Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2024-05-17

Utworzenie dokumentu: Wystąpienia publiczności na sesjach i komisjach Rady Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: BA.6743.17.6.2024.AB - Hadzińska - budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny
Edycja dokumentu: BA.6743.16.40.2024.AB - Ewa Jędralczyk - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 31/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Zespole ds. Edukacji w Wydziale Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi

2024-05-16

Edycja dokumentu: BA.6743.18.79.2024.DW - wewnętrzna instalacja gazu - Katarzyna i Kamil Krzystecko
Edycja dokumentu: BA.6743.18.73.2024.AB - Krystyna Ożdżyńska - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 30/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.22.2024.KK - wewnetrzna instalacja gazu - Piotr, Katarzyna Zrałek
Edycja dokumentu: BA.6743.16.38.2024.EKG - Bogusława Bramorska - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.52.2024.ESD - T-SOFT Przedstawiciel Candle Corporation Michał Tomys- kanalizacja deszczowa
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry, obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczoną jako działka nr 2924/48 o powierzchni 0,0019 ha
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry, obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczoną jako działka nr 2914/203 o powierzchni 0,0098 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym.

2024-05-15

Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.83.2024.RP - Łukasz Tabiś - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa sześciu przyłączy
Edycja dokumentu: uchwała nr I/35/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Tarnogórskiego do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego czynności związanych z podróżą służbową
Edycja dokumentu: uchwała nr I/34/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego VII kadencji na 2024 rok
Edycja dokumentu: uchwała nr I/33/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej
Edycja dokumentu: uchwała nr I/32/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/27/99 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich
Edycja dokumentu: uchwała nr I/31/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/30/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/29/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/28/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/27/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/26/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/25/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/24/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/23/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
Edycja dokumentu: uchwała nr I/22/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
Edycja dokumentu: uchwała nr I/21/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i określenia liczby jej członków
Edycja dokumentu: uchwała nr I/20/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska
Edycja dokumentu: uchwała nr I/19/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska
Edycja dokumentu: uchwała nr I/18/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska i określenia liczby jej członków
Edycja dokumentu: uchwała nr I/17/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu
Edycja dokumentu: uchwała nr I/16/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu
Edycja dokumentu: uchwała nr I/15/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu i określenia liczby jej członków
Edycja dokumentu: uchwała nr I/14/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
Edycja dokumentu: uchwała nr I/13/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
Edycja dokumentu: uchwała nr I/12/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów i określenia liczby jej członków
Edycja dokumentu: uchwała nr I/11/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/10/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/9/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego i określenia liczby jej członków
Edycja dokumentu: uchwała nr I/8/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie stwierdzenia wyboru nieetatowego członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/7/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/6/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/5/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/4/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/3/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/2/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/1/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.82.2024 IDS - Elżbieta Dudek - przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Edycja dokumentu: BA.6743.18.65.2024.MH - Veolia Południe Sp. z o.o. - budowa sieci cieplnej

| Następne