Powiat tarnogórski - BIP
Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » Rejestr zmian

 Zmiany w dokumentach i menu BIP

2019-04-19 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 27/136/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał V sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 27/135/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych niektórych dróg położonych w miejscowości Toszek na terenie powiatu gliwickiego
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 27/134/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3311S - ulicy 1 Maja i ulicy Fabrycznej w Kaletach
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 27/133/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przekazania Gminom Powiatu Tarnogórskiego zadania Powiatu Tarnogórskiego związanego z przygotowanie i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 27/132/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Świerklańcu, obręb Świerklaniec, stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 27/131/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenie Justynie Schmidt - Łakomy - naczelnikowi Wydziału strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do prowadzenia spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 27/130/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 27/129/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019 - 2023"
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 27/128/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich Górach
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 27/127/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 27/126/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowskich Górach
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 27/125/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowskich Górach
 Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 kwietnia 2019 roku
 Utworzenie dokumentu: Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2019 roku

2019-04-18 Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o ostatecznym zakończeniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. Śląskiego. / kapliczki przydrożnej w miejscowości Karchowice (gm. Zbrosławice, pow. tarnogórski), przy ul. Bytomskiej, ul.Polnej, na działce 213/106, obr. 0006 Karchowice.
 Utworzenie dokumentu: Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2018 roku, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą
 Utworzenie dokumentu: Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku
 Edycja dokumentu: BA.6743.16.3.2019 - Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - budowa gazociągu średniego ciśnienia
 Utworzenie dokumentu: Bilans z wykonania budżetu
 Utworzenie dokumentu: Wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, przyjęcie granic nieruchomości: Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi przy skrzyżowaniu ulic Oparowej i Podłącznej w Ożarowicach w dniu 16.05.2019 o godzinie 10:30 Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi przy skrzyżowaniu ulic Oparowej i Podłącznej w Ożarowicach w dniu 16.05.2019 o godzinie 12:30
 Usunięcie pozycji menu: Bilans z wykonania budżetu
 Utworzenie pozycji menu: Bilans z wykonania budżetu
 Utworzenie dokumentu: Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w 2018 roku
 Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2019 roku
 Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2019 roku
 
 
| Następne

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR