Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2023-12-08

Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: BA.6743.15.53.2023.ESD - Szydło - przebudowa budynku handlowego i zm. spos. użytk. na budynek mieszk. jedn.
Edycja dokumentu: BA.6743.15.53.2023.ESD - Szydło - przebudowa budynku handlowego i zm. spos. użytk. na budynek mieszk. jedn.
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 46/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

2023-12-07

Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.159.2023.MH - Marcin Janiczek, Anna i Dariusz Sekuła, Iwona i Dawid Nowak, Alicja i Piotr Kamińscy, Katarzyna i Krzysztof Drzyzga, Feel Art. Sp. z o.o. - rozbudowa sieci kanalizacyjnej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.170.2023.MH - Hałupka - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Edycja dokumentu: BA.6743.16.97.2023.RP - PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec - budowa sieci kanalizacji deszczowej
Edycja dokumentu: BA.6743.18.219.2023.ESD - Sójka - wewn. instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.219.2023.ESD - Sójka - wewn. instalacja gazu

2023-12-06

Edycja dokumentu: BA.6743.18.222.2023.RP - Krzysztof Ciupa - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.217.2023.DW - wewnętrzna instalacja gazowa - Adam Cieślik

2023-12-05

Edycja dokumentu: BA.6743.11.7.2023.ESD - Jaruszowiec - budowa sieci wod - kan
Edycja dokumentu: BA.6743.14.91.2023.ESD - Misiak - budowa sieci wodociągowej
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 9/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego w dniu 6 grudnia 2022 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.11.7.2023.ESD - Jaruszowiec - budowa sieci wod - kan
Utworzenie dokumentu: Zgłoszenie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nie wymagającej pozwolenia TRG2007F
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – 18 grudnia 2023 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego – 14 grudnia 2023 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych – 13 grudnia 2023 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska – 12 grudnia 2023 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu – 12 grudnia 2023 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.18.203.2023.EKG - kanalizacja sanitarna - Gmina Tarnowskie Góry
Edycja dokumentu: BA.6740.2.41.2023 - Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Gajowej w Miasteczku Śląskim.
Utworzenie dokumentu: BA.6740.2.41.2023 - Budowa ul. Gajowej w Miasteczku Ślaskim
Edycja dokumentu: BA.6743.18.221.2023.EKG - Seget - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa szybu dźwigu osobowego wraz z wymianą dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5"
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.222.2023.RP - Krzysztof Ciupa - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie darowizny.
Utworzenie pozycji menu: Darowizna

2023-12-04

Utworzenie dokumentu: IX aktualizacja planu postępowań na 2023 rok - Powiat Tarnogórski
Edycja dokumentu: BA.6743.18.98.2023.AB - Anna Woźniak - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.14.90.2023, wewnętrzna instalacja gazu, Ziobrowski Andrzej
Edycja dokumentu: uchwała nr LIX/483/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.86.2023.EKG - Piotr Nitschke - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym.
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym.
Utworzenie dokumentu: Uchwała Nr 4200/IV/130/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała Nr 4200/IV/132/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2024-2028
Utworzenie dokumentu: Uchwała Nr 4200/IV/131/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie Starosty Tarnogórskiego o wydaniu decyzji numer 1109/23 o pozwoleniu na budowę, na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania wiaty magazynowej na halę produkcyjno-magazynową w Kaletach przy ul. Fabrycznej, na działkach o numerach: 273/22, 276/22, 295/22

2023-12-01

Edycja dokumentu: BA.6743.12.27.2023 - Izabela, Sebastian Górny - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Edycja dokumentu: BA.6743.12.23.2023 MP
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku o wydanie decyzji ograniczającej sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Hanusku, gmina Tworóg, działki nr: 471/145 o pow. 0,0012 ha (arkusz 1)
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku o wydanie decyzji ograniczającej sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Hanusku, gmina Tworóg, obejmującej działkę nr: 412/40 o pow. 0,2087 ha (arkusz 1)
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku o wydanie decyzji ograniczającej sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Hanusku, gmina Tworóg, działki nr: 471/145 o pow. 0,0012 ha (arkusz 1)
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie Starosty Tarnogórskiego o wydaniu decyzji numer 1103/23 o pozwoleniu na budowę na przebudowę mostu drogowego w ciągu ulicy Wiejskiej w Brynku, na działkach o numerach: 295/68, 796/67, 682/8, 794/66, 376/84.

2023-11-30

Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.85.2023- Maria Bok-budynek mieszkalny jednorodzinny do 70 m2

| Następne