Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2022-12-02

Utworzenie dokumentu: Dygudaj Daniel
Edycja dokumentu: uchwała nr XLVIII/415/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi złożonej przez panią C.K. na Starostę Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr XLVIII/414/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok
Edycja dokumentu: 2984. uchwała nr XLVIII/413/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2028
Edycja dokumentu: uchwała nr XLVIII/412/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok
Edycja dokumentu: uchwała nr XLVIII/411/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030”
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: 329/23 i 330/23 z działką sąsiednią 2627/17 (obręb Tarnowskie Góry) oraz działki 1583/22 z działką 2627/17 (obręb Tarnowskie Góry).
Edycja dokumentu: Zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w gminie Tarnowskie Góry, w obrębach 0019 Bobrowniki Śląskie, 0006 Nakło Śląskie, 0002 Orzech, 0001 Radzionków, z działkami sąsiednimi.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w gminie Tarnowskie Góry, w obrębach 0019 Bobrowniki Śląskie, 0006 Nakło Śląskie, 0002 Orzech, 0001 Radzionków, z działkami sąsiednimi.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.56.2022.KK - Budowa sieci elektroenergetycznej - Tauron Dystrybucja S.A.

2022-12-01

Edycja dokumentu: Uchwała nr 312/1482/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Tworogu.
Edycja dokumentu: Uchwała nr 312/1482/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Tworogu.
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 312/1480/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Świerklańcu.
Edycja dokumentu: Uchwała nr 312/1481/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Kaletach.
Edycja dokumentu: Uchwała nr 312/1482/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Tworogu.
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 312/1481/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Kaletach.
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 312/1482/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Tworogu.
Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 58/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 77/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie określenia struktury wewnętrznej i liczby stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.98.2022 MP, rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu, Pietryga Marek
Edycja dokumentu: BA.6743.18.259.2022.KK - budowa sieci gzowej Tarnowskie Góry - PSG Sp. z o.o.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.55.2022.RP - PSG Sp. z o.o. - przebudowa sieci gazowej śr/c.
Utworzenie dokumentu: Zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - zestaw do elektroforezy + zestaw doświadczalny - 4 zestawy, termocykler + zestaw doświadczalny - 2 zestawy
Edycja dokumentu: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.265.2022.MH - Budowa wewnętrznej instalacji gazu - Katarzyna Wonsik
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XLVIII/415/2022 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi złożonej przez panią C.K. na Starostę Tarnogórskiego
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XLVIII/414/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XLVIII/413/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2028
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XLVIII/412/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XLVIII/411/2022 w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030”
Utworzenie pozycji menu: Sesja XLVIII w dniu 29.11.2022r.
Utworzenie dokumentu: Wystąpienie
Utworzenie dokumentu: Wystąpienie
Utworzenie dokumentu: Postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistych omyłek w decyzji Starosty Tarnogórskiego nr GN.6821.8.1.2014 z dnia 26.10.2022r.
Utworzenie pozycji menu: postanowienia
Edycja dokumentu: BA.6743.11.7.2022.AS - rozbudowa sieci gazowej wraz z budową przyłącza w Potępie - PSG Sp. z o. o.

2022-11-30

Utworzenie dokumentu: Informacja o wyniku naboru-protokół końcowy z posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – 19 grudnia 2022 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego – 15 grudnia 2022 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 14 grudnia 2022 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska – 13 grudnia 2022 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu – 13 grudnia 2022 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego – 7 grudnia 2022 roku
Utworzenie dokumentu: Protokół z sesji w dniu 25 października 2022 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.12.53.2022 AR - Budowa wewnętrznej instalacji gazu - Janusz Szmidt
Edycja dokumentu: Uchwała nr XLVII/405/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 października 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
Utworzenie dokumentu: Protokół z sesji w dniu 13 października 2022 roku
Utworzenie dokumentu: Protokół z sesji w dniu 27 września 2022 roku
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania

| Następne