ: PDF, Rozmiar: 4119.69 KB
4) Zmiana w budzecie Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok Typ: PDF, Rozmiar: 2293.52 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 września 2011 roku

Załączniki:
1) 1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok Typ: PDF, Rozmiar: 11621.96 KB
2) 2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognoza kwoty długu na lata 2011-2020 Typ: PDF, Rozmiar: 4463.25 KB
3) 3) w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości Typ: PDF, Rozmiar: 4629.03 KB
4) 4) w sprawie przyjęcia "Zasad korzystania z herbu, flag i innych weksyliów Powiatu Tarnogórskiego" Typ: PDF, Rozmiar: 3307.62 KB

Data wprowadzenia: 2011-09-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 30 sierpnia 2011 roku

Załączniki:
1) w sprawie zwolnienia w wysokości 10 % z opłat komunikacyjnych, ... Typ: PDF, Rozmiar: 782.41 KB
2) w sprawie zmiany i rozszerzenia zakresu realizowanych przez Powiat Tarnogórski zadań Wojewody Śląskiego z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, przekazanych porozumieniem z dnia 3 marca 2009 roku Typ: PDF, Rozmiar: 1936.06 KB
3) w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Typ: PDF, Rozmiar: 2413.37 KB
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok Typ: PDF, Rozmiar: 9753.86 KB
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognoza kwoty długu na lata 2011-2020 Typ: PDF, Rozmiar: 4083.11 KB
6) w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na koszt właściciela Typ: PDF, Rozmiar: 1117.38 KB
7) w sprawie poparcia działań Rad Sołeckich Gminy Ożarowice mających na celu objęcie Gminy Ożarowice obszarem działania zespołu ratownictwa medycznego właściwym dla Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 686.72 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 czerwca 2011r.

Załączniki:
1) projekty uchwał 28-06-2011 Typ: ZIP, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 31 maja 2011r.

Załączniki:
1) PLAN PRACY RADY POWIATU- ZMIANA Typ: DOC, Rozmiar: 81 KB
2) w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Tarnogórskiego na lata 2011 - 2020 Typ: DOC, Rozmiar: 30 KB
3) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późniejszymi zmianami Typ: DOC, Rozmiar: 92 KB
4) zmiany w budzecie Typ: XLSX, Rozmiar: 36.34 KB
5) zmiany w budzecie Typ: DOCX, Rozmiar: 23.99 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję 10 maja 2011r.

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 79.5 KB
2) Załącznik nr 2 Typ: DOC, Rozmiar: 74.5 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 kwietnia 2011r.

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 67 KB
2) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 58.5 KB
3) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 164 KB
4) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 50 KB
5) 1 Typ: LAPX, Rozmiar: 18.19 KB
6) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 32.5 KB
7) 1 Typ: LAPX, Rozmiar: 11.63 KB
8) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 27.5 KB
9) 1 Typ: LAPX, Rozmiar: 12.69 KB
10) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 36.5 KB
11) 1 Typ: XLS, Rozmiar: 48 KB
12) 1 Typ: XLS, Rozmiar: 41 KB
13) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 55 KB
14) 1 Typ: LAPX, Rozmiar: 14.22 KB
15) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 45 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 29 marca 2011r.

Załączniki:
1) 1 Typ: DOC, Rozmiar: 31 KB
2) 2 Typ: DOC, Rozmiar: 41.5 KB
3) 3 Typ: DOC, Rozmiar: 57.5 KB
4) 3a Typ: DOC, Rozmiar: 53.5 KB
5) 4 Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
6) 5 Typ: DOC, Rozmiar: 31.5 KB
7) 6 Typ: DOC, Rozmiar: 63.5 KB
8) 7 Typ: DOC, Rozmiar: 35.5 KB
9) 7a Typ: XLS, Rozmiar: 48 KB
10) 7b Typ: XLS, Rozmiar: 37.5 KB
11) 8 Typ: DOC, Rozmiar: 61 KB
12) 8a Typ: DOC, Rozmiar: 338.5 KB
13) 9 Typ: DOC, Rozmiar: 71 KB

Data wprowadzenia: 2011-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu w dniu 22 lutego 2011r.

Załączniki:
1) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr III/38/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Gór Typ: LAPX, Rozmiar: 11.46 KB
2) Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku cz.2 Typ: DOC, Rozmiar: 218 KB
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku cz.3 Typ: DOC, Rozmiar: 22.5 KB
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2020 Typ: DOC, Rozmiar: 33 KB
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2020 cz.2 Typ: XLS, Rozmiar: 43 KB
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2020 cz.3 Typ: XLS, Rozmiar: 32.5 KB
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok Typ: XLS, Rozmiar: 104 KB
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok CZ.2 Typ: DOC, Rozmiar: 44 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu w dniu 25 stycznia 2011r.

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty - Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności komisji za 2010 rok Typ: DOC, Rozmiar: 30.5 KB
2) 1a Typ: LAPX, Rozmiar: 29.28 KB
3) w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru budynku w Nakle Śląskim (gmina Świerklaniec) powstałego w dniu 28.12.2010 r. w wyniku wybuchu butli z gaze Typ: DOC, Rozmiar: 28 KB
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok Typ: DOC, Rozmiar: 62.5 KB
5) 4a Typ: XLS, Rozmiar: 20.5 KB
6) 4b Typ: XLS, Rozmiar: 84 KB
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB
8) 7a Typ: XLS, Rozmiar: 30.5 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-13

WIĘCEJ »
POWRÓT