Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2022-01-17

Edycja dokumentu: BA.6743.14.3.2022 MO - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem

2022-01-14

Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia, wyznaczenia, ustalenia granic działki do celów ewidencyjnych, oznaczonej numerem geodezyjnym 381/164 z działkami sąsiednimi o nr 195/143 i 383/164.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.80.2021.MH - Krystian Kapica - budowa instalacji gazowej
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie Starosty Tarnogórskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przenośników taśmowych do transportu pyłu stalowniczego wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz przebudowę magazynu materiałów tlenkowych na terenie zakładu przemysłowego Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A.
Utworzenie dokumentu: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

2022-01-13

Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 1/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Utworzenie pozycji menu: 2022 rok
Edycja dokumentu: Kompetencje Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Edycja dokumentu: Kompetencje Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.4.2022.AN- Agnieszka Kukla- wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.5.2022.MMP- VBH Sp. z o.o.-rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu

2022-01-12

Edycja dokumentu: Stasińska Agnieszka
Edycja dokumentu: BA.6743.18.142.2021 MO - II-INWESTYCJE CL S.A. - rozbudowa sieci gazowej
Edycja dokumentu: BA.6743.18.142.2021 MO - II-INWESTYCJE CL S.A. - rozbudowa sieci gazowej
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 236/1150/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 236/1149/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Edycja dokumentu: Uchwała nr 236/1148/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanej komórki organizacyjnej
Edycja dokumentu: Uchwała nr 236/1147/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli
Edycja dokumentu: Uchwała nr 236/1146/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Józefowi Causowi – dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych z siedzibą w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Uchwały nr 236/1148/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanej komórki organizacyjnej
Utworzenie dokumentu: Uchwały nr 236/1147/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli
Utworzenie dokumentu: Uchwały nr 236/1146/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Józefowi Causowi – dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych z siedzibą w Tarnowskich Górach
Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2021 roku
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.1.2022.ESD - Kowalski - sieć wodociągowa
Edycja dokumentu: BA.6743.15.34.2021 IDS - FHU "INŻ-SANIT" Beata Ptak- wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.16.76.2021.EKG - PSG Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza
Utworzenie dokumentu: Usunięto zgodnie z art. 25c ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
Usunięcie dokumentu: Łoziński Krzysztof
Usunięcie dokumentu: Kupny Mariusz
Usunięcie dokumentu: Kowolik Stanisław
Usunięcie dokumentu: Kosmala Krystyna
Usunięcie dokumentu: Korpak Józef
Usunięcie dokumentu: Jochlik Gustaw
Usunięcie dokumentu: Gwóźdź Kazimierz
Usunięcie dokumentu: Gryc Jan
Usunięcie dokumentu: Galios Lucjan
Usunięcie dokumentu: Elwart Andrzej
Usunięcie dokumentu: Morawiec Adam
Usunięcie dokumentu: Ożga Maria
Usunięcie dokumentu: Parys Marcin
Usunięcie dokumentu: Słodczyk Jerzy
Usunięcie dokumentu: Sporoń Michał
Usunięcie dokumentu: Szukalski Marian
Usunięcie dokumentu: Ślepaczuk Jarosław
Usunięcie dokumentu: Torbus Stanisław
Usunięcie dokumentu: Trzęsiok Krystyna
Usunięcie dokumentu: Wieczorek Stanisław
Usunięcie dokumentu: Wilk Sławomir
Usunięcie dokumentu: Czapla Jarosław
Usunięcie dokumentu: Burdziak Józef

| Następne