» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja XVIII w dniu 28.04.2020r.

Tytuł:  uchwała nr XVIII/180/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Załączniki:
1) XVIII/180/2020
2) XVIII/180/2020 word

Data wprowadzenia: 2022-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVIII/184/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XVIII/184/2020
2) XVIII/184/2020 word

Data wprowadzenia: 2021-03-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVIII/181/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok

Załączniki:
1) XVIII/181/2020
2) XVIII/181/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVIII/183/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028

Załączniki:
1) XVIII/183/2020
2) XVIII/183/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVIII/182/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Załączniki:
1) XVIII/182/2020
2) XVIII/182/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVIII/190/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Załączniki:
1) XVIII/190/2020
2) XVIII/190/2020 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr XV/165/2019

Data wprowadzenia: 2020-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVIII/189/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Załączniki:
1) XVIII/189/2020
2) XVIII/189/2020 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr XV/164/2019

Data wprowadzenia: 2020-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVIII/188/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Załączniki:
1) XVIII/188/2020
2) XVIII/188/2020 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr XV/163/2019

Data wprowadzenia: 2020-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVIII/187/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana T.F. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XVIII/187/2020
2) XVIII/187/2020 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr XV/166/2019

Data wprowadzenia: 2020-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVIII/186/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26

Załączniki:
1) XVIII/186/2020
2) XVIII/186/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVIII/185/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wyłączenia III Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26

Załączniki:
1) XVIII/185/2020
2) XVIII/185/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVIII/179/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2019,

Załączniki:
1) XVIII/179/2020
2) XVIII/179/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-04-30

WIĘCEJ »
POWRÓT