Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2021-07-30

Edycja dokumentu: BA.6743.18.93.2021 MO - Ślązak, Safian, F.H.U. Joanna Kłosek - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami
Edycja dokumentu: BA.6743.14.34.2021.EKG - instalowanie - budowa wewnętrznej instalacji gazu - Marcin Krasówka
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.41.2021.EKG - Gmina Świerklaniec - budowa sieci oświetlenia ulicznego
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.40.2021.AB - PSG Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej n/c wraz z budową przyłącza gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.13.12.2021.RP - Kaszuba - Budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.88.2021 MO - Burczyk - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.38.2021 MH - Tauron Dystrybucja S.A. - Rozbudowa i przebudowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej
Edycja dokumentu: BA.6743.18.95.2021, wewnętrzna instalacja gazu - Marek Bereska
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 199/1005/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 199/1004/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 199/1003/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 3301S ulicy Górniczej w Tarnowskich Górach kategorii drogi powiatowej
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 199/1002/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu lokalu nr 1 położonego przy ul. Park 7 w Brynku, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego z przeznaczeniem na lokal mieszkalny
Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2021 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.18.82.2021.MO - Augustyn - siec wodociągowa
Edycja dokumentu: BA.6743.18.83.2021 MO - Gruca - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.11.3.2021 IDS- Sieć Badawcza Łukasiewicz-Remont sieci wodociągowej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.13.2021 AN -Poczta Polska S.A. - budowa wewnętrznej instalacji gazu

2021-07-29

Edycja dokumentu: BA.6743.18.94.2021.RP - Cichoń - Budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.14.29.2021.EKG - Andrzej Dul - instalowanie - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorordzinnym
Edycja dokumentu: BA.6743.18.84.2021.AN-Krzysztof Paździor -rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Edycja dokumentu: BA.6743.16.37.2021.EKG - instalowanie - budowa wewnętrznej instalacji gazu - Eugeniusz Czajka

2021-07-28

Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.95.2021, wewnętrzna instalacja gazu - Marek Bereska
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 198/1001/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu tarnogórskiego za 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 198/1000/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujących działki nr 215/12, 216/12, 217/12 położone w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 198/999/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Narolskiemu
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 198/998/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Krystynie Kosmali - Staroście Tarnogórskiemu
Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 lipca 2021 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.18.62.2021.RP- PSG Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej wraz z budową przyłącza
Edycja dokumentu: BA.6743.16.38.2021.MH - Tauron Dystrybucja S.A. - Przebudowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej
Edycja dokumentu: BA.6743.16.38.2021.MH - Tauron Dystrybucja S.A. - Przebudowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej
Edycja dokumentu: BA.6743.16.38.2021.MH - Tauron Dystrybucja S.A. - Przebudowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej
Edycja dokumentu: BA.6743.16.7.2021.KZ - Paruzel Ireneusz - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza i studzienką wodomierzową
Edycja dokumentu: BA.6743.18.92.2021 - wewnętrzna instalacja gazu - Bula Sylwia
Edycja dokumentu: BA.6743.16.7.2021.KZ - Paruzel Ireneusz - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza i studzienką wodomierzową
Edycja dokumentu: BA.6743.16.7.2021.KZ - Paruzel Ireneusz - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza i studzienką wodomierzową

2021-07-27

Edycja dokumentu: BA.6743.18.87.2021.RP - Katarzyna Głowacz, Kamil Jakubowski, Gerard Klica, Marta Klica, Tomasz Klica, Henryk Werner - rozbudowa sieci wodociągowej
Edycja dokumentu: BA.6743.19.13.2021 IDS- PPHU MIKOPOL - Przebudowa kolidujących kabli n/n
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.94.2021.RP - Cichoń - Budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.75.2021MO - Rabicka, Strzodka - rozbudowa sieci wodociągowej
Edycja dokumentu: BA.6743.18.82.2021.MO - Augustyn - siec wodociągowa
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.93.2021 MO - Ślązak, Safian, F.H.U. Joanna Kłosek - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o uchyleniu w całości decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r., nr 1/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach” i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.39.2021.AB - Lip - Budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.78.2021.AN - Zosia Kaliciak - budowa wewnętrznej instalacji gazu

2021-07-26

Edycja dokumentu: BA.6743.16.34.2021.MH - Bronisław Kulica - Budowa instalacji gazowej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.34.2021.MH - Bronisław Kulica - Budowa instalacji gazowej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.12.2021.RP - Kaszuba - Budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.16.36.2021.AB - Andrzej Wylężek - Budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Wykaz nieruchomości Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący nieruchomości położone w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o przetargu

| Następne