Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2020-09-21

Utworzenie dokumentu: Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.10.2020 MP, sieć gazowa wraz z przyłączem, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa.
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa.
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa.
Edycja dokumentu: BA.6743.18.80.2020.MO - PSG Sp. z o.o. - rozbudowa sieci gazowej
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych działką 1640/126 a działkami 1639/126, 1593/126, 1592/126 obręb Zbrosławice. w dniu 20.10.2020 r. o godz. 11:00 miejsce rozpoczęcie czynności Zbrosławice, ul. 3 Maja 11
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.46.2020.DW - Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - rozbudowa sieci gazowej wraz z budową przyłącza gazu
Utworzenie dokumentu: ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków działka nr: 2973/330 obręb Bobrowniki Śląskie a działkami 316 obręb Bobrowniki, 313 obręb Bobrowniki Śląskie, 315 obręb Bobrowniki Śląskie w dniu 15.10.2020r o godz.11:00 w Tarnowskich Górach-Bobrownikach Śląskich przy ul. Świetlanej

2020-09-18

Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 130/727/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 130/726/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 130/725/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 130/724/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr XXII/213/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr XXII/212/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 126/718/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 126/717/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Edycja dokumentu: Zawiadomienie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w Tarnowskich Górach przy ul. Poczty Gdańskiej, na działce o numerze ewidencyjnym 273/166.
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 124/707/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 124/706/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskie na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 122/691/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 122/690/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 121/682/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 121/681/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w Tarnowskich Górach przy ul. Poczty Gdańskiej, na działce o numerze ewidencyjnym 273/166.
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 120/680/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 120/679/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: opinia o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.22.2020.OM - Gmina Radzionków - budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym

2020-09-17

Utworzenie dokumentu: Koordynator ds. dostępności
Edycja dokumentu: BA.6743.19.21.2020.OM - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami - ETAP II
Edycja dokumentu: BA.6743.19.20.2020.OM - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami - ETAP I
Edycja dokumentu: BA.6743.11.2.2020.OM - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - rozbudowa sieci gazowej
Edycja dokumentu: Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Utworzenie dokumentu: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. "Remont wieży zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim"
Edycja dokumentu: BA.6743.16.27.2020.DW - rozbudowa gazociągu oraz przyłącza gazu n/c - Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2020-09-16

Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.28.2020.PTC - sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY – TRG2021_B na dachu budynku wielorodzinnego wraz z instalacją elektryczną w Radzionkowie przy ul. Artura 1A, na działce o numerze ewidencyjnym 1395/44
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY – TRG2021_B na dachu budynku wielorodzinnego wraz z instalacją elektryczną w Radzionkowie przy ul. Artura 1A, na działce o numerze ewidencyjnym 1395/44
Edycja dokumentu: Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany nazwiska, adresu, nazwy firmy (dotyczy zmian tylko na terenie powiatu tarnogórskiego)
Edycja dokumentu: tablica dodatkowa na bagażnik samochodowy
Edycja dokumentu: BA.6743.14.44.2020.AB - Janusz Kotula - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Edycja dokumentu: Uchwała nr 131/728/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31sierpnia 2020 roku udzielenia pełnomocnictwa Pani Anecie Głowackiej
Przywrócenie dokumentu: Uchwała nr 131/728/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31sierpnia 2020 roku udzielenia pełnomocnictwa Pani Anecie Głowackiej
Edycja dokumentu: Uchwała nr 131/729/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31sierpnia 2020 roku udzielenia pełnomocnictwa Panu Pawłowi Burdziakowi
Edycja dokumentu: Uchwała nr 131/730/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Izabeli Mnich – dyrektorowi Zespołowi Szkół Specjalnych w Radzionkowie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu Erasmus+ KA 229 Współpraca szkół, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Przywrócenie dokumentu: Uchwała nr 131/729/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31sierpnia 2020 roku udzielenia pełnomocnictwa Panu Pawłowi Burdziakowi
Usunięcie dokumentu: Uchwała nr 131/728/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31sierpnia 2020 roku udzielenia pełnomocnictwa Pani Anecie Głowackiej
Usunięcie dokumentu: Uchwała nr 131/729/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31sierpnia 2020 roku udzielenia pełnomocnictwa Panu Pawłowi Burdziakowi

| Następne