Powiat tarnogórski - BIP
Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » Rejestr zmian

 Zmiany w dokumentach i menu BIP

2019-06-24 Edycja dokumentu: Adaptacja pomieszczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach na cele sanitarne
 Edycja dokumentu: Adaptacja pomieszczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach na cele sanitarne
 Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Powiatu Tarnogórskiego położonej przy ul. Kościelnej 34 w Tarnowskich Górach.
 Edycja dokumentu: BA.6743.18.25.2019 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - siec wodociągowa
 Edycja dokumentu: Zawiadamiam, że w dniu 17.07 o godzinie 12:00 nastąpi: wznowienie znaków granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, przyjęcie granic nieruchomości, czynności dotyczyć będą działek nr 1821/351,1822/351,1823/351 z obrębu Żyglin
 Edycja dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych związanych z ustaleniem przebiegu granic działek nr 1430/354 i 1432/355 obręb Żyglin arkusz mapy 13, położonych przy ul.Brynickiej, na odcinku granicy z działkami nr 1431/354 i 1433/355.
 Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
 Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
 Utworzenie dokumentu: Zawiadamiam, że w dniu 17.07 o godzinie 12:00 nastąpi: wznowienie znaków granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, przyjęcie granic nieruchomości, czynności dotyczyć będą działek nr 1821/351,1822/351,1823/351 z obrębu Żyglin
 Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych związanych z ustaleniem przebiegu granic działek nr 1430/354 i 1432/355 obręb Żyglin arkusz mapy 13, położonych przy ul.Brynickiej, na odcinku granicy z działkami nr 1431/354 i 1433/355.
 Utworzenie dokumentu: Protokół z kontroli zawartych umów na dostawy, roboty budowlane, remontowe, świadczenie usług, obsługę prawną i innych w okresie od 04.04.2017 roku do 31.12.2018 roku

2019-06-21 Edycja dokumentu: BA.6743.18.23.2019 - Kłaczka - rozbudowa sieci wodociągowej
 Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.13.2019 - Z. P. R. E. TOP-POL - budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem kablowym SN

2019-06-19 Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR IX/105/2019 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028
 Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR IX/104/2019 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 37/229/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 37/228/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 36/217/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 36/216/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 36/215/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok
 Utworzenie dokumentu: Gierak-Pawlak Barbara
 Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.12.2019 - Małgorzata Chełska-Urbańska - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody
 Edycja dokumentu: Sodomska Małgorzata
 Edycja dokumentu: Jochlik Andrzej
 Utworzenie dokumentu: Matyja Robert
 
 
| Następne

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR