» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 53/258/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2011 rok

Symbol: 53/258/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 53/258/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 87.63 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/257/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 53/257/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 53/257/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 547.49 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/256/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 53/256/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 53/256/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 1508.77 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/255/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 53/255/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 53/255/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 99.12 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/254/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 53/254/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 53/254/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 473.9 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/264/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Kolejowej

Symbol: 53/262/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 53/264/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 562.05 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/263/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a

Symbol: 53/262/2011

Załączniki:
1) Uchwala nr 53/263/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 305.07 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/262/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach.

Symbol: 53/262/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 53/262/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 41.5 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/261/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2011 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 53/261/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 53/261/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 97.55 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/260/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle Śląskim przy ul. Cmentarnej

Symbol: 53/260/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 53/260/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 698.32 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/259/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Eugeniuszowi Wesołkowi - Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 53/259/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 53/259/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 75.71 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/253/2011 bZarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr III/53/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których Powiat Tarnogórski jest organem prowadzącym

Symbol: 53/253/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 53/253/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 112.63 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/252/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie letnim 2011 r. w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

Symbol: 53/252/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 53/252/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 74.92 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/251/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Świerklaniec darowizny nieruchomości położonej w Nakle Śląskim pomiędzy ul. Cmentarną i Aleją Lipową

Symbol: 53/251/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 53/251/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 63.11 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 53/250/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zwolnienia w wysokości 10 % z opłat komunikacyjnych tj. od wydania nowych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych osób zamieszkałych na terenie Powiatu Tarnogórskiego, którym administracyjnie zostały zmienione dane adresowe

Symbol: 53/250/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 53/250/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 70.27 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/249/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011 - 2016"

Symbol: 53/249/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 53/249/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 1215.67 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-17

WIĘCEJ »
POWRÓT