» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Geodeta Powiatowy

Tytuł:  Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych

Załączniki:
1) karta informacyjna
2) wniosek

Data wprowadzenia: 2019-07-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uwierzytelnienie dokumentacji

Załączniki:
1) Wniosek
2) Karta informacyjna

Data dokumentu: 2007-12-21

Data wprowadzenia: 2019-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zgłoszenie roboty geodezyjnej

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data dokumentu: 2007-12-21

Data wprowadzenia: 2019-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Złożenie projektu na posiedzenie Zespołu ds koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia

Załączniki:
1) Wniosek
2) Karta informacyjna

Data dokumentu: 2007-12-21

Data wprowadzenia: 2019-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Załączniki:
1) karta informacyjna
2) wniosek o aktualizację danych egib
3) wniosek o aktualizację danych identyfikacyjnych właściciela

Data dokumentu: 2007-12-21

Data wprowadzenia: 2019-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rejestrowanie umowy dzierżawy

Załączniki:
1) wniosek
2) karta inrofmacyjna

Data wprowadzenia: 2018-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Sporządzenie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Załączniki:
1) karta informacyjna
2) wniosek

Data dokumentu: 2007-12-21

Data wprowadzenia: 2018-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  wydawanie zaświadczeń z ewidencji gruntów i budynków

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2018-06-04

WIĘCEJ »