Transmisje Sesji Rady Powiatu

Informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

  • Sesja na Żywo
  • 2023 rok
  • 2022 rok
  • 2021 rok
  • 2020 rok
  • 2019 rok
  • 2018 rok