Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2020-11-30

Utworzenie dokumentu: BA.6740.18.111.2020 MO - przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego - Carscy
Edycja dokumentu: BA.6743.18.106.2020.ESD - PSG Sp. z o.o. - rozbudowa sieci gazowej, budowa przyłącza gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.24.2020.OM - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej śr/c wraz z budową przyłącza gazu
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką 448/29 AR 10, a 447/27 AR 10 oraz 355/34 AR 10 w gminie Radzionków.
Usunięcie dokumentu: Statut Powiatu - tekst ujednolicony
Edycja dokumentu: Akty prawa miejscowego - obowiązujące
Edycja dokumentu: uchwała nr XV/163/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Edycja dokumentu: Uchwała nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Edycja dokumentu: uchwała nr XV/156/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028
Edycja dokumentu: uchwała nr XXV/230/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Edycja dokumentu: uchwała nr XXV/231/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028
Edycja dokumentu: uchwała nr XXV/232/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

2020-11-27

Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.15.2020 MP, przebudowa sieci wodociągowej, Zakład Gospodarki Nieruchomościami
Utworzenie dokumentu: BA.6743.12.23.2020 MP, sieć ciepłownicza i przyłącza, Veolia Południe Sp. z o.o.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.41.2020.DW - budowa sieci wodociągowej - Sebastian Pruchniak, Czesław Kowalczyk, Agnieszka i Roman Kokott, Magdalena Skalec

2020-11-26

Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.61.2020.AB - Gmina Zbrosławice - budowa oświetlenia ulicznego
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.110.2020.ESD - SILESIA HOUSE s.c. - budowa sieci wodociągowej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.11.4.2020.OM - GEKOPLAST S.A. - Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN
Edycja dokumentu: Zawiadomienie, wykonawca geodezyjny GEO-NORD s.c. z siedzibą w Częstochowie zawiadamia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Niezdara, przy ul. Dolnej 51.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie, wykonawca geodezyjny GEO-NORD s.c. z siedzibą w Częstochowie zawiadamia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Niezdara, przy ul. Dolnej 51.
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – 14 grudnia 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku – 10 grudnia 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych – 9 grudnia 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska – 8 grudnia 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu – 8 grudnia 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego – 3 grudnia 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego – 3 grudnia 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – 1 grudnia 2020 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.18.109.2020.RP - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej n/c
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 150/801/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem XXIV sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego
Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 listopada 2020 roku
Utworzenie dokumentu: ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. "Remont wieży zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim"
Przesunięcie dokumentu: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. "Remont wieży zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim"
Edycja dokumentu: BA.6743.15.14.2020 MP, gazociąg wraz z przyłączem, PSG Sp. z o.o.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.109.2020.RP - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej n/c
Utworzenie dokumentu: Protokół z sesji w dniu 27 października 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Protokół z sesji w dniu 29 września 2020 roku

2020-11-25

Utworzenie dokumentu: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Restauracja i konserwacja elewacji budynku II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - ETAP 2
Przesunięcie dokumentu: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Izolacja ścian fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, ul. Karola Miarki 17 – I etap
Utworzenie dokumentu: ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Izolacja ścian fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, ul. Karola Miarki 17 – I etap.
Edycja dokumentu: BA.6743.14.44.2020.AB - Janusz Kotula - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych i o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w gminie Miasteczko Śląskie, obręb Żyglin i Miasteczko Śląskie.
Edycja dokumentu: Rejestr uchwał Rady Powiatu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.92.2020.RP - Krzysztof Wermiński - Budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Informacja z otwarcia ofert zamówienia pn. : "Rozbiórka basenu na terenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach"
Utworzenie dokumentu: Sesja w dniu 24 listopada 2020 roku
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXV/230/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXV/231/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXV/232/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXV/233/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie apelu o zmianę polecenia Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie utworzenia dalszych łóżek dla chorych z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach

| Następne