Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2022-01-12

Usunięcie dokumentu: Ślepaczuk Jarosław
Usunięcie dokumentu: Torbus Stanisław
Usunięcie dokumentu: Trzęsiok Krystyna
Usunięcie dokumentu: Wieczorek Stanisław
Usunięcie dokumentu: Wilk Sławomir
Usunięcie dokumentu: Czapla Jarosław
Usunięcie dokumentu: Burdziak Józef
Usunięcie dokumentu: Chmiel Adam
Usunięcie dokumentu: Burdziak Józef
Usunięcie dokumentu: Baron Adam
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Edycja dokumentu: Ewidencja uczniowskich klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Edycja dokumentu: Ewidencja stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: Ewidencja fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: BA.6743.15.1.2022.MMP - PSG Sp. z o.o.- sieć gazowa
Edycja dokumentu: BA.6743.12.16.2021 MP, wewnętrzna instalacja gazu - Horzela Aniela

2022-01-11

Edycja dokumentu: BA.6743.14.76.2021.MH - Urszula Białas - instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.67.2021.MH - Magdalena Helios - Szymkiewicz - instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.76.2021.MH - Urszula Białas - instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.2.2022.AB - ASPA Sp. z o.o. - Budowa sieci gazowej ŚR/P
Edycja dokumentu: Aktualne zasady i procedury budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr XXXVI/334/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII/184/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.4.2022.RP - PSG Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.3.2022.DW - budowa sieci gazowej - Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o udzieleniu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu pod nazwą "Oczyszczalnie Ścieków Ożarowice" z siedzibą w Ożarowicach, przy ul. Tarnogórskiej 67, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu ścieków komunalnych z oczyszczalni do wód płynących rzeki Brynicy oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu oczyszczalni do wód płynących rzeki Brynicy.
Utworzenie pozycji menu: zawiadomienia
Usunięcie pozycji menu: zawiadomienia
Utworzenie pozycji menu: zawiadomienia
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – 24 stycznia 2022 roku
Edycja dokumentu: Cennik za sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych.
Utworzenie dokumentu: Cennik za sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych.
Edycja dokumentu: BA.6743.18.190.2021.AN- PSG Sp. z o.o. - budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami
Utworzenie pozycji menu: obwieszczenia
Edycja dokumentu: BA.6743.18.190.2021.AN- PSG Sp. z o.o. - budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami
Utworzenie pozycji menu: 2022 rok
Usunięcie dokumentu: Lista rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych.
Edycja dokumentu: BA.6743.14.1.2022.EKG - wewnętrzna instalacja gazu - Bernard Kocyba

2022-01-10

Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.1.2022.RP - PSG Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z budową przyłącza
Utworzenie dokumentu: Wystąpienie pokontrolne - Technikum nr 13 w Radzionkowie
Edycja dokumentu: BA.6743.18.158.2021 - Parafia Rzysmkokatolicka MBKP - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA W POWIECIE TARNOGÓRSKIM- INFORMACJE OGÓLNE
Utworzenie dokumentu: Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2022 roku.
Edycja dokumentu: BA.6743.16.96.2021.EKG - wewnętrzna instalacja gazu - Leporis Bączkowicz Losa Spółka jawna
Edycja dokumentu: BA.6743.16.95.2021.EKG - wewnętrzna instalacja gazu - Leporis Bączkowicz Losa Spółka jawna
Edycja dokumentu: BA.6743.16.95.2021.EKG - wewnętrzna instalacja gazu - Leporis Bączkowicz Losa Spółka jawna

2022-01-05

Edycja dokumentu: BA.6743.18.164.2021 MO - Ratuszny - Sieć ciepłownicza
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.3.2022 MO - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem

Poprzednie | Następne