» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Geodeta Powiatowy

Tytuł:  Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej / mapy ewidencji gruntów i budynków

Symbol: P1

Załączniki:
1) Formularz P1 Typ: DOCX, Rozmiar: 23.09 KB
2) Formularz P Typ: DOCX, Rozmiar: 27.23 KB

Data dokumentu: 2020-08-24

Data wprowadzenia: 2024-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek o udostępnienie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Symbol: P

Załączniki:
1) Formularz P Typ: DOCX, Rozmiar: 27.23 KB

Data dokumentu: 2020-08-24

Data wprowadzenia: 2024-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków

Symbol: EGiB

Załączniki:
1) Wniosek EGiB Typ: PDF, Rozmiar: 270.71 KB

Data dokumentu: 2020-08-24

Data wprowadzenia: 2020-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek o udostępnienie innych materiałów

Symbol: P7

Załączniki:
1) Formularz P7 Typ: DOCX, Rozmiar: 22.53 KB

Data dokumentu: 2020-08-24

Data wprowadzenia: 2020-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB

Symbol: P6

Załączniki:
1) Formularz P6 Typ: DOCX, Rozmiar: 22.47 KB

Data dokumentu: 2020-08-24

Data wprowadzenia: 2020-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości

Symbol: P5

Załączniki:
1) Formularz P5 Typ: DOCX, Rozmiar: 22.76 KB

Data dokumentu: 2020-08-24

Data wprowadzenia: 2020-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy BDOT500

Symbol: P4

Załączniki:
1) Formularz P4 Typ: DOCX, Rozmiar: 22.69 KB

Data dokumentu: 2020-08-24

Data wprowadzenia: 2020-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek o udostępnienie zbiorów danych GESUT

Symbol: P3

Załączniki:
1) Formularz P3 Typ: DOCX, Rozmiar: 22.59 KB

Data dokumentu: 2020-08-24

Data wprowadzenia: 2020-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek o udostępnienie zbioru danych EGiB

Symbol: P2

Załączniki:
1) Formularz P2 Typ: DOCX, Rozmiar: 23.13 KB

Data dokumentu: 2020-08-24

Data wprowadzenia: 2020-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Złożenie projektu na posiedzenie Zespołu ds koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia

Załączniki:
1) Wniosek Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
2) Karta informacyjna Typ: DOC, Rozmiar: 209.5 KB

Data dokumentu: 2007-12-21

Data wprowadzenia: 2020-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zgłoszenie roboty geodezyjnej

Załączniki:
1) Zgłoszenie roboty geodezyjnej Typ: DOC, Rozmiar: 216 KB

Data dokumentu: 2007-12-21

Data wprowadzenia: 2020-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych

Załączniki:
1) karta informacyjna Typ: DOC, Rozmiar: 221.5 KB
2) wniosek Typ: DOC, Rozmiar: 29.5 KB

Data wprowadzenia: 2019-07-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Załączniki:
1) karta informacyjna Typ: DOC, Rozmiar: 215.5 KB
2) wniosek o aktualizację danych egib Typ: DOC, Rozmiar: 33 KB
3) wniosek o aktualizację danych identyfikacyjnych właściciela Typ: DOC, Rozmiar: 31.5 KB

Data dokumentu: 2007-12-21

Data wprowadzenia: 2019-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rejestrowanie umowy dzierżawy

Załączniki:
1) wniosek Typ: DOC, Rozmiar: 31 KB
2) karta inrofmacyjna Typ: DOC, Rozmiar: 211 KB

Data wprowadzenia: 2018-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Sporządzenie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Załączniki:
1) karta informacyjna Typ: DOC, Rozmiar: 231 KB
2) wniosek Typ: XLSX, Rozmiar: 30.34 KB

Data dokumentu: 2007-12-21

Data wprowadzenia: 2018-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  wydawanie zaświadczeń z ewidencji gruntów i budynków

Załączniki:
1) karta informacyjna Typ: DOC, Rozmiar: 218 KB

Data wprowadzenia: 2018-06-04

WIĘCEJ »
POWRÓT