Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2022-06-28

Utworzenie dokumentu: BA.6743.12.23.2022.MH - budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym - Gulba, Krętkowska
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.147.2022 IDS - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w hali magazynowej - VBH Polska Sp. z o.o.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.66.2022 IDS - wewnętrzna instalacja gazu - Roman Bednarski "CROSS-BUD"
Edycja dokumentu: BA.6743.19.48.2022.RP - Damian Ścigała - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.126.2022.DW - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu - Dariusz Bednarek
Edycja dokumentu: Wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację: -instalacji do uboju zwierząt, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton masy ubojowej na dobę, - instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka), o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, udzielonego spółce Zakłady Mięsne „H.A.M.” Cichoń i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Szybowej 7 na mocy decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.06.2007 r. znak GOŚR/G.7644-2/07 (zmienionej decyzjami Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.07.2009 r. znak GOŚR/G.7644-2/09 oraz z dnia 05.12.2014 r. znak OŚR.G.6222.11.2014).
Utworzenie dokumentu: Wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację: -instalacji do uboju zwierząt, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton masy ubojowej na dobę, - instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka), o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, udzielonego spółce Zakłady Mięsne „H.A.M.” Cichoń i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Szybowej 7 na mocy decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.06.2007 r. znak GOŚR/G.7644-2/07 (zmienionej decyzjami Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.07.2009 r. znak GOŚR/G.7644-2/09 oraz z dnia 05.12.2014 r. znak OŚR.G.6222.11.2014).
Edycja dokumentu: BA.6743.18.140.2022.DW - wewnętrzna instalacja gazu - Marek i Dawid Skopowski, Agnieszka Sławik
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.146.2022.EKG - Adam Błondzik - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.16.46.2022.DW - wewnętrzna instalacja gazowa - Bogumiła i Janusz Lipok
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Referatu Katastru Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji
Edycja dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na wynajem lokalu
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na wynajem lokalu

2022-06-27

Edycja dokumentu: BA.6743.16.48.2022.AN - Brygida i Marian Hadyk - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
Edycja dokumentu: BA.6743.16.49.2022.RP - Budowa sieci gazowej śr/c. - PSG SP. z o.o.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.51.2022 MO - Karwat - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.50.2022 MO - wewnętrzna instalacja gazu - Sadawa
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.49.2022.RP - Budowa sieci gazowej śr/c. - PSG SP. z o.o.
Edycja dokumentu: Akty prawa miejscowego - obowiązujące
Edycja dokumentu: BA.6743.18.144.2022.AS - wewnętrzna instalacja gazu - Aniela Stempor
Edycja dokumentu: uchwała nr XXVIII/260/2021Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji, Terapii i Rozwoju Dziecka" w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.145.2022.MH - wewnętrzna instalacja gazu - Ewa Miller
Edycja dokumentu: uchwała nr XXXVII/345/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2028
Edycja dokumentu: uchwała nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok
Edycja dokumentu: uchwała nr XLIII/391/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2028
Edycja dokumentu: uchwała nr XLIII/390/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok
Edycja dokumentu: uchwała nr XLIII/389/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/260/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji, Terapii i Rozwoju Dziecka" w Tarnowskich Górach
Edycja dokumentu: BA.6743.18.144.2022.AS - wewnętrzna instalacja gazu - Aniela Stempor
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.144.2022.AS
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.143.2022 IDS - wewnętrzna instalacja gazu dla dwóch lokali mieszkalnych - Joachim Kluge
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.142.2022 EKG, wewnętrzna instalacja gazu , Damian Łysik
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie legalizacji urządzeń wodnych - w postaci dwóch wylotów DN 1800 mm do urządzenia wodnego - istniejącego rowu, usytuowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1263/23 obręb 0001 Radzionków.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek nr 1065/114 położonej w Ptakowicach
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.49.2022 MP, wewnętrzna instalacja gazu w lokalu mieszkalnym, Adrianna Binias - Konstanty

2022-06-24

Edycja dokumentu: uchwała nr XLIII/388/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2021 rok
Edycja dokumentu: INFORMACJA O PETYCJACH
Edycja dokumentu: REJESTR PETYCJI KIEROWANYCH DO STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Edycja dokumentu: REJESTR PETYCJI KIEROWANYCH DO RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Edycja dokumentu: Petycja 4.2022 w sprawie wznowienia zamkniętego połączenia linii kolejowej nr 144 na odcinku Tarnowskie Góry - Zawadzkie
Edycja dokumentu: Petycja 3.2022 w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej 3238S od węzła 007 do węzła 001 (ul. Strąków)
Edycja dokumentu: Petycja 2.2022 w sprawie montażu dwóch progów zwalniających na ul. Strąków w Zendku na odcinku 3238 D drogi powiatowej
Edycja dokumentu: Petycja 1.2022 w sprawie generalnego remontu drogi powiatowej 3210 S z miejscowości Zendek do miejscowości Strąków
Utworzenie dokumentu: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021 przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Edycja dokumentu: BA.6743.16.45.2022.AN- Józef Pogorzałek - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.48.2022.RP - Damian Ścigała - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
Edycja dokumentu: INFORMACJA O PETYCJACH
Edycja dokumentu: REJESTR PETYCJI KIEROWANYCH DO STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Edycja dokumentu: REJESTR PETYCJI KIEROWANYCH DO RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

| Następne