Transmisja i nagrania sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Dostosowanie zarejestrowanych wcześniej nagrań z sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego do wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zakończenia sesji.