Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2021-10-18

Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.60.2021.EKG - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza elektroenergetycznego i remnot nawierzchni drogowej - Gmina Świerklaniec
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.59.2021.EKG - rozbudowa sieci wodociągowej - Michał Hanzel
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.63.2021.AB - rozbudowa oświetlenia przedszkola w Kopienicy - Gmina Zbrosławice
Edycja dokumentu: BA.6743.16.53.2021.DW - rozbudowa sieci wodociągowej - DELIKATESY s.c. Tomasz Kubik, Beata Kubik
Edycja dokumentu: BA.6743.16.54.2021.DW - rozbudowa sieci wodociągowej - Dariusz Nakonowski
Utworzenie dokumentu: Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 216/1066/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwał nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 216/1065/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 214/1059/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 214/1058/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXIV/311/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXIV/310/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 212/1051/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 212/1050/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 211/1046/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 211/1045/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 206/1027/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 207/1035/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 207/1034/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXIII/304/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXIII/303/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 206/1026/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 206/1025/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 202/1017/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 202/1016/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 199/1005/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 199/1004/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Edycja dokumentu: BA.6743.14.60.2021 EKG - budowa sieci oświetlenia terenu rekreacyjno - sportowego - Gmina Zbrosławice
Edycja dokumentu: BA.6743.14.60.2021 EKG - budowa sieci oświetlenia terenu rekreacyjno - sportowego - gmina Zbrosławice

2021-10-15

Edycja dokumentu: BA.6743.13.22.2021.ESD - Bełczowski - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.22.2021 - Bełczowski - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.14.59.2021.AB - Tomasz Saternus - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.58.2021 EKG - Graf Sp. z o.o. - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.57.2021 MH - Marek Tomczyk -Wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.137.2021.AN-Bogusław Proszowski- rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - odcinka istniejącego rowu na działkach o nr ewidencyjnych 2870/272, 2871/272, 2872/272, 2873/272 obręb Świerklaniec, położonych przy ul. Damrota, polegającą na jego odcinkowym zarurowaniu.

2021-10-14

Edycja dokumentu: BA.6743.19.19.2021 IDS -Tobor Dariusz, Krzysztof -Wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: BA.6743.13.19.2021.AN- Irena Weintritt- budowa wewnętrznej instalacji gazu oraz zbiornika naziemnego dla potrzeb budynku mieszkalnego

2021-10-13

Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: BA.6743.14.56.2021.AB - Irena i Edwin Sobańscy - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 216/1067/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 października 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu Aktualizacji nr 8/2021 Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa śląskiego
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 216/1066/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwał nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 216/1065/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 216/1064/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 października 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Małgorzacie Grzesiakowskiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 października 2021 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.19.17.2021 IDS - Wojciech Pietryga- wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.19.18.2021 PTC, budowa wewnętrznej instalacji gazu, K. Kalus

2021-10-12

Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.135.2021.ESD - Musialik - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.21.2021.RP - przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu - Cargill Poland Sp. z o.o.

| Następne