» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów nieograniczonych » 2016 rok

Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2017 - 2019"

Symbol: AZ.ZP.272.4.16.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 373.48 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1622.62 KB

Data wprowadzenia: 2016-11-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice - kod statystyczny 241309_2, obrębów ewidencyjnych: Świętoszowice - identyfikator obrębu 0016, Czekanów - identyfikator obrębu 0002, Szałsza - identyfikator obrębu 0015, Przezchlebie - identyfikator obrębu 0013, Ziemięcice - identyfikator obrębu 0021"

Symbol: AZ.ZP.272.4.13.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 317.44 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2052.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-11-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: część 1 - Remont i przebudowa nawierzchni dziedzińca przed Kaplicą oraz naprawa zewnętrznych schodów wejściowych na dziedziniec zadania pn.: "Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Kaplicy w Brynku wraz z remontem i przebudową przyległych nawierzchni utwardzonych"

Symbol: AZ.ZP.272.4.14.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 252.15 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1666.92 KB

Data wprowadzenia: 2016-10-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Rozliczenie ksiąg wieczystych

Symbol: AZ.ZP.272.4.8.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. A i cz. B zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 257.21 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-część A oraz część B zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1518.6 KB

Data wprowadzenia: 2016-08-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Rozliczenie księgi wieczystej GL1T/00008425/0"

Symbol: AZ.ZP.272.4.6.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 223.92 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1342.53 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami, remont elewacji z obróbkami gzymsów międzykondygnacyjnych i rekonstrukcja drzwi wejściowych do budynku przy ul. Park 6 w Brynku

Symbol: AZ.ZP.272.4.3.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 346.24 KB
2) ogłoszenie o zamówieniu Typ: PDF, Rozmiar: 1251.16 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.ZP.272.4.4.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze oferty Typ: PDF, Rozmiar: 301.09 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1856.89 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Brynku, gmina Tworóg

Symbol: AZ.ZP.272.4.5.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 362.59 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1461.66 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.ZP.272.4.4.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 175.24 KB

Data wprowadzenia: 2016-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych przy ul. Legionów 35 w Tarnowskich Górach na cele administracyjno - biurowe

Symbol: AZ.ZP.272.4.2.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 287.53 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 1457.84 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup tuszy, taśm, tonerów i elementów grzewczych"

Symbol: AZ.ZP.272.4.7.2015

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 257.85 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 648.11 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ścieków po Zakładach Chemicznych TARNOWSKIE GÓRY w Tarnowskich Górach w okresie od dnia 01.04.2016 r. do 31.12.2019 r."

Symbol: AZ.ZP.272.4.6.2015

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 249.11 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 5608.89 KB

Data wprowadzenia: 2016-01-28

WIĘCEJ »
POWRÓT