» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Tytuł:  Zmiana nieistotna w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.

Symbol: OŚR.6221.27.2020

Załączniki:
1) informacja
2) informacja

Data wprowadzenia: 2020-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zmianie danych dotycząca wielkości i rodzaju emisji - instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne

Symbol: OŚR.6221.26.2020

Załączniki:
1) informacja
2) informacja

Data wprowadzenia: 2020-10-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zgłoszenie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Symbol: OŚR.6221.24.2020

Załączniki:
1) informacja
2) informacja

Data wprowadzenia: 2020-10-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zgłoszenie nieistotnej zmiany w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Symbol: OŚR.6221.23.2020

Załączniki:
1) informacja
2) informacja
3) informacja

Data wprowadzenia: 2020-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Nieistotna zmiana dotycząca instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Symbol: OŚR 6221.19.2020

Załączniki:
1) informacja
2) informacja
3) informacja

Data wprowadzenia: 2020-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zgłoszenie nieistotnej zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektormagnetyczne

Symbol: OŚR 6221.18.2020

Załączniki:
1) informacja
2) informacja
3) informacja
4) informacja

Data wprowadzenia: 2020-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Symbol: OŚR.6221.17.20202

Załączniki:
1) informacja
2) informacja
3) informacja

Data wprowadzenia: 2020-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zgłoszenie nieistotnej zmiany instalacji

Symbol: OŚR.6221.15.2020

Załączniki:
1) informacja
2) informacja

Data wprowadzenia: 2020-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu ,,Programu ochrony środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2024"

Symbol: OŚR.602.2.2020

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2020-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia sanitarna do projektu Programu Ochrony Środowiska dla powiatu tarnogórskiego na lata 2021-2024

Symbol: OŚR.602.2.2020

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2020-07-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.06.2020 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Załączniki:
1) obwieszczenie
2) Program Ochrony Środowiska
3) Prognoza Oddziaływania
4) Zakres prognozy
5) Zakres prognozy RDOŚ

Data wprowadzenia: 2020-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej

Załączniki:
1) Stacja bazowa
2) Formularz zgłoszenia

Data wprowadzenia: 2020-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Załączniki:
1) Zgłoszenie instalacji

Data wprowadzenia: 2020-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pod nazwą: "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2029".

Załączniki:
1) Ogłoszenie

Data wprowadzenia: 2020-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  informacja o zmianie w zakresie wielkości i i rodzaju emisji z instalacji

Symbol: OŚR.6121.8.2020

Załączniki:
1) informacja
2) informacja

Data wprowadzenia: 2020-06-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja dotycząca zmiany instalacji

Symbol: OŚR.6121.6.2020

Załączniki:
1) informacja
2) informacja

Data wprowadzenia: 2020-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja dotycząca zmiany nieistotnej - P4

Symbol: OŚR.6121.5.2020

Załączniki:
1) informacja
2) informacja

Data wprowadzenia: 2020-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji

Symbol: OŚR.6121.7.2020

Załączniki:
1) informacja
2) informacja

Data wprowadzenia: 2020-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2020-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Program ochrony środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024

Załączniki:
1) Program

Data wprowadzenia: 2020-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Pozwolenie zintegrowane Cargill Poland Sp. z o.o. w Radzionkowie

Załączniki:
1) Decyzja
2) Decyzja zmiana 1
3) Decyzja zmiana 2

Data wprowadzenia: 2019-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Pozwolenie zintegrowane HAM Sp. z o.o. w Radzionkowie

Załączniki:
1) Decyzja
2) Decyzja zmiana 1
3) decyzja zmiana 2

Data wprowadzenia: 2019-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Pozwolenie zintegrowane Indyk Śląsk Sp. z o.o. w Wieszowej - oczyszczalnia

Załączniki:
1) Decyzja

Data wprowadzenia: 2019-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Pozwolenie zintegrowane Indyk Śląsk Sp. z o.o w Wieszowej - ubój

Załączniki:
1) Decyzja
2) Załącznik
3) Decyzja zmiana

Data wprowadzenia: 2019-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Pozwolenie zintegrowane Veolia Południe - Ciepłownia Przyjaźń

Załączniki:
1) Decyzja
2) Decyzja zmiana 1
3) Decyzja zmiana 2
4) Decyzja zmiana 3
5) Decyzja zmiana 4
6) Decyzja zmiana 5

Data wprowadzenia: 2019-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 24/111/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2019 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Załączniki:
1) Uchwała

Data wprowadzenia: 2019-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019.

Załączniki:
1) Uchwała wraz z warunkami otwartego konkursu
2) Wzór oferty wersja edytowalna

Data dokumentu: 2019-01-24

Data wprowadzenia: 2019-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 16/72/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Załączniki:
1) Uchwała

Data wprowadzenia: 2019-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zatwierdzeniu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów

Załączniki:
1) Ogłoszenie

Data wprowadzenia: 2019-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o udziale społeczeństwa dot. Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów

Załączniki:
1) Informacja

Data wprowadzenia: 2019-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla Lasów Niestanowiących Własność Skarbu Państwa

Załączniki:
1) Podsumowanie Strategicznej Oceny

Data wprowadzenia: 2019-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Starosta Tarnogórski zawiadamia o wyłożeniu w okresie 30.11.2018 r. do 21.12.2018 r. do publicznego wglądu projektu uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się na terenie powiatu tarnogórskiego

Załączniki:
1) Ogłoszenie
2) Uproszczony PUL
3) Uproszczony PUL - wersja PDF
4) uzgodnienie RDOŚ
5) Prognoza Tarnowskie Góry
6) Opinia sanitarna

Data wprowadzenia: 2018-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 274/1201/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: OŚR.524.1.2018

Załączniki:
1) Uchwała-ogłoszenie konkursu
2) Wzór oferty-WORD
3) Wzór oferty-PDF
4) Wzór sprawozdania wersja edytowalna
5) Wzór sprawozdania

Data dokumentu: 2018-02-05

Data wprowadzenia: 2018-11-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Raport z wykonania "Programu ochrony środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024" za lata 2016-2017

Załączniki:
1) Raport

Data wprowadzenia: 2018-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie opracowań pod nazwą: "Uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacja stanu lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gmin i Miast Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019 - 2028"

Załączniki:
1) Informacja

Data wprowadzenia: 2018-09-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja dotycząca uprawy konopi przemysłowych

Załączniki:
1) Informacja: konopie przemysłowe

Data wprowadzenia: 2018-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dot. zakończenia rekultywacji gruntów stanowiących teren wyrobiska górniczego po odkrywkowej eksploatacji surowca ilastego ceramiki budowlanej ze złoża iłów triasowych "Miasteczko Śląskie" w Miasteczku Sląskim

Symbol: OŚR.6122.7.2018

Załączniki:
1) Zawiadomienie

Data wprowadzenia: 2018-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pod nazwą: Uproszczony plan urządzenia lasu (u.p.u.l.) dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz Inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gmin i Miast Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Symbol: OŚR.6162.1.2018

Załączniki:
1) Ogłoszenie

Data wprowadzenia: 2018-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie rozstrzygnięcia uzupełnionego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2018 r. w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 308/1337/2018

Załączniki:
1) Uchwała

Data wprowadzenia: 2018-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publiucznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 297/1296/2018

Załączniki:
1) Uchwała

Data wprowadzenia: 2018-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Dane teleadresowe

Data wprowadzenia: 2018-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kompetencje Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Symbol: OŚR

Data wprowadzenia: 2018-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2018 r. w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Załączniki:
1) treść Uchwały

Data wprowadzenia: 2018-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Indyk Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Wieszowej - pozwolenie zintegrowane

Symbol: OŚR.6222.7.2017

Załączniki:
1) Decyzja

Data wprowadzenia: 2018-03-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogólny schemat procedury kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska

Załączniki:
1) Schemat kontroli

Data wprowadzenia: 2017-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ujednolicony tekst pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw zlokalizowanej na terenie Ciepłowni "Radzionków" w Radzionkowie udzielonego Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółce z o.o. z siedzibą w Bytomiu

Symbol: OŚR.6222.6.2017

Załączniki:
1) Tekst jednolity decyzji

Data wprowadzenia: 2017-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przyjęciu przez Radę Ministrów aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Załączniki:
1) Pismo RZGW we Wrocławiu

Data wprowadzenia: 2017-07-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie Zarządu Powiatu Tarnogórskiego o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu: "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024"

Symbol: OŚR.R.602.1.2015

Załączniki:
1) Plik
2) Plik

Data wprowadzenia: 2015-11-13

WIĘCEJ »