Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2023-06-02

Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.32.2023 MP, wewnętrzna instalacja gazu, Grzegorz Możdżeń
Utworzenie dokumentu: Torbus Stanisław
Utworzenie dokumentu: Gatys Irena
Utworzenie dokumentu: Rudzka Beata
Utworzenie dokumentu: Raport o stanie Powiatu Tarnogórskiego za 2022 rok
Utworzenie dokumentu: Bentkowski Janusz
Edycja dokumentu: BA.6743.13.20.2023.MO - Makowski - budynek mieszkalny jednorodzinny
Edycja dokumentu: BA.6743.16.48.2023.MO - Dziewior - budynek mieszkalny jednorodzinny
Edycja dokumentu: BA.6743.18.62.2023.MO - Nowicki - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.86.2023 IDS - Michał Tarnogórski - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.87.2023 IDS - Antoni Gacki - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.85.2023.AS - przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym - Bronisław Bielawski

2023-06-01

Edycja dokumentu: BA.6743.14.20.2023 - Anna Kapela Usiak, Mateusz Usiak - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.74.2023 - Słodczyk - sieć wodociągowa
Utworzenie dokumentu: Cyba Kornelia
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.84.2023.KK - wewnętrzna instalacja gazu - Aleksandra Karch
Utworzenie dokumentu: Caus Józef
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla obrębu 0008 Księży Las, w jednostce ewidencyjnej Zbrosławice
Utworzenie dokumentu: Grabowski Adam
Utworzenie dokumentu: Chabiński Janusz
Edycja dokumentu: Rejestr aktów prawa miejscowego
Edycja dokumentu: BA.6743.18.79.2023.AS - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - Ewa Jałowiecka
Utworzenie dokumentu: Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku
Utworzenie dokumentu: BA.6743.12.12.2023.AS - rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym - Aleksander Kocold
Utworzenie dokumentu: Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2022 roku, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą
Utworzenie dokumentu: Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w 2022 roku
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.31.2023.AS - budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym - Beata Bujoczek
Edycja dokumentu: BA.6743.13.6.2023.DW - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Dawid i Janusz Hadzik
Edycja dokumentu: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem.
Edycja dokumentu: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem.

2023-05-31

Edycja dokumentu: BA.6743.15.27.2023.AS - wewnętrzna instalacja gazu - Dariusz Duda
Edycja dokumentu: BA.6743.15.27.2023.AS - wewnętrzna instalacja gazu - Dariusz Duda
Utworzenie dokumentu: Haba Rafał
Utworzenie dokumentu: Wyligała Artur
Edycja dokumentu: Załącznik Nr LIV/450/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2023 r.
Utworzenie dokumentu: Załącznik Nr LIV/450/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2023 r.
Utworzenie dokumentu: Haba Hanna
Utworzenie dokumentu: Mikołajczyk Alicja
Utworzenie dokumentu: Szeliga Izabela
Edycja dokumentu: BA.6743.19.30.2023 MP, Władysław Twardowski, wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: Akty prawa miejscowego - obowiązujące
Edycja dokumentu: uchwała nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok
Edycja dokumentu: uchwała nr XLIX/421/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023-2028
Edycja dokumentu: uchwała nr XIV/151/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
Edycja dokumentu: uchwała nr XV/159/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej
Edycja dokumentu: uchwała nr LIV/452/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023-2028
Edycja dokumentu: uchwała nr LIV/451/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok
Edycja dokumentu: uchwała nr LIV/450/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż Powiat Tarnogórski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Edycja dokumentu: uchwała nr LIV/449/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Śląskim w sprawie wykonywania przez Powiat Tarnogórski zadania dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej,
Edycja dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie

| Następne