Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2021-02-24

Utworzenie dokumentu: Zgłoszenie instalacji emitującej pole elektromagnetyczne
Utworzenie dokumentu: Sesja w dniu 23 lutego 2021 roku
Edycja dokumentu: Rejestr uchwał Rady Powiatu
Przesunięcie dokumentu: Projekty uchwał na sesję w dniu 23 lutego 2021 roku
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.18.2021.MMP-Gwóźdź-Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym
Utworzenie dokumentu: BA.6743.12.2.2021 MP, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza gazu n/c
Edycja dokumentu: BA.6743.16.5.2021.DW - budowa sieci gazowej - Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Utworzenie dokumentu: Protokół z sesji w dniu 26 stycznia 2021 roku
Utworzenie pozycji menu: 2021 rok
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: BA.6743.14.9.2021.DW - budowa sieci wodociągowej - Sławomir Litkowiec
Utworzenie dokumentu: BA.673.13.3.2021.ESD - Gmina Tworóg - budowa sieci oświetlenia ulicznego

2021-02-23

Edycja dokumentu: BA.6743.14.8.2021 KZ - Tomasz Kubik - Budowa sieci wodociągowej
Edycja dokumentu: Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Edycja dokumentu: Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Edycja dokumentu: Ewidencja stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: BA.6743.14.7.2021.AB - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem
Edycja dokumentu: BA.6743.14.5.2021.AB - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.10.2021.KZ - Wojciech i Magdalena Bryła - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem

2021-02-22

Utworzenie dokumentu: Protokół Nr 26/21 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 stycznia 2021 roku
Edycja dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany drewnianej stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynku Zespołu Szkół Artystyczno – Projektowych przy ul. Legionów 35 w Tarnowskich Górach
Edycja dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany drewnianej stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynku Zespołu Szkół Artystyczno – Projektowych przy ul. Legionów 35 w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022
Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 11/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: BA.6743.16.2.2021. EKG - rozbudowa sieci gazowej z przyłączami - PSG Sp. z o.o.
Edycja dokumentu: BA.6743.16.2.2021. EKG - rozbudowa sieci gazowej z przyłączami - PSG Sp. z o.o.

2021-02-19

Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 168/875/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021 - 2028
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 168/874/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 168/873/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 168/872/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 168/871/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Obsługa stron poprzez portal internetowy online.
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 22/21 z posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego w dniu 21.01.2021r.
Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 10/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Tarnogórski i na jego zlecenie
Edycja dokumentu: BA.6743.16.35.2020.AB - Patryk Pikos - Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Edycja dokumentu: BA.6743.14.3.2021.AB - Anna i Huber Bojarczuk - Budowa wewnętrznej instalacji gazu

2021-02-18

Edycja dokumentu: Protokół nr 22/21 z posiedzenia Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska z dnia 19.01.2021 roku
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.2.2021 RP - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przełączeniem trzech istniejących przyłączy gazu i budową jednego przyłącza gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.14.3.2021.AB - Anna i Huber Bojarczuk - Budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.11.1.2021 OM - Alojzy Podworski - Budowa dwóch sieci wodociagowych
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.5.2021.DW - budowa sieci gazowej - Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Edycja dokumentu: BA.6743.15.1.2021 OM - Teresa Ziaja - Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.4.2021 EKG - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
Edycja dokumentu: BA.6743.18.10.2021.AN- Silesian Investment Center Sp. z o.o. - rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z przyłączami
Edycja dokumentu: BA.6743.18.8.2021 AN - MIDUS, Mirosław Dudziński, rozbudowa sieci wodociągowej i kanału sanitarnego

| Następne