Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2022-05-17

Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.26.2022 MP, wewnętrzna instalacja gazu , Domogała Ireneusz
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.100.2022.MH - budowa wewnętrznej instalacji gazu - Grajoszek
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach związanych ze wznowieniem/wyznaczeniem znaków granicznych działek ewidencyjnych 798/171 i 799/171 z działkami 711/172 i 800/171 położonych w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 79

2022-05-16

Utworzenie dokumentu: Płaszczymąka Sylwia
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.20.2022 MO - Frączek - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Szwajnoch Anna
Edycja dokumentu: BA.6743.19.20.2022.AB - Józef Sznajder - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.91.2022.AB - "WITEX" Eugeniusz Witek - rozbudowa sieci wodociągowej i kanału sanitarnego
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.13.2022.DW - wewnętrzna instalacja gazowa - Janusz Drzyzga
Edycja dokumentu: BA.6743.19.26.2022.AS - Krystyna Szota - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 259/1247/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 1
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 259/1245/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6
Utworzenie dokumentu: BA.6743.12.15.2022.RP - Jan Jenczek - budowa wewnętrznej instalacji gazowej

2022-05-13

Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.19.2022.AB - Przysło - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nie wymagającej pozwolenia 32012 (32012N!) MIASTECZKO ŚLĄSKIE PLAY (KKA_MIASTECSL_MIASTECZKOSLA)
Edycja dokumentu: BA.6743.13.10.2022 MO - Gołkowski - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem
Edycja dokumentu: BA.6743.18.102.2022 MO - Gołkowski - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.102.2022 MO - Gołkowski - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.14.46.2022 MO - Głogowska - Krystyna Głogowska
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.108.2022.AN- Markowska Izabela-wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, zebranych z odcinków ulic Zagórskiej, Opolskiej, Ułańskiej, Obwodowej i Opatowickiej.

2022-05-12

Utworzenie dokumentu: Morawiec Adam
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.25.2022.AS - wewnętrzna instalacja gazu - Wylężek
Edycja dokumentu: BA.6743.15.17.2022.ESD - PSG Sp. z o.o. - sieć gazowa śr/c
Utworzenie dokumentu: BA.6743.12.14.2022.MH - budowa wewnętrznej instalacji gazu - Jan Wylężek
Edycja dokumentu: BA.6743.14.39.2022.EKG - budowa wewnętrznej instalacji gazu - Hubert Jarzombek
Edycja dokumentu: BA.6743.18.103.2022 EKG - budowa wewnętrznej instalacji gazu - Piotr Ochmann
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.34.2022 EKG - wewnętrzna instalacja gazu - Danuta Ganzera
Utworzenie dokumentu: Kosmala Krystyna
Utworzenie dokumentu: Dzwonkowski Mariusz
Utworzenie dokumentu: Machura Barbara
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie wyniku postępowania dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie wyniku postępowania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach
Edycja dokumentu: BA.6743.19.31.2022 BR - wewnętrzna instalacja gazu - Gowik Antoni
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.33.2022 - Jacek Tyczka - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.12.12.2022.AN - Roman Michlik - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu

2022-05-11

Edycja dokumentu: BA.6743.18.107.2022 MO - Kuta - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.13.10.2022 MO - Gołkowski - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.107.2022 MO - Kuta - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.13.10.2022 MO - Gołkowski - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem
Edycja dokumentu: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Usunięcie dokumentu: BA.6743.18.106.2022.AB - Anna Nowak, Anna i Adam Łokieć, Wojciech Biszof - rozbudowa sieci wodociągowej i budowa 3 przyłączy wodno-kanalizacyjnych
Usunięcie dokumentu: BA.6743.18.106.2022.AB - Anna Nowak, Anna i Adam Łokieć, Wojciech Biszof - rozbudowa sieci wodociągowej i budowa 3 przyłączy wodno-kanalizacyjnych
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.106.2022.AB - Anna Nowak, Anna i Adam Łokieć, Wojciech Biszof - rozbudowa sieci wodociągowej i budowa 3 przyłączy wodno-kanalizacyjnych
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.106.2022.AB - Anna Nowak, Anna i Adam Łokieć, Wojciech Biszof - rozbudowa sieci wodociągowej i budowa 3 przyłączy wodno-kanalizacyjnych
Utworzenie dokumentu: Zgłoszenie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nie wymagającej pozwolenia BT26258_ŚWIERKLANIEC 1
Edycja dokumentu: BA.6743.18.97.2022, wewnętrzna instalacja gazu - Józef Łysik

2022-05-10

Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.105.2022 IDS - Zakład Budowlany Majster Robert Dzieja - wewnętrzna instalacja gazu w dwóch budynkach , 2 lokalowych budynek nr 1 i 2
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.104.2022 IDS - Zakład Budowlany Majster Robert Dzieja - wewnętrzna instalacja gazu w dwóch budynkach , 2 lokalowych budynek nr 3 i 4
Edycja dokumentu: BA.6743.18.99.2022, Mrozek Alicja, Wewnętrzna instalacja gazu

Poprzednie | Następne